Debata w sprawie bezpieczeństwa (zebranie III)

 

 

Dnia 16 września br. odbyła się w DPT ,,Cyganeria” debata w sprawie bezpieczeństwa w Kudowie-Zdroju.
Wynikła ona ze zgłaszanych wcześniej skarg  mieszkańców w tym aspekcie, co sygnalizowane było na moich zebraniach z mieszkańcami i spotkaniach indywidualnych.
Dnia 18 kwietnia, a następnie 3 sierpnia ( patrz: załącznik- wnioski) zostały przesłane pisma do tutejszego Komisariatu Policji, a następnie Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, czego wynikiem była debata,  na którą chętnie przybył  Komendant Powiatowy Andrzej Sidorowicz -Radzikowski, Komendant Policji w Kudowie-Zdroju Krzysztof Baran, jego z-ca Robert Jabłoński. Gośćmi zaproszonymi byli: Burmistrz Miasta  Piotr Maziarz, Przewodnicząca RM Elżbieta Marecka-Szydło, Senator RP Stanisław Jurcewicz, Radna Powiatowa Kamilla Bubińska, Komendant Straży Miejskiej Stanisław Jakubiec, Redaktor naczelny ,,Almanachu” Bronisław Kamiński.  Przybyli również Z-ca Burmistrza Edyta Bubińska oraz zainteresowani  Radni Miejscy.

Debata toczyła się z udziałem mieszkańców mojego okręgu nr6 oraz okręgu 15 – Radnego Macieja Turonia, z którym postanowiliśmy wspólnie połączyć nasze okręgi w celu spotkań z mieszkańcami.

Dyskusja nad bezpieczeństwem w Kudowie, ze szczególnym uwzględnieniem okręgu 6 i 15,  była bardzo burzliwa, ale i owocna.
Komendant Powiatowy rzeczowo nakreślił pojawiające się perspektywy i możliwości w oparciu o współpracę z gminą. Widać, że leży mu na sercu współpraca z naszą gminą oraz podnoszenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Pojawiły się perspektywy i możliwości:
1. Zwiększenie patroli w naszym mieście,

2. dyslokacja patroli przyjeżdżających ,, z zewnątrz”,

3. zakupu dodatkowych kamer do monitoringu, bądź ich przeniesienie z miejsc, w którym nie spełniają swej funkcji, do miejsc szczególnie niebezpiecznych,

4. montaż mierników prędkości w celu niwelowania zagrożeń płynących z przekraczania prędkości.

Senator RP Stanisław Jurcewicz również wykazał troskę o bezpieczeństwo. Deklarował pomoc w województwie w tym zakresie.

Jeszcze raz dziękuję zaproszonym gościom, mieszkańcom, że wykazują troskę o nasze sprawy gminne.

Następna debata sprawdzająca zaplanowana została na przyszły rok 2016 styczeń, luty.

Wspólnie z mieszkańcami liczymy, że poczucie bezpieczeństwa w naszym mieście będzie wzrastać niezależnie od wskaźników wykrywalności przestępstw. Marta Midor-Burak

Zebranie I z Mieszkańcami –   czytaj w linku:   Moje pierwsze zebranie z mieszkańcami