100-lecie urodzin Jana Pawła II

Zdjęcie z JP II pochodzi z wystawy w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego i zostały przesłane przez wieloletniego Dyrektora Muzeum
Pana Bronisława MJ Kamińskiego

18 maja 1920 roku urodził się nasz Ojciec Święty Jan Paweł II.
 Choć minęło już 100 lat – to Jego przesłania do Narodu są wciąż żywe

 

  • Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
  •  Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
  • Każdy z was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba (…) obronić – dla siebie i dla innych.
  • Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
  • Różne są w życiu „pory roku”: jeśli czujesz akurat, że zbliża się zima, chciałbym abyś wiedział, że nie jest to pora ostatnia, bo ostatnią pora Twego życia będzie wiosna
  • Demokracja bez wartości zamienia się w jawny lub ukryty totalitaryzm
  • Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha – naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza.
  • To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować.
  • Zanim stąd odejdę proszę Was, abyście całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska przyjęli z wiarą nadzieją i miłością (…) abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się,  i nie zniechęcili, abyście sami nie podcinali tych korzeni, z których wyrastamy…
  • Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi – JP II