SPOTKANIE II NA FABRYCZNEJ w dniu 27 lipca 2018r.

W dniu 27 lipca Stowarzyszenie Obywatelska Kudowa – OK spotkało się po raz kolejny z Mieszkańcami Zakrza, żeby ocenić, czy od ostatniego spotkania coś się zmieniło. Przypominamy, że pierwsze spotkanie odbyło się w temacie: ,,Co należy zrobić na osiedlu, by życie było lepsze i przyjemniejsze” , a jego opis można znaleźć klikając w link: Spotkanie na Fabrycznej – wnioski mieszkańców Ze spotkania I-ego  zostały spisane wnioski i przekazane do Burmistrza oraz Wspólnoty Mieszkaniowej właściwej dla tego rejonu z prośbą,  aby oba podmioty podjęły współpracę w problematycznych sprawach dotyczących koszenia zieleni. Z przykrością odnotowujemy fakt, iż do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

   W spotkaniu II uczestniczyło 19 osób.
Na spotkanie przyszedł Radny Rady Miejskiej pan Wiktor Gucz oraz pan Kazimierz, który na sesji RM w dniu 26 lipca (w przeddzień II spotkania na Zakrzu) wygłosił długie czytanie pod pod moim adresem z zastrzeżeniami, co do wniosków (jakie wnosili mieszkańcy) z czerwcowego spotkania; pojawiła się też pełnomocnik kudowskiego  biura senatora Aleksandra Szweda oraz mieszkaniec, który stale uczestniczy w sesjach utrudniając ich przebieg.

 Radny Wiktor Gucz obszernie tłumaczył mieszkańcom i odnosił się do każdego z wniosków mieszkańców z poprzedniego spotkania.
Pan Kazimierz wysłuchawszy dyskusji podzielił również pogląd stowarzyszenia OK, że powinna być osoba odpowiedzialna za daną dzielnicę (że powinna zostać wyłoniona taka osoba, która będzie reprezentować osiedla w Urzędzie); stwierdził też, że ,,nie należy narzekać tylko działać- trzeba reagować na nieporządek”.  
Pan, który stale uczestniczy w Sesjach RM powiedział, że załatwi i trawa będzie skoszona, po czym osobiście zadeklarował, że skosi trawę w najbliższy poniedziałek. Minął tydzień – mieszkańcy czekali na spełnienie obietnicy – ale na próżno.

 Po burzliwym wstępie zapanowała konstruktywna rozmowa i Mieszkańcy Zakrza, a właściwie osiedla Fabryczna – zostali dopuszczeni do głosu.
Spisane zostały ponownie wnioski oraz uwagi mieszkańców. Zaproponowano następujące rozwiązania:

 1. Zamieszczenie na osiedlu Fabryczna przy śmietnikach zalaminowanego regulaminu przy kontenerach wraz z terminarzem wywózki odpadów oraz informacji w sprawie możliwości darmowego zawożenia na PSZOK wyszczególnionych kategorii odpadów.
 2. Przynajmniej raz w miesiącu przeprowadzić odkażanie terenu  wokół kontenerów i pozamiatać (sygnał mieszkańców: pojawiają się szczury).
 3. Mieszkańcy Fabrycznej twierdzą, że część z nich zamiata i sprząta teren przy śmietnikach, ale nie przynosi to skutku, gdyż obraz ,,kipiących śmietników” jest na co dzień.
 1. By zapobiec obrazowi z pkt. 3 proponuje się – zwiększenie ilości kontenerów.
  Na osiedlu Fabryczna jest 5 dużych bloków. Uznano, że ilość kontenerów jest niewystarczająca,  jak na tak duże skupisko mieszkańców. Główny problem dotyczy kontenerów na surowce wtórne (segregowane).
  W przypadku śmieci różnych jest nie najgorzej.
  Porównywalnie w innych osiedlach (gdzie jest zdecydowanie mniej mieszkańców) jest taka sama ilość kontenerów jak na Os. Fabryczna.
  WNIOSEK: Dołożyć kontenery lub wywozić częściej odpady.
 2. W altance na Os. Fabryczna, która w sezonie jest jedną z form spędzania wolnego czasu (i w pewien sposób integracją i atrakcją dla mieszkańców) brakuje ławek. Są tylko dwie Laweczki na całą, dużą altanę, w której usiąść może tylko 4. max 6 osób). Mieszkańcy chętnie posiedzieliby razem, ale nie mają możliwości i proszą o dołożenie 2 ławek.
  WNIOSEK: Po wizji lokalnej, jaka odbyła się na tym terenie uznano, że wniosek jest zasadny.
 3. W dalszym ciągu brakuje wykaszania trawy wokół nielicznych terenów wspólnotowych.
  Przypominamy, że stowarzyszenie OK tuż po spotkaniu czerwcowym zastało żałosny obraz – trawa tak wybujała, że teren trzeba było w zasadzie wykarczować. W czynie społecznym stowarzyszenie OK ,,wykarczowało”  teren mając na celu zawstydzenie i pobudzenie zarówno Gminy, jak i Wspólnoty Mieszkaniowej do wspólnych rozmów, a następnie działań w tym względzie.
  Stowarzyszenie OK zbadało sprawę i udało się do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Nad Potokiem;  usłyszeliśmy, że wcześniej (4 lata temu) było tak, że Urząd Miasta kosił trawę na całym osiedlu  (nie omijał obszarów Wspólnoty), a następnie wystawiał fakturę Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul Nad Potokiem.
  WNIOSEK: Konieczność podjęcia rozmów Urzędu i Wspólnoty w celu  wspólnych ustaleń dotyczących koszenia terenów wspólnotowych.
 4. Mieszkańcy docenili fakt, że po pierwszym spotkaniu Stowarzyszenia OK nastąpił pozytywny rezultat – zostały wypielęgnowane żywopłoty osiedlowe.
 5. Mieszkańcy skierowali prośbę do Radnego: dlaczego się z nimi nie spotyka i nie organizuje zebrań.  Radny oznajmił, że było spotkanie rok temu w Caritasie z udziałem Burmistrza i że nie będzie już kandydował w najbliższych wyborach. 
  Mieszkańcy uznali, że nie o takie spotkania im chodzi, ale zwykłe spotkania Radnego z mieszkańcami.
 6. Mieszkańcy poprosili, aby Stowarzyszenie OK spotkało się z nimi po raz kolejny, tym razem w temacie Bezpieczeństwa na Osiedlu. Poprosili, by w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Policji oraz Straży Miejskiej.

Wnioski zostaną przekazane do Burmistrza Mista, Wspólnoty Mieszkaniowej, a zaproszenia na kolejne spotkanie przekazane do Komisariatu Policji oraz do Straży Miejskiej.


Brak przynajmniej 2 ławek w obszernej altanie. 

kontener zamykany na odpady różne. 

 

 

 

Odpady segregowane. Brak regulaminu oraz niedostateczna ilość kontenerów (ew. częstotliwości wywózki)  sprawia, że śmiecie fruwają po osiedlu. Mieszkańcy sygnalizują, że z pojemnika BIO stale wylewa się śmierząca ciecz oraz, że w tym miejscu ten pojemnik jest zbędny. 

Po wykarczowaniu wysokich chaszczy przez Stowarzyszenie OK wystarczyło systematycznie wykaszać trawę zwykłą kosiarką. Niebawem dalszy brak reakcji spowoduje, że ponownie trzeba będzie ,,karczować” chaszcze.
 Może warto wykosić i wystawić fakturę wspólnocie?
Apeluje się o współdziałanie zarówno Wspólnoty, jak i Gminy!

 

Na  szczególne uznanie zasługuje przestrzeń wokół budynku, w którym mieszka Pan Grzegorz wraz z rodziną.
Już nie pierwszy raz, robimy tam zdjęcia, przystajemy, podziwiamy kunszt, zaangażowanie oraz wielkie poczucie estetyki Mieszkańca. Warto zaznaczyć, że Pan Grzegorz vis-a-vis w pobliskiej altaneczce należącej do Os. Fabryczna we własnym zakresie dba, obsadza pnączami oraz pielęgnuje przestrzeń osiedlową.
Śmiało można powiedzieć, że  gdyby w każdym  Osiedlu/Dzielnicy byłby taki Grzegorz – jako Miejski Zarządca osiedlowy – nie byłoby takich zwykłych problemów osiedlowych, bo Zarządca taki ,,załatwiłby” sprawę; a gdyby jeszcze takia dzielnica   posiadała np.  Budżet Osiedlowy, w którym dana dzielnica musiałaby się zmieścić w sprawach porządkowych – nasze zakątki byłyby piękne, a mieszkańcy mieliby do kogo się udać.

 

Gdyby istniała nagroda  ,,Moje dzieło na Medal” , o której mówili mieszkańcy,z pewnością Pan Grzegorz powinien zostać nagrodzony, a pieniążki mógłby przeznaczyć na dalsze upiększanie przestrzeni wokół os. Fabryczna.

Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa” –