Oświadczenie Burmistrza w NGG – oraz stanowisko Stowarzyszenia ,,Kudowianie” wraz z pismem w kontekście Ogólniaka

W dniu dzisiejszym do naszego Stowarzyszenia OK trafiła taka oto prośba od Zarządu Stowarzyszenia ,,Kudowianie”, którą niniejszym zamieszczamy:

,,Zarząd Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2018r  zwraca się do pani z prośbą o opublikowanie w „Głosie z Kudowy”  pełnej treści pisma Stowarzyszenia z 15 lipca 2018r  o przebiegu spotkania społecznego w dniu 13.VII.2018r sali nr 13 Urzędu Miasta w sprawie otwarcia I klasy w Liceum Ogólnokształcącym w Kudowie Zdroju we wrześniu 2018r.  Ma to związek z oświadczeniem burmistrza Piotra Maziarza zamieszczonym w  gazecie  gminnej , że jakoby Stowarzyszenie podało kłamstwa. Tymczasem Zarząd Stowarzyszenia stanowczo wykazuje i podkreśla, że burmistrz Piotr Maziarz  w tym swoim oświadczeniu  minął się z prawdą, podobnie jak  przy zaprzeczaniu ,że nie zamierzał ulokować przedszkola w budynku Liceum. . Stowarzyszenie Ob.”Kudowianie” rozsyłając  pismo do wielu ważnych instytucji i osób przyczyniło się do pozytywnego dla Liceum załatwienia tej sprawy.
Do sprawy tej Zarząd Stowarzyszenia „Kudowianie” powróci .”