JUBILEUSZ 90-LECIA ARTYSTY RZEŹBIARZA HENRYKA WSZOŁKA

          Powszechnie znany w Kudowie artysta rzeźbiarz Henryk Wszołek obchodził 12 czerwca 2019r. dziewięćdziesiąte urodziny.


Trudno uwierzyć, że ten  starszy pan, raźnie chodzący ulicami Kudowy, odkłaniający się przechodniom eleganckim pochyleniem głowy ma już 90 lat. Urodził się w 1929r. w Rożnowicach koło Biecza na ziemi gorlickiej.
Już jako dziecko dłubał w drewnie wykonując pamiątki  na różne okazje . Ukończył Liceum Technik Plastycznych u sławnego prof. Antoniego Kenara, a następnie studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzęźby pod kierunkiem prof. Mariana Wnuka.  Po studiach, w 1960r. zamieszkał w Kudowie Zdroju. Wybrał uzdrowisko, by wnosić polską sztukę w to nadgraniczne miasto  i radować ludzi zjeżdżających tu na leczenie. Pan Henryk był plastykiem w Uzdrowisku kudowskim, rzeźbił, wykonywał rysunki do projektów architektonicznych, konsultował odnawianie i wykonywanie różnych detali architektury, prowadził pracownię rzeźbiarską w Sanatorium „Polonia”. Jest znany z wielu pięknych dzieł. Już w 1957r. brał udział w konkursie na zaprojektowanie Płyty Czerniakowskiej w Warszawie. W 1973r otrzymał nagrodę w konkursie na rozwiązanie przestrzenne Placu Władysława Jagiełły w Kłodzku, wykonał projekt Pomnika Ofiar Stalinizmu w konkursie w Szczecinie. Wykonał popiersia Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego, oraz popiersie dr Schlechta dla Uzdrowiska Polanica, popiersie Jana Gutenberga dla Nowej Rudy.  Brał udział w zagranicznych konkursach rzeźbiarskich, m.in. w Nagassaaki w Japonii.

 

W Kudowie zapisał się nie tylko pięknymi rzeźbami w „Piekiełku”, w Parku Zdrojowym, lecz także wykonaniem modelu gipsowego Pomnika Trzech Kultur według którego ten pomnik został wykonany. Herb Kudowy Zdroju , jaki wszyscy znamy, zaprojektował i wykonał Henryk Wszołek. Rzeźby pana Henryka zdobią nasze miasto, można je oglądać w Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” i w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na Pstrążnej.

 

 

Uroczystość Jubileuszu 90-lecia miała miejsce w „Cyganerii” 18 czerwca br. z wystawą dzieł plastycznych pana Henryka Wszołka.

Prowadząca tę uroczystość Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Urszula Faroń –Bielecka omówiła osiągnięcia  artysty rzeźbiarza podkreślając znaczenie jego sztuki dla kultury kudowskiej i polskiej kultury narodowej. Wśród uczestników tej uroczystości byli nasi twórcy kultury, członkowie Stowarzyszenia ,,Obywatelska Kudowa”- OK i Stowarzyszenia „Kudowianie”, dziennikarze i kuracjusze. Składano Panu Henrykowi życzenia dobrego zdrowia i dalszej działalności twórczej, wyrażano nadzieję, że ta długa i owocna działalność twórcza zostanie doceniona jako zasługi dla kultury polskiej. Wystawy i jubileusze artystów w „Cyganerii” stają się  pięknymi wydarzeniami w naszym mieście. (Redakcja)