Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 września 2015 – Kontrowersje wokół przedszkola

Na sesji doszło do burzliwej dyskusji między innymi  za sprawą projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015
Zaproponowano radnym w dziale 801 niniejszej uchwały następujące rozwiązanie:,,wykreślenie wydatków w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pn.,,Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego w Kudowie-Zdroju”. Wprowadza się natomiast wydatki w kwocie 80.000,00 zł na zadanie pn. Adaptacja budynku przy ul. Zdrojowej 22a (budynek LO) na potrzeby przedszkola”. Tak więc szanowni Państwo co nam zaproponowano (oświadczono)?      By przedszkole przenieść do budynku LO, a LO przenieść na ul. Szkolną. A co stanie się z budynkiem przedszkola przy 1-go Maja?
Budynek z 55 tradycją im. J. Lompy przy ul. Zdrojowej byłby przedszkolem.  Licealiści i gimnazjaliści uczęszczaliby na ul.Szkolną,  co w konsekwencji prawdopodonie doprowadziłoby do likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej. Kto wpadł na taki szalony pomysł?  Czy analizował skutki dalekosiężne takiej decyzji? Dlaczego nie przedyskutowano tego z nami, a zapis pojawił się już w uchwale?  Komu przyniosłaby ona korzyści? Na pewno nie dzieciom, uczniom.
Nie pozostało mi nic innego,  jak wyrazić swoje stanowisko i zagłosować przeciw, a ocenę pozostawiam Państwu.

Burmistrz nie otrzymał aprobaty tego zamysłu– uchwała została odrzucona w wyniku głosowania.  Doszło do sytuacji nieoczekiwanej, rzec można precedensu – Burmistrz rozliczał radnych głosujących przeciwko pytając: Dlaczego Pan, i Pan i Pani….tak zrobiliście?
Odpowiem:  Głosowałam przeciwko, bo uważam, że proponowany nam pomysł był nieprzemyślany, nieuzgodniony,…. nie było konsultacji  w tym zakresie;  a gdzie rozmowy z rodzicami, społecznością lokalną w tak ważnej dla nas wszystkich sprawie?    A czy teraz ktoś ich  w ogóle o to zapytał, co uważają w sprawie tak istotnych zmian (roszad) oświatowych  i czy  jest to rozwiązanie zgodne z ich oczekiwaniami?  Czy ktoś zapytał nas radnych jakie mamy zdanie na ten temat?
A można było temu zapobiec:  konsultując,  przekonując, poszukując rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami  ogółu mieszkańców,  a nie wymysłem garstki pomysłodawców. Przecież to takie proste, normalne, demokratyczne…

Szanowny Panie Burmistrzu!
Tak nie można. Rada jest organem uchwałodawczym,  jest również  niezależna w swoich decyzjach i nikt  nie ma prawa ingerować dlaczego głosuje ktoś tak, a nie tak jak  inny  od niej tego oczekuje.  Jest jeszcze organem kontrolnym wobec decyzji organu wykonawczego – wobec burmistrza, bo od 1990 r mamy system demokracji samorządowej. MMB