,,Pamięć spoiwem narodu”

Na zdjęciu: Rodziny Sybiraków z Kudowy-Zdroju, Przedstawiciele Trzech Stowarzyszeń Obywatelskich (Stowarzyszenie Obywatelskie ,,Kudowianie”, Stowarzyszenie ,,Na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa Zdrój, Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa” – OK), Mieszkańcy Kudowy-Zdroju.

 

Pamięć narodowa jest spoiwem narodu. Tak było, jest i tak będzie dopóki istnieć będzie ten szczególny rodzaj społeczności mający oparcie w ojczyźnie i zanurzony we własnej kulturze, dzięki której odróżnia się od innych narodów.
Takie przesłanie głosi Papież JP II w książce  „Pamięć i tożsamość” .  Warto zacytować  słowa Ojca Św:   „Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego sąsiedzi wielokrotnie skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród – nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi jak tylko własną kulturę, która okazała się w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg.”

 

Miesiąc  kwiecień –  to miesiąc pamięci narodowej – jest on okazją do przypomnienia znaczących wydarzeń w historii naszego narodu, a także oddania hołdu bohaterom i ofiarom, którzy ginęli za wolność i niepodległość Polski;  tym którzy w ciężkich warunkach – pozostali sobą zostawiając świadectwo naszej kultury i historii.
Pielęgnowanie pamięci to nasz  obowiązek  oraz warunek dalszego zbiorowego istnienia.  To właśnie przeszłość, dzieje i  losy wielu pokoleń składające się narodową historię są fundamentem naszej tożsamości.
Dlatego dzisiaj –  2 kwietnia 2017 –  na początku miesiąca pamięci spotkaliśmy się przy tym Pomniku,  aby zachęcić kudowskie społeczeństwo do myślenia przez cały ten miesiąc o ofiarności i bohaterstwie  pokolenia polskiego z czasów II wojny światowej.
Sybir jest od trzech stuleci wielkim memento, że gdy zapomina się o jedności narodu, wspólnej ojczyźnie i pracy dla niej, to wszystko kończy się źle, a symbolem tego zła jest Sybir; gdy jedno pokolenie zapomina o ojczyźnie –  jej sile i pracy dla ojczyzny –   to następne ma na głowie przysłowiowy Sybir.
Jako obywatele i stowarzyszenia obywatelskie, mamy w obowiązku dawać przykład jedności, patriotyzmu i działania dla wspólnego dobra.
Złożone przez nas kwiaty świadczą o naszej wdzięcznej pamięci i niech będą wyrazem naszej troski o jedną wspólną pokojową Europę.

 

Spotkaliśmy się tutaj wspólnie z członkami  Związku Sybiraków – z ludźmi o Wielkich doświadczeniach –  po to, by wspólnie oddać pamięć ich rodzinom – naszym przodkom i bohaterom, oraz by  uczcić tę pamięć chwilą zadumy…

Pomnik Zesłańców Sybiru jest w Kudowie-Zdroju pamiątką związaną z walką i prześladowaniami  Polaków w okresie II wojny światowej;  jest symbolem pamięci o tych trudnych latach walki o przetrwanie narodu.
W 1939r.  Polska była osamotniona wobec niemieckiego faszyzmu i sowieckiego komunizmu.
Te dwa zbrodnicze systemy doszły do porozumienia i oba napadły na Polskę. Polaków aktywnych, zdolnych do organizowania obrony hitlerowcy wywozili do obozów koncentracyjnych, a Sowieci wywozili z Kresów wschodnich w głąb Rosji i na Sybir.  Wielu zginęło w nieludzkich warunkach;  wielu zasiliło II Korpus Polski,  I i II Armię Wojska Polskiego i wszyscy ci którzy przeżyli,  wyjechali na ziemie zachodnie w nowej misji naszego narodu i państwa.

W związku z odkryciem w kwietniu 1943r.  grobów katyńskich, miesiąc kwiecień stał się miesiącem pamięci narodowej.
Wspominamy więc dzisiaj bohaterską walkę naszego narodu,  wspierajmy jedność europejską i sojusze z zachodem, bowiem jest to realna siła dająca naszemu narodowi poczucie bezpieczeństwa i rozwoju.

Niech nasza dzisiejsza obecność przy Pomniku Zesłańców Sybiru, nasza wdzięczna pamięć  będą świadectwem patriotyzmu mieszkańców Kudowy  i naszego aktywnego wspierania działań naszego państwa w tym kierunku.

 

 

 Nie bez przyczyny przytoczone zostały słowa JPII, który nawoływał do pamięci narodowej.  Dzisiaj obchodzimy 12 rocznicę – 2 kwietnia 2005 roku o  godzinie 21.37 –  nasz Ojciec Święty powrócił do domu Pana.

Rodziny Sybiraków, Trzy Stowarzyszenia Obywatelskie oraz Mieszkańcy spod Pomnika przeszli  pod Tablicę Jana Pawła II, by oddać pamięć Naszemu Ojcu Świętemu; pomodlić się wspólnie, złożyć wiązanki i zapalić znicz.
  Ówczesna Przewodnicząca Stowarzyszenia ,,Na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa Zdrój” – Pani Anna Norowska-Kieca – wygłosiła piękne przemówienie.
Jednocześnie przypominamy, że Pani Ania była Osobą, która odsłaniała Tablicę JP II, ponieważ to Jej stowarzyszenie było Fundatorem Tablicy, która powstała jako pamiątka pobytu Karola Wojtyły.

 

                                      Zaczyn rośnie…

   Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa”- OK zauważa, że rosną postawy obywatelskie w naszym mieście. 
Po przybyciu tak licznej grupy obywateli naszego miasta – zostaliśmy umocnieni w przekonaniu o słuszności naszej inicjatywy; oraz o tym, że warto było – by przeżyć te wspaniałe chwile razem, aby poczuć się członkami wspólnoty.
Liczymy na to, że dzisiejsza inicjatywa będzie kolejnym krokiem do budowania postaw obywatelskich oraz obywatelskiej gminy.
Marta Midor-Burak
Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa”