Jednoczymy się z Rodziną Śp. Pawła Adamowicza

Zdjęcia zostały wykonane przez uczestników spotkania obywatelskiego:  Pana Przemysława Artura Sowieckiego, Ulę i Pierra David.

 

Zabrzmiały syreny w całym kraju

 


 Z potrzeby serc, łącząc się z Rodziną Śp. Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza o godzinie 12:00 pod Pomnikiem Trzech Kultur  – jako symbolu zgody narodowej i pojednania – odbyło się spotkanie obywatelskie.

Godzina 12:00 to czas rozpoczęcia się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku uroczystości pogrzebowych; czas rozbrzmiewających w całym kraju  syren; czas refleksji na temat istoty życia, wspólnoty narodowej i spraw, które powinny nas łączyć jako naród; wreszcie czas wyciągania wniosków, by iść w kierunku odradzania wartości.
  Po uczczeniu pamięci chwilą milczenia, Pan Bronisław MJ Kamiński (budowniczy Pomnika Trzech Kultur w Kudowie-Czermna) odczytał piękny list napisany przez Dr Jana Szomburga – inicjatora Kongresu Obywatelskiego – którego idee propagował Prezydent Gdańska, zatytułowany ,,Do czego zobowiązuje nas śmierć Prezydenta Pawła Adamowicza”, po czym zapaliliśmy światełka pamięci i rozeszliśmy się w ciszy oraz żałobie.

 Pani Prezydentowo, tak pięknie Pani powiedziała teraz o godzinie 14:08, że ,,Dzieliła się Pani miłością męża do Gdańska i nie była Pani o nią zazdrosna”;  że ,,nie jesteście – Pani oraz córki Terenia i Tunia – same, bo naród jest z Wami”, a ,,dzisiaj potrzebna jest nam cisza, ale nie może ona oznaczać milczenia, bo milczenie jest przejawem obojętności, a my nie możemy być obojętni…”[…]
Jesteśmy z Państwem w bólu i żałobie.
 Panie Prezydencie,
dziękujęmy  za wszystko, za szczytne idee, za europejskość, szacunek, za dbałość o budowanie wspólnoty – Wielkiej Rodziny…; będziemy o tym pamiętać i pozostaniesz na zawsze w naszych sercach. (GzK)