KUDOWSKIE SPOTKANIE Z KSIĄŻKAMI

 

Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe (PCzTN) Ośrodek Kudowski zorganizowało
III Spotkanie z Książkami, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w dniu 19 września 2019r.


Przypominamy, że te spotkania zaczęły się w tym roku i odbywają się raz na kwartał. Prezentowane  są dwie książki o treściach naukowych, lub eseje popularyzujące naukę. Spotkaniu przewodniczyła Marta Midor-Burak. Znakomitymi gośćmi z zewnątrz byli prof. dr hab. Anna Szemik-Hojniak i pan Julian Golak – wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego minionej kadencji przewodniczący Solidarności Polsko-Czeskiej.


Na wstępie  pani przewodnicząca rozdała uczestnikom spotkania i odczytała Program zbliżającej się Konferencji w Hradcu Králové, która odbędzie się w dniach od 1-3 października br.

 

 

 

Ze szczegółowym Programem Konferencji można  się zapoznać klikająć w link: Program konference

 

 

 

 

 

W programie spotkania, dr Krzysztof Szymański prezentował nowo wydaną książkę Bronisława MJ Kamińskiego pt „Odwaga dla przyszłości”.

 

Książka ta  ukaże się w najbliższych dniach w księgarni kudowskiej. Dr Szymański przedstawił książkę jako zbiór esejów na tematy historyczno-filozoficzne oraz artykułów o treściach społeczno-kulturalnych, w tym także o życiu w Kudowie-Zdroju i skupił swoją wypowiedź na postaci filozofa Skoworody, opisanej w tej książce, bardzo interesującej, a mało znanej polskiemu czytelnikowi. Skoworoda należy do kultury intelektualnej ukraińskiej i rosyjskiej, ale także europejskiej, był fenomenem przypominającym starożytnego Sokratesa i myślicielem godnym przypomnienia dla współczesnego świata. W refleksjach nad Konfederacją Barską wywiązała się bardzo ożywiona  dyskusja o współczesnych postawach polskich, a także o odwadze dla przyszłości. 

 

 

 

Prof. Anna Szemik-Hojniak, która przyjechała z Wrocławia specjalnie dla powitania tej książki wygłosiła wiele ciepłych słów o kulturze kudowskiej. Julian Golak w swojej wypowiedzi nawiązywał do swoich bardzo dobrych kontaktów z Kudową, gratulował Autorowi kolejnej cennej książki; Profesor wręczyła kwiaty, a zebrani uczestnicy byli pełni podziwu dla wielkiego dorobku Pana Bronisława. Warto wspomnieć, że to już siódma książka traktująca m.in. o dziejach ludzi i miasta.


W drugiej części spotkania Bronisław MJ Kamiński referował książkę pt:,,Przełomowe wydarzenia historyczne w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych”, redakcja naukowa Danuta Konieczka-Śliwińska i Małgorzata Machałek.


Z inicjatywy PCzTN działa od 2014r. wspólny Zespół polsko-czeski ds. Podręczników Szkolnych;  zwraca uwagę na sposób w jaki uczniom w szkołach w Polsce i w Czechach prezentowany jest obraz sąsiedniego narodu, wynikający z historii Polski i Czech. Niektóre oceny postaci i wydarzeń historycznych  mogą być odmienne, jednak nie naruszając prawdy historycznej mogą akcentować nie to co złe, lecz to co dobre i budować wzajemne obrazy pozytywne, ważne teraz i na przyszłość. W tym zakresie PCzTN może poszczycić się dobrymi rezultatami. Pan Kamiński zwrócił uwagę, że w czeskich programach szkolnych, ale także w czeskiej kulturze szczególnie mocną postacią jest król Czech i Cesarz Rzeszy Karol IV Luksemburski z XIV wieku. Jest to postać niezwykle pozytywna, piękna i pod każdym względem bardzo interesująca, do tego tak silnie zakorzeniona w kulturze Czech, że jest traktowany w Czechach jako „Wielki Czech” i wzorzec dla każdego Czecha. Jego żoną była piastówna Anna Świdnicka patronka Kudowy Zdroju. Na tle postaci i działalności Karola IV wywiązała się bardzo żywa dyskusja i można żałować, że nie było na sali ani kudowskich nauczycieli, ani uczniów, mimo, że ogłoszenia były rozwieszane od wielu dni na tablicach ogłoszeń, a nawet w korytarzu Liceum kudowskiego. W spotkaniu dominował pozytywny, a nawet bardzo sympatyczny obraz kultury czeskiej.


Spotkania z książkami okazują się bardzo atrakcyjne, w tym roku omówiono już sześć książek, najbliższe spotkanie będzie mieć miejsce  w grudniu br. Jedną z przedstawionych książek będzie światowej sławy praca prof. Thomasa Piketty „Kapitał w XXI wieku”, na które to spotkanie pani Marta Midor-Burak już wszystkich zaprasza, a szczegóły pojawią się w afiszach ogłoszeniowych. Swój udział w roli Prelegenta zgłosił również Pan Julian Golak. Spotkanie planowane jest na 5 grudnia br. (
Redakcja)

 

Zdjęcia zostały wykonane przez uczestników spotkania: Juliana Golaka, Ulę David, Henryka Cholawskiego.

Kliknij i pobierz poniżej Program Konferencji:

Program konference