Wesołego Alleluja! – 2023r.

___*___

Święta Zmartwychwstania Pańskiego
to czas odro
dzenia i nadziei
zwycięstwa życia nad śmiercią
dobra nad złem …

W tym szczególnym czasie
naszym Znajomym, Przyjaciołom i Ludziom na całym Świecie

życzymy: 

 

zdrowia, pomyślności i ciepła;
umacniania w wierze, miłości i nadzei;
abyśmy każdego dnia budzili się i odradzali na nowo – na lepsze.
Niechaj Zmartwychwstały zsyła nam łaski i przynosi pokój na świecie
oraz wypełni serce każdego człowieka miłością i dobrem. 


Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa”
Znajomi i Przyjaciele