15 rocznica śmierci Jana Pawła II – PAMIĘTAMY!

   Dokładnie dzisiaj przypada 15  rocznica śmierci Jana Pawła II.
Dnia 2 kwietnia 2005 roku, o godz. 21:37, w wieku 84 lat nasz Papież odszedł do Domu Ojca.


Jeszcze nie tak dawno  byliśmy pod Tablicą Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju; była z nami Dr Anna Norowska-Kieca współinicjatorka Tablicy; jeszcze nie tak dawno mogliśmy spotykać się wspólnotowo, by oddawać pamięć ważnym wydarzeniom.
Zob. pod linkiem:  ,,Pamięć spoiwem narodu”

I choć nie możemy Dzisiaj zebrać się razem  – najważniejsze jest, że PAMIĘTAMY!!!

Nasz Papież JPII – tegoroczny Patron Roku 2020 –  będzie z nami w tym szczególnym czasie i pozostanie żywy w naszych sercach i umysłach.

Niechaj w tym Dniu każdy z nas wspomni naszego Ojca Świętego  i przeczyta choćby kawałek Jego tekstu.W książce  „Pamięć i tożsamość”  Ojciec Św. pisze:   „Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego sąsiedzi wielokrotnie skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród – nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi jak tylko własną kulturę, która okazała się w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg.” .
Dzisiaj,  to MY – Ludzie – przeżywamy trudne doświadczenia związane z COVID-19 i powinniśmy ,,pozostać sobą”, obecnie to my musimy śladem nauczania Jana Pawła II udoskonalać siebie,  naszą kulturę – które mogą stać się większą ,,potęgą od innych potęg”…
,,Bóg powołał zatem człowieka do istnienia, powierzając mu zadanie bycia twórcą”  – List do artystów, 4 kwietnia 1999 – pisał Papież.
Każdy z ludzi jest twórcą i ważne, by człowiek tworzył pozytywne wartości dla Świata i Ludzi. /GzK/

PAMIĘTAJMY!