Śmierć w Gdańsku – i co dalej?

* * *
Morderstwo w Gdańsku

  Zamordowanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wzburzyło nas i przeżywane jest w innych krajach. Do redakcji Almanachu Kudowskiego nadeszła korespondencja z Dunajowa na Ukrainie, od przewodniczącej organizacji  „Rozvitok Kraju”, młodej prawniczki pani Iryny Morjak. Wyraża wielkie współczucie i nadzieję że światło przemoże mroki. Spotkanie polsko-ukraińskie w Dunajowie, w których aktywnie uczestniczą kudowianie są przykładem otwartości, wzajemnego szacunku, zaufania, odrzucania  wszelkiej nietolerancji jako przeszkód w budowie pokojowego świata.W każdym narodzie są mordercy i potencjalni mordercy, każdy z morderców jest w jakimś stopniu nienormalny. I nie chodzi o tę nienormalność psychiczną, lecz o klimat miejsca i czasu. Nie dawajmy swojej zgody na zło i nienawiść, nie  dajmy się w to wciągać, nie akceptujmy programów i działań w których jest przemoc. Popatrzmy z większym zrozumieniem na ludzi nie zgadzających się z nami i nie traktujmy ich jako naszych wrogów we wszystkim. Śmierć tego pięknego człowieka powinna rozświetlić mroki.
Redakcja Almanachu Kudowskiego

* * *
Światło opamiętania

   Z wielkim poruszeniem obserwowaliśmy minione wydarzenia; wszyscy oczekiwaliśmy, że wygramy walkę o życie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z powodu haniebnego czynu.  Niestety światełko zgasło, by włączyło się światło opamiętania.
    Jesteśmy w czasie żałoby narodowej, czasie refleksji, smutku i wyciągania wniosków: Co takiego musi się jeszcze stać, by społeczeństwo zaczęło funkcjonować jak Jedna Wielka Rodzina, której członkowie mają czasami inne zapatrywania, priorytety i preferencje? Czy nie należy poszukiwać tego co nas łączy, aniżeli dzieli?  Co jest istotą jednostki, gminy, narodu, świata… – i wszystkich, którzy mają obowiązek dbałości o ich rozwój? Czyż nie powinna przyświecać im zasada szerzenia dobra i promowania wartości w szacunku i tolerancji do bliźniego niezależnie od poglądów jakie wyznaje?  
Oby ten czas był lekcją dla wszystkich –  w myśl słów Francesco Pastorellego : „Gdzie Bóg nas posłał, tam mamy kwitnąć” – rozkwitania i szerzenia dobra, bo taka jest istota życia i rozwoju świata. Łączymy się w żałobie i wyciągnijmy z niej lekcję.
Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa”