O mnie

Początkiem kadencji 2014-2018  Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju prowadziłam stronę ,,Głos Kudowy” – będącą trybuną społeczną, na której jako Radna wyrażałam swoje poglądy oraz rozliczałam się ze swojej służby społecznej przed swoimi wyborcami, w myśl zasady hjawności i przejrzystości  działań samorządowych.
Jesienią 2016 roku zostało utworzenie Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa” – OK!  o celach obywatelskich i opracowujących strategie rozwoju naszej gminy.
Po utworzeniu stowarzyszenia blog radnego ,,Głos Kudowy” zmieni formę, stał się ,,Głosem z Kudowy” pod nazwą strony OBYWATELSKA KUDOWA, będącą obecnie trybuną Stowarzyszenia OK.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    ,,Nigdy nie byłam uwikłana w żadne zależności i  nie jestem związana z żadną lokalną opcją polityczną w Kudowie-Zdroju. Reprezentuję swój własny punkt widzenia nie narzucony przez nikogo” taki zapis znalazł się w moim programie wyborczym z listopada 2014 roku dlatego, gdyż bardzo wysoko cenię sobie swobodę wyrażania własnych poglądów.

Od początku swej działalności konsekwentnie realizowałam mój program wyborczy. Deklarowałam w nim m.in:

1. Zwiększenie uczestnictwa społeczności lokalnej w życiu publicznym poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami w celu zapoznania się z ich potrzebami i oczekiwaniami dotyczącymi naszej gminy, by decyzje samorządowe były zgodne z oczekiwaniami mieszkańców,

2. wspieranie i tworzenie inicjatyw lokalnych, które powodują ożywienie życia społecznego poprzez  wspieranie kapitału i potencjału własnego (społeczności lokalnej) a nie obcego,

3. by  pracom w Komisjach  i Sesjach  Rady Miejskiej oraz wszelkiego rodzaju debatom i spotkaniom społecznym przyświecała zasada konstruktywnego dialogu w oparciu o kulturę słowa.

 Cieszę się, że już w połowie kadencji  Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju 2014-2018 zrealizowałam swój Program Wyborczy z 2014r.  
     Najbardziej cieszę się z tego, że udało mi się wprowadzić PUBLICZNE REJESTRY UMÓW GMINNYCH, które zwiększają przejrzystość finansów publicznych.
Jednym z moich priorytetów jest  otwarta współpraca z wyborcami. Moi wyborcy uważają, że reprezentuję ich dobrze, że wypełniam program wyborczy, że mogę poczuwać się radną spełnioną. Pełnienie obowiązków radnej i takie oceny dawały mi dużo satysfakcji i sił duchowych.

Do Rady Miejskiej  w Kudowie-Zdroju kandydowałam z Komitetu Wyborczego  Burmistrza Piotra Maziarza, który usilnie przekonywał mnie do tego.   Program wyborczy Burmistrza w oparciu o model wspólnotowy odpowiadał mojej wizji Kudowy i dlatego zgodziłam się kandydować. Jednakże z przyczyn braku realizacji  programowych  Burmistrza oraz działań,  z którymi zgodzić się nie mogłam ogłosiłam się  Radną Niezależną.

kliknij poniżej:

 


PROGRAM WYBORCZY z listopada 2014r.

 

Szanowny Wyborco!

Od urodzenia mieszkam w Kudowie—Zdroju. Mam 45 lat, dwoje dzieci w wieku szkolnym. Z wykształcenia jestem magistrem prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, a także technikiem technologii żywienia o specjalności – dietetyk. Swoje miejsce na ziemi związałam z Kudową—Zdrój, którą bardzo kocham. Reprezentuję drobną przedsiębiorczość. Wraz z mężem prowadzimy sklep i smażalnię ryb przy ulicy Słonecznej. Dobrze znane mi są problemy oraz bolączki zarówno przeciętnego kudowianina jak i turysty.

Nigdy nie byłam uwikłana w żadne zależności i nie jestem związana z żadną lokalną opcją polityczną. Reprezentuję swój własny punkt widzenia, nie narzucony przez nikogo. W ludziach cenię: pokorę, tolerancję, uczciwość, wrażliwość i własne spojrzenie na świat.

Chciałabym, aby moim działaniom jako radnej przyświecała zasada konstruktywnego dialogu, wymiany opinii, bo im więcej punktów widzenia, tym większa możliwość wyboru dobrego rozwiązania. Jestem optymistką, ale i realistką. Myślę, że w dobie kryzysu jaki nas dotyka, musimy nie tylko wierzyć, że z czasem będzie się nam żyło lepiej, ale musimy także poszukiwać dobrych rozwiązań, zdając sobie przy tym sprawę, że ,,gruszek ma wierzbie” nie wyhodujemy.

Moja wizja Kudowy-Zdroju to wizja miasta, do którego wraca się chętnie, ale przede wszystkim, w którym żyje się lepiej. Dlatego też chciałabym współpracować z mieszkańcami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami.

 

Jako radna pragnę dołożyć starań, aby:

  • współpracować i wspierać przedsiębiorczość lokalną, badając  przy tym możliwości rynku lokalnego,
  • wspierać inicjatywy społeczne zrzeszające ludzi w zespołach, kołach zainteresowań w postaci stypendiów, zapraszania ich na imprezy okolicznościowe. Prezentowanie ich twórczości mogłoby posłużyć jako program artystyczny w okresie wakacyjnym i nie tylko. To oni są nasza wizytówką,
  • stworzyć ośrodek DOM KULTURY skupiający społeczność lokalną, która może tam rozwijać swoje zainteresowania,
  • uruchomić system opieki medycznej, w postaci nocnej i weekendowej pomocy lekarskiej,
  • wzmocnić poziom edukacji ponadgimnazjalnej i nie dopuścić do upadku szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego w Kudowie-Zdroju. Sama jestem wychowanką tutejszego Liceum Ogólnokształcącego i znam czasy jego świetności. Nie wyobrażam sobie, aby moje i Państwa dzieci musiały wyjeżdżać z Kudowy, aby dalej się kształcić. Zatrzymajmy ich tutaj!
  • Promujmy, zauważajmy i integrujmy utalentowaną młodzież i dzieci skupiając ich na zajęciach dodatkowych w postaci kół teatralnych, zespołów muzycznych, tanecznych, sportowych. Pokażmy ich dorobek społeczności lokalnej i turystom,
  • Pomoc osobom starszym, potrzebującym, niepełnosprawnym, przy zaangażowaniu dzieci i młodzieży, uwrażliwiajmy młodzież- wolontariat kudowski,
  • Zaangażować mieszkańców w sprawy społeczne poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami w celu rozwiązywania problemów społecznych.

Ponadto dołożę starań, aby:

  • zadbać o stan chodników w Kudowie-Zdroju, a w szczególności okręgu Górnej Kudowy,
  • zmienić wizerunek placu zabaw przy ul. Kombatantów, który nie spełnia oczekiwań społecznych. Wnioskowałabym, aby w tym miejscu powstał profesjonalny, zewnętrzny plac rekreacyjno-siłowo-rehabilitacyjny, gdzie może poćwiczyć zarówno dziecko jak i emeryt. Będzie to również promocja profilaktyki zdrowia i poprawy sprawności fizycznej, a także atrakcja dla turystów.

Chętnie wysłucham zgłaszane przez państwa wnioski i propozycje oraz dołożę starań, aby doprowadzić do ich realizacji. Dziękując za poparcie, łączę wyrazy szacunku Marta Midor-Burak