Społeczne Rady Oświaty w kontekście kudowskiego ,,Ogólniaka”

 

   W dniu 13 lipca 2018 r. w Urzędzie Miasta w Sali Narad odbyło się spotkanie w sprawie kudowskiego Liceum Ogólnokształcącego


  Jak dowiedzieliśmy się dzisiaj, Liceum Ogólnokształcące w tym roku osiągnęło wielki sukces – bardzo dobre wyniki w tegorocznej maturze (zdawalność prawie w 100%).  Za 2 lata nasze Liceum im. Józefa Lompy będzie obchodzić 60-lecie istnienia. Jest to Szkoła z wieloletnią tradycją.  Jej czasy świetności mijają? Dlaczego? Być może brakuje jej wsparcia, preferowanych przez młodzież kierunków;  a być może zainteresowania od strony gminy i dobrej energii wokół?

 Dziasiaj uczestniczyliśmy w spotkaniu w Urzędzie Miasta zwołanym przez Przewodniczącą Rady Miejskiej. Dowiedzieliśmy się, że organ prowadzający (burmistrz), poprzez powołaną Komisję, podjął pochopną decyzję o rezygnacji z utworzenia od 1 września 2018r. I klasy LO. Usłyszeliśmy, że to ,,czynnik finansowy”,  był  podstawowym argumentem ,,słuszności” tej decyzji.
Co oznaczałoby to dla naszego ,,ogólniaka” – można się tylko domyślać.
Dyskusja była burzliwa i pokazała, że dzięki merytorycznie podpartej argumentacji i uporowi rozmówców,  Burmistrz odstąpił czasowo od dzisiejszej decyzji.
Pamiętajmy, że dzieci i rodzice – mają prawo wyboru odpowiedniej placówki dostosowanej do predyspozycji i preferencji kształcących. Jest to normalny proces. Gmina natomiast, jako organ prowadzący powinna robić wszystko w kierunku rozwoju szkolnictwa;  wspierania go oraz stwarzania właśnie takich dogodnych warunków dla młodzieży, by mogła kształcić się na miejscu.
Jako przykład pozytywny została ukazana placówka oświatowa w Bożkowie, gdzie również tamtejszy Organ (gmina) zastanawiał się, nad utworzeniem klasy (właściwie nie utworzeniem), a kolejne lata pokazały, jak słuszną decyzję podjął tworząc jednak klasę, bo kolejne lata pozwoliły placówce na rozkwit i dobrą renomę w powiecie.
Stowarzyszenie OK solidaryzuje się z Pedagogami, Rodzicami i Dziećmi, które są zainteresowane rozwojem Liceum Ogólnokształcącego oraz powołaniem w tym roku klasy i LO. 
                     

                                         Społeczne Rady Oświaty

   Dzisiejszy dzień tylko utwierdza nasze stowarzyszenie OK w przekonaniu, że wdrożenie punktu 3 naszego PROGRAMU P9P (dziewięciu priorytetów) jest niezbędne  (zob: http://obywatelskakudowa.pl/2018/04/13/program-p9p-najwazniejsze-cele-czyli-priorytety/
Powołanie Społecznych Rad Konsultacyjnych i opiniotwórczych złożonych z przedstawicieli mieszkańców, byłoby gwarantem oświaty takiej,  o jakiej marzą sami mieszkańcy i ich dzieci; to zapewniłoby z kolei wsparcie kudowskiej oświacie i nadało dobrą energię niezależną od politycznych upodobań i sympatii, oraz zasłaniania się ,,sakiewką gminną”, w której, jak ostatnimi czasy często zwykł mawiać burmistrz ,,ogląda się złotówkę  z dwóch stron”, a ostatnio nawet z czterech.
 Pomyślmy już o tym!
Stowarzyszenie