O Kudowie w Wielkim Miejscu w Europie

 

10 października 2018 r. w najpiękniejszej Sali ratusza Akwizgranu zostanie wręczony złoty medal Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego dr. Hansowi  Gottfriedowi von Kirchbach.

Odznaczenie wręczy wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pan Julian Golak.
Dr. von Kirchbach bardzo zasłużył się dla Szpitala Rehabilitacyjnego Hematologicznego dla Dzieci Orlik w Kudowie-Zdroju. Pozyskał go do współpracy ówczesny dyrektor Bronisław Kamiński. Pomagał przez 24 lata, angażując społeczeństwo Aachen, między innymi biegi sponsorowane. Obecne biegi sponsorowane w Kudowie są wzięte z Aachen. Tak się składa że pan Julian Golak ratował ten sam szpital przed likwidacją w czasie transformacji po 2005 r. i uratował. Nadeszła wyjątkowa sytuacja, że Pan Golak który ratował szpital przed likwidacją odznacza tego, który pomagał przy budowie. To wydarzenie nadzwyczajne jest traktowane jako dowód wdzięczności ludzkiej płynącej z serca. Przypominamy że pan Julian Golak jest radnym Sejmiku Dolnośląskiego, między innymi z terenu Kudowy Zdroju. W latach 2006-2007 – gdy groziła likwidacja szpitala ok.600 rodziców dzieci wyleczonych w tym szpitalu zwróciło się pisemnie do pana Juliana Golaka o pomoc w uratowaniu szpitala. Szpital został uratowany, a nawet zwiększyła się ilość łóżek i funkcjonuje bardzo dobrze. (GzK)