PPOGRAM 9 PRIORYTETÓW – P9P – najważniejsze cele, czyli priorytety OK

  W oparciu o Państwa uwagi i oczekiwania przygotowaliśmy dla Państwa – Drodzy Wyborcy – Priorytety programowe – które są Naszym/Waszym programem, a później razem z Wami będziemy je realizować i budować dalszą strategię na kolejne lata.  
Budowaliśmy ten Program Razem z Wami.  Wasze/nasze dobre pomysły, jakie pojawiały się na licznych spotkaniach – obronią się same!
 Na początek chcemy zająć się następującymi sprawami, które nam zgłaszaliście.

 

Najważniejsze cele, czyli priorytety

PROGRAMU  STOWARZYSZENIA OBYWATELSKA KUDOWA OK
na lata 2018-2022

                       Przewodnicząca Marta Midor-Burak                                                  

 

                                                     I   Słowo wstępne

         Nasz program,  zwany w skrócie OK,  jest oparty o potrzeby i wskazania mieszkańców Kudowy-Zdroju, jest ponadpartyjny, obywatelski i wspólnotowy oraz w pełni samorządowy. Nie pytamy skąd przychodzisz, z jakiej partii, z jakimi poglądami politycznymi, ale dokąd idziesz, co chcesz robić dla dobra swojego i dla nas wszystkich. Jeśli chcesz, żeby nasza Kudowa była dobrym miejscem do życia normalnego, zgodnego i dającego nadzieję na dziś i na jutro, i chcesz w tym współdziałać – to jesteś z nami. Od nikogo nie żądany bezwzględnej zgody z nami na wszystko. Szanujemy zróżnicowane poglądy polityczne, religijne i zwyczajowe. Niech każdy będzie sobą i niech każdy dba o swoje interesy, ale niech drugiemu nie szkodzi, a nawet niech pomaga innym. Stanowimy wspólnotę na granicy państwa, z dala od centrum i dlatego tym bardziej musimy wzajemnie sobie pomagać. Szanujemy każdego, kto przyczynił się i przyczynia do rozwoju naszego miasta. Nie szukamy zła, lecz dobra.                            
    W ciągu ostatnich czterech lat wyrażaliśmy głośno nasze poglądy, organizowaliśmy wiele spotkań społecznych, mówiliśmy otwarcie i odważnie co nam się podoba, a co się nie podoba; wielu ludzi wyraża nam swoje zaufanie. W życiu społeczno-politycznym czasami padają ostre wypowiedzi, czasami za ostre, ale trzeba pamiętać tylko o tym, co jest dobre i co  ma poprawiać nasze życie. Przepraszamy każdego, kogo czymś uraziliśmy, prosimy o wybaczenie i sami wybaczamy to, co w nadmiarze emocji ktoś nam zbyt ostro zarzucał. Kierujmy się znaną zasadą: postępuj tak wobec innych, jakbyś chciał, żeby inni postępowali wobec ciebie.
Oto w wielkim skrócie, ale jasno przedstawione nasze najważniejsze priorytety programowe na lata 2018-2022, czyli na nadchodzącą kadencję samorządową.

Mamy 9 priorytetów, które powstawały w ciągu ostatnich czterech lat, które konsultowaliśmy w ramach naszych spotkań z wyborcami, spotkań Trzech Stowarzyszeń Obywatelskich oraz licznych  rozmów z osobami działającymi w instytucjach i gremiach powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych. Zasięgaliśmy porad ludzi kompetentnych, uczonych i zwykłych roztropnych współmieszkańców.
Dla każdego jest miejsce w realizacji tych priorytetów, ponieważ one dotyczą każdego; każdy może pomóc i aktywnie uczestniczyć w budowaniu nowej rzeczywistości. Bądź z nami!

 

                                         II   Priorytety programowe P9P

 

Oto te podstawowe  priorytety na lata 2018-2022, które mogą bardzo poprawić usprawnić  nasze miasto i nasze życie.                     

 

  • Gospodarka jest naszym najważniejszym zadaniem – czyli biznes, inwestycje i gospodarka komunalna
  • Władza i decydowanie o rozwoju oraz ożywienie życia społecznego ma być  jak najbliżej osiedla
  • Społeczne Rady Konsultacyjne złożone z przedstawicieli mieszkańców dla gminy,  szkół i instytucji kultury.
  • Boczne ulice wyprowadzamy na plan pierwszy. Trzeba zmienić patrzenie na Kudowę  z jednej centralnej ulicy na sieć ulic bocznych.
  • Kultura i nauka,  turystyka, biznes, piękno miasta – to nasze wspólne sprawy. Obowiązuje współpraca, a nie podstawianie nogi innym.
  • Dogodne, praktyczne i ekologiczne rozwiązania w zakresie komunikacji i miejsc parkowania w mieście
  • Ochrona czystości powietrza w mieście, jako warunek funkcjonowania uzdrowiska i zdrowia mieszkańców.
  • Doprowadzić do świadomości, że punktualność i uczestnictwo są  gwarantem rozwoju gminy opartej na samodyscyplinie, odpowiedzialności i wzajemnym szacunku.
  • Życzliwość przyciąga i łączy! –  upowszechnianie nowego zwyczaju kudowskiego – pozdrawianie z uśmiechem słowami ,,Dzień Dobry” znajomych i  nieznajomych na ulicach, w parku i na szlakach turystycznych. Niech z życzliwości znana będzie uzdrowiskowa Kudowa.

 

 

Drodzy Mieszkańcy!
Pragniemy, żeby te priorytety programowe OK –  stały się drogowskazami na kadencję 2018-2022. Jeżeli jednak priorytety stowarzyszenia OK zostaną zrealizowane w obecnej  kadencji, to będzie nasz wspólny sukces; jeżeli nie – to dołożymy największych starań, by to zrealizować razem z Wami!   Od nas wszystkich zależy, czy tak się stanie. Będziemy je rozbudowywać stosownie do potrzeb, jakie przyniesie życie. Bądźmy razem i zróbmy to, co do nas należy!   Cdn. 

Z wyrazami szacunku
Stowarzyszenie ,,Obywtelska Kudowa” – OK