85-lecie Bronisława MJ Kamińskiego

Zdjęcie pamiątkowe ze spotkania z Książką – Pani Profesor Anna Szemik-Hojniak wręcza kwiaty Bronisławowi MJ Kamińskiemu.
Szczegóły spotkania pod linkiem: http://obywatelskakudowa.pl/2019/09/20/kudowskie-spotkanie-z-ksiazkami/

 

***

W dniu 18 sierpnia 2023 nasz Kolega, Przyjaciel  ukończył 85 lat. Bronisław MJ Kamiński jest Postacią, która wpisała się na trwałę w kulturę i tożsamość Kudowy-Zdroju, Ziemi Kłodzkiej, a także naszego kraju  – nie tylko, jako inicjator i budowniczy miejsc pamięci, ale przede wszystkim, jako orędownik pozytywnych relacji z Czechami, Ukraińcami i Ludźmi innych kultur.

Bez wątpienia Bronisław Kamiński to Człowiek Dzieła, który działa w myśl zasady Francisco Pastorellego: ,,Gdzie Bóg nas posyła – tam mamy kwitnąć”.  I tak kwitnie jego dzieło, tutaj u bram kraju, na pograniczu kultur, w Kudowie-Zdroju. Tutaj tworzy swoje piękne Książki z Kwiatem, które kwitną i zaowocują dla potomnych pozostawiajc pamięć po naszych przodkach, którzy odegrali wielkią rolę w tworzeniu naszego miasta.

Bronisław MJ Kamiński w dniu swoich 85 urodzin –  18 sierpnia 2023 – postanowił ten dzień uczcić bardzo pruszająco  – pojechał pociągiem z dwiema przesiadkami, by oddać pamięć na grobach swoich Przodków, jak powiedział nam: ,,Żeby przeprosić swoich Rodziców i Przodków za swoje błędy”. Korzystając z okazji tego pięknego Jubileuszu oraz z wdzięczności za tworzenie wielkiego działa dla naszego ukochanego Miasta
pragniemy złożyć serdeczne życzenia:
zdrowia, pomyślności, szacunku i pięknych relacji
dalszych wielkich owoców twórczych,
aby Dzieła rozkwitały i owocowały w świadomości społecznej,
aby nie brakowało wiernych Czytelników,
aby znaleźli się Sponsorzy dalszych Książek, na które przeznacza Pan własne środki
by pamięć i szacunek, które Pan promuje w swoich dziełach
wydały plony dla tworzenia nowego, lepszego Świata


Stowarzyszenie OK
Grupa Autorów Kudowskich PAMIĘĆ
Znajomi i Przyjaciele

 

Poniżej obszerniejsza Laudacja wygłoszona przez Panią Danutę Ułasiewicz w imieniu UIIIW na cześć Pana Bronisława MJ Kamińskiego, która została zamieszczona w czerwcu 2021 r na naszej stronie pod linkiem http://obywatelskakudowa.pl/2021/06/23/9057/ , Laudacja powstała na okoliczność  przyznania – 14 czerwca 2021r –  Bronisławowi MJ Kamińskiemu tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłodzku (zdjęcie pamiątkowe poniżej) m.in. za wykłady i publikacje o treściach społecznych i kulturowych, które były zamieszczane na stronie Stowarzyszenia Obywatelska Kudowa-OK.  Pod Laudacją – zamieszczamy kilka zdjęć pamiątkowych z Bronisławem MJ Kamińskim /red./

 


//obywatelskakudowa.pl/2021/06/23/9057/

 

Poniżej na zdjęciach od lewej:
_______________________

1.Wręczenie Nagrody ŚWIATŁO I PAMIĘĆ   http://obywatelskakudowa.pl/2021/09/24/gzk-31/
2. Spotkanie poświęcone Śp. Zbigniewowi Kaiserowi, który został upamiątniony w Książce z Kwiatem Bronisława MJ Kamińskiego. Obszerniej, pod linkiem: http://obywatelskakudowa.pl/2021/07/03/gzk-30/  jak również: http://obywatelskakudowa.pl/2021/09/24/gzk-31/
3. Odsłonięcie Tablicy pamiątkowej  w Konarach – 5 września 2020 r – http://obywatelskakudowa.pl/2020/09/06/gzk-6-09-2020/zgodnie z modelem lusińskim: http://obywatelskakudowa.pl/2019/11/03/model-lusinski/
4. Miesiąc Pamięci – 25 kwiecień 2021 – pod Grobem Więźniarek http://obywatelskakudowa.pl/2021/04/25/gzk-25/
5. Miesiąc Pamięci 18 kwietnia 2022 – Pod Pomnikiem Zesłańców Sybiru. Szerzej: http://obywatelskakudowa.pl/2022/04/24/gzk-24-04-2022/
6. Wizyta Pietrzykowian w Kudowie. Na ten temat pod linkiem:  http://obywatelskakudowa.pl/2019/08/19/historyczne-odwiedziny-obszerna-fotorelacja/
7. Projekt Pomnika na Łąkowej poświącony więźniom kudowskiego. Na ten temat pod linkiem:  http://obywatelskakudowa.pl/2021/06/07/gzk-28/