O nas

 

Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa" w skrócie  jest stowarzyszeniem obywatelskim nastawionym na współpracę z mieszkańcami Kudowy oraz osobami, którym  nie obce są nasze wspólne sprawy:  Rozwój Kudowy atrakcyjnej dla turystów, ale przede wszystkim Kudowy atrakcyjnej dla Kudowian.

Celem Stowarzyszenia jest m.in:

 
  • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz upowszechniania i umacniania postaw obywatelskich mieszkańców Kudowy-Zdroju polegających na trosce o dobro wspólne, jakim jest gmina Kudowa-Zdrój; kształtowanie etyki obywatelskiej i postaw patriotycznych, promowanie kultury samorządowej.
  •  Troska o jakość życia społeczności lokalnej.
  •  Promowanie, wspieranie i współorganizowanie inicjatyw o charakterze społecznym.
  •  Działanie na rzecz rzetelnej i demokratycznej samorządności, rozwoju jednostek pomocniczych gminy oraz zrównoważonego rozwoju gminy.

 

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

  •  występowanie do władz państwowych i samorządowych z projektami i wnioskami odnośnie kierunków rozwoju miasta Kudowy Zdroju, ochrony walorów ekologicznych i jakości życia społeczności lokalnej;
  •  organizowanie zebrań, spotkań, sesji naukowych, kulturalnych ,szkoleń, prelekcji, wystaw, koncertów itp uświadamiających zasadnicze znaczenie postaw obywatelskich dla demokratycznych zasad życia społecznego i właściwego funkcjonowania społeczności lokalnej;
  •  diagnozowanie oczekiwań społecznych na organizowanych spotkaniach, sesjach itp.

 

Stowarzyszenie pragnie zaprosić do uczestnictwa nowych członków - mieszkańców Kudowy-Zdroju, którym zależy, by nasza przestrzeń zaczęła rozwijać się w oparciu o wspólną wizję.

 

Członkowie założyciele stowarzyszenia