Zebranie IV

12063320_703400316462187_8609384158558140677_n12046599_703400259795526_9190590566821380858_n

 

 Kolejne zebranie połączonych okręgów 6 i 15 ( moje i Radnego Macieja Turonia) z mieszkańcami odbyło się  24 września 2015r. w DPT ,,Cyganeria”.

Zebranie toczyło się z udziałem Burmistrza Miasta pana Piotra Maziarza, na które został zaproszony przez nas, z uwagi na fakt zbliżającego się projektu budżetu na 2016.  Chcieliśmy wysłuchać planów Burmistrza dotyczących naszej gminy oraz perspektyw na najbliższe lata.
Przybyła również pani Przewodnicząca RM  Eżbieta Marecka-Szydło i zainteresowani radni: Damian Kandefer, Wiktor Gucz.

1. Na wstępie Burmistrz poinformował mieszkańców, że mamy uruchomioną świąteczną pomoc lekarską oraz w godzinach popołudniowych.

2. Następnie mieszkańcy zaczęli sygnalizować o swoich problemach specyficznych dla okręgu , w którym mieszkają.
Z uwagi na ilość zgłaszanych bolączek, które są mi wcześniej znane, a o których informowałam wcześniej w sprawozdaniach i wnioskach Burmistrza, zabrakło rozmowy nad meritum sprawy, czyli perspektywami  na 2016.

3. Poruszyliśmy kwestię budżetu obywatelskiego, którym zainteresowani byliby mieszkańcy, by została wyodrębniona kwota, zarezerwowana w budżecie gminnym, którą mieszkańcy mogliby wydatkować na wspólny cel w oparciu o ich potrzeby.

4. Mieszkańcy usłyszeli o  Domu Kultury, który niebawem uruchomi swoją działalność, z czego się bardzo cieszymy, licząc, że życie społeczne, integracja i inicjatywy lokalne będą przeżywać swój rozkwit i tego z całego serca życzymy sobie.

5. Usłyszeliśmy również o gospodarności burmistrza, który zaoszczędził ponad 2 mln złotych i w ten sposób zmalał dług gminny. Wynika to z tego, że wpłynęła refundacja środków unijnych za 2014 rok za ulicę  Kościuszki– i z tego również się cieszymy, że projekt unijny został dobrze przemyślany i sporządzony. Pozostaje nam czekać cierpliwie na następny ,,spływ” środków  za inne inwestycje gminne, w tym budowę ul. Kościelnej.

6. Prezes Stowarzyszenia Fundus Glacensis  Wojciech Heliński zaproponował poprowadzenie  debaty w aspekcie budżetu obywatelskiego na 8 października  na godz.17.00 w ,,Cyganerii”.

Perspektywy gminy i plany budżetu na 2016 zreferujemy mieszkańcom wspólnie z kolegą z Rady Maciejem Turoniem na najbliższym zebraniu, które zostało zaplanowane na 18 listopada na godzinę 17.00 w DPT ,,Cyganeria”.

Marta Midor-Burak