WIECZÓR FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY W SALONIKU CHURCHILLA     

Na zdjęciu od lewej: Ivan Malinskyy, Bronisław MJ Kamiński, Helena Midor, Krystyna Janicka, Włodzimierz Gadomski, prof. Regina Żurakowska-Wunderlich, Krzysztof Sadowski, Michał Punda, Elżbieta Gwóźdź, Katarzyna Mrowiec, prof. Jan Rzońca,  Kazimierz Ferenz, Katarzyna Sułkowska, Stefania Vanca, uczestnik spotkania, Marian Sozański. Zdjęcie wykonała Iryna Malinska.

 

                            KONFEDERAT BARSKI KS.PIOTR i FILOZOF SKOWORODA

      18 sierpnia 2018r w Saloniku Churchilla , w Sanatorium Polonia odbył się wieczór filozoficzno-historyczny poświęcony Konfederacji Barskiej i filozofowi Skoworodzie  Organizatorem spotkania był red.naczelny Almanachu Kudowskiego Bronisław MJ Kamiński.

 

 

 Na wstępie pan Kamiński powiadomił, że nadeszła z drukarni we Wrocławiu książka pani Marty Midor Burak pt Rodzina Kudowska, złożył autorce gratulacje za wydanie cennej książki. Wiadomość o ukazaniu się tej książki została przyjęta bardzo ciepło. Uczestnicy dowiedzieli się o treści tej książki, otrzymali w darze od Autorki egzemplarze książki, podziwiali wygląd tej książki , zdążyli rzucić okiem na wielką ilość fotografii.

 

 

W swoim wystąpieniu w temacie spotkania, Bronisław MJ Kamiński przypomniał, że 18 sierpnia 1772 r zakończyła się Konfederacja Barska, po czterech latach walk, w których wzięło udział ok. 100 tysięcy konfederatów, zginęło ok. 60.000, a 14 000 zostało zabranych na Sybir. Byli to pierwsi polscy masowi zesłańcy na Sybir. Pewna ilość konfederatów poszła na emigrację na zachód. Ten wielki ruch ewoluował przez cztery lata od wystąpienia grupy konserwatywnych patriotów szlacheckich do długich walk partyzanckich szerszego społeczeństwa, w których miało miejsce ok. 500 bitew i potyczek na terenie całej ówczesnej Rzeczypospolitej. Razem z Konfederacją Barską odchodziła dawna Rzeczypospolita szlachecka, patriotyczna i piękna na polu kultury i obrony Europy przed najazdami tatarsko-tureckimi, wielka obszarowo, lecz z powodu konserwatyzmu szlachty i słabej władzy centralnej tonąca gospodarczo i militarnie , niezdolna do zreformowania się i odparcia agresywności sąsiadów.

Wieczór ozdabiały portrety ks. Piotra – duchowego przywódcy Konfederacji Barskiej i wybitnego ukraińskiego filozofa Skoworody, który w tym samym czasie wędrował po Ukrainie lewobrzeżnej głosząc po wioskach, miasteczkach, jarmarkach i domach prywatnych swoją wielką filozofię moralną. Ks. Piotr i Konfederaci Barscy zamykali dawne czasy szlacheckie przekazując nadzieję na odbudowę państwa polskiego w przyszłości, a Skoworoda uczył jaki powinien być człowiek nowoczesny. Wieczór w Saloniku ozdabiały także  obrazy Ivana Malinskyy’ego tj: obraz przedstawiający Ignacego Paderewskiego – symbolizujący odbudowę niepodległego państwa i portret pierwszego burmistrza Kudowy-Zdroju po 1945r Władysława Twardego, organizatora polskiej administracji w Kudowie po II wojnie światowej. Wieczór uświetniła grą na skrzypcach pani Katarzyna Sułkowska z Kłodzka. Zagrała m.in. Gaude Mater Polonia, melodię Pieśni Konfederatów Barskich „Nigdy z królami nie będziem w aliansach” oraz melodię do pieśni „ Święta miłości kochanej ojczyzny” z 1772r. Ten piękny wieczór filozoficzno-historyczny był już drugim spotkaniem obywatelskim w Kudowie poświeconym tematyce Konfederacji Barskiej. Godzi się przypomnieć ,że Sejm Polski ogłosił rok 2018 Rokiem Konfederacji Barskiej.(red)