Radna RM

MARTA MIDOR-BURAK

Od początku swej działalności staram się konsekwentnie realizować mój program wyborczy z listopada 2014 roku. Moim zamierzeniem jest: Zwiększenie uczestnictwa społeczności lokalnej w życiu publicznym poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami w celu zapoznania się z ich potrzebami i oczekiwaniami dotyczącymi naszej gminy, by decyzje samorządowe były zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, wspieranie i tworzenie inicjatyw lokalnych, które powodują ożywienie życia społecznego poprzez wspieranie kapitału i potencjału własnego (społeczności lokalnej) a nie obcego by pracom w Komisjach i Sesjach Rady Miejskiej oraz wszelkiego rodzaju debatom i spotkaniom społecznym przyświecała zasada konstruktywnego dialogu w oparciu o kulturę słowa.