KOMUNIKAT – Stowarzyszenia OK

Skomasowany materiał strony Stowarzyszenia OBYWATELSKA KUDOWA pod nazwą
„Głos z Kudowy”
ukaże się jutro w sobotę 23 maja 2020 o godzinie 10:00.
Polecamy interesujące teksty, krytyczne i pochwalne, wspomnienia, fotografie, poezje, itd.
Zarząd Stowarzyszenia