,,Jeszcze o kudowskim Ogólniaku i Radzie Społecznej” – grupa osób…

 

Poniżej publikujemy tekst, jaki w dniu dzisiejszym został przesłany do naszego stowarzyszenia.

 

                               Jeszcze o kudowskim Ogólniaku i Radzie Społecznej
                 

 Po pierwsze . Zdecydowanie słuszna jest  propozycja Stowarzyszenia OK ,żeby Liceum kudowskie miało Radę Społeczną.  Liceum powinno być oddzielone od Zespołu Szkół , powinno być samodzielne , niezależne , bo nie może być kierowane przez dyrektora szkoły podstawowej. Nie oceniamy źle obecnego dyrektora Zespołu Szkół, ale ta struktura jest patologiczna. Ginie w niej nasza najcenniejsza szkoła, którą powstała w 1960r . za czasów ówczesnego burmistrza Edmunda Kaźmierczaka. Mieszkańcy Kudowy wiedzą ,że  absolwenci kudowskiego LO liczą się już w tysiącach. W tym roku 2018 kudowskie Liceum ma wyniki maturalne lepsze od średnich krajowych. Prawie 100% zdało maturę ( bez jednego ucznia), to wynik wspaniały. Nie doceniamy swoich, a powinniśmy gratulować i trąbić na wszystkie strony. Przeciętny Kudowianinie ! – to Twoja szkoła !!!

  Po  drugie. W tej kadencji samorządowej  pan (…) zgłosił projekt na sesji Rady Miejskiej, żeby w budynku Liceum zainstalować jeszcze …przedszkole (!), zapewne dla oszczędności w wydawaniu pieniędzy  na utrzymanie budynków. Ten projekt Rada Miejska odrzuciła.  Teraz pojawiło się nowe i śmiertelne zagrożenie: Burmistrz może nie zezwolić na  otwarcie  pierwszej klasy Liceum we wrześniu 2018r z powodu małej ilości kandydatów. Otwieranie klasy pierwszej dla małej ilości uczniów jest… nieopłacalne. Jeśli tak się stanie, to już w tym roku od września zacznie się wygaszanie Liceum.Profesorowie Liceum , na spotkaniu w Urzędzie Miasta 13 lipca br wykazali ,że może kandydować około 15 uczniów i dla nich  trzeba otworzyć klasę pierwszą. A nawet gdyby było mniej, to także trzeba otworzyć, bowiem na przyszły rok będzie znacznie więcej absolwentów szkół podstawowych i tym samym chętnych do Liceum. Mieszkańcy Kudowy Zdroju powinni mieć możliwość wypowiedzi konsultacyjnych czy chcą takich oszczędności. Może trzeba   zbadać uważnie wydatki Urzędu Miasta  w ostatnich czterech latach ??

Po trzecie. Wszyscy Absolwenci Kudowskiego Liceum  i ci dawni i ci dzisiejsi – łączcie się ! Za dwa lata ma być 60-lecie naszego Liceum. Nie bądźmy bierni, nie patrzymy na to obojętnie.  Może trzeba zaapelować do obecnie najsilniejszej partii politycznej ( PiS)  w Kudowie,w której jest wielu szanowanych obywateli,  by z troską przyglądnęła się działaniom burmistrza , który  uważany jest – wraz z zastępczynią burmistrza – za burmistrzów pisowskich . Nie utworzenie klasy pierwszej LO we wrześniu 2018 rozpoczęłoby proces wygaszania Liceum w Kudowie, bowiem w przyszłym roku nie byłoby już ciągłości szkoły i tym samym ewentualni kandydaci wybraliby  licea w innych miejscowościach.  Odpowiedzialność za to spadłaby na PiS, o czym  pragniemy z bólem uświadomić . Nikt nie będzie mógł powiedzieć , że nic o tym nie wiedział. ( Grupa osób A.K. o  różnych poglądach)