Czy jest sens łatania dziur na drogach w naszym mieście ?!

Niektóre nasze drogi lokalne zostały doprowadzone do takiego stanu, że nadają się tylko do remontu. Takich dróg jest co raz więcej, ponieważ dotychczas punktem zainteresowania w zasadzie były tylko drogi główne. A Gmina Kudowa – Zdrój jest gminą miejską, a nie wiejską. Zatem wszystkie drogi w mieście powinny być utrzymane w dobrym stanie. Nie mówiąc już o tym, że jesteśmy uzdrowiskiem o charakterze międzynarodowym.

 

Będąc na ul. Leśnej,
 

 

                czy też na ul. Bolesława Chrobrego 

odnoszę wrażenie, jakbym chodził po ulicy polnej, a nie miejskiej.
Dotychczasowe łatanie dziur na tych ulicach nie ma sensu, ponieważ łata się dziury ( jak na wiejskiej drodze ) tylko na jeden sezon. Wielokrotność tych czynności daje taką kwotę, że za tę kwotę można by było zrobić kapitalny remont tych ulic. Na ulicy Leśnej i B. Chrobrego wyraźnie widać, że pod tymi drogami nie przeprowadzono procesu stabilizacji gruntu oraz brak jest podbudowy. Widocznie w czasie budowy ul. Leśna była drogą techniczną na dojazd do budowanego osiedla, a ul. Chrobrego drogą polną. Nie cofajmy się w rozwoju, ale idźmy do przodu ! Moim zdaniem, na tych drogach powinno przeprowadzić się remont kapitalny, a nie łatać dziury na jeden sezon. Przypuszczam, że taki sposób postępowania przyjęto ze względów finansowych. Ale sąsiednie gminy jakoś sobie radzą w tym temacie (np. Szczytna, Kłodzko, Nowa Ruda itd.)

 

Po przeczytaniu wywiadu z naszym burmistrzem Panem Piotrem Maziarzem ( NGG nr 277 z 23.III – 6 IV 2018 r ), który powiedział : „Robimy drogi: ulicę Pogodną, Kościelną, Słoneczną, aplikujemy o środki gdzie się da”. oraz „Chcemy budować przedszkole i żłobek, budujemy drogi,” ; wyłoniła się nadzieja (nikła), że takie środki finansowe zostaną uzyskane. Moje zdanie w zakresie remontu tych dróg podzielają zarówno mieszkańcy ul. Spacerowej, jak i ul.Bolesława Chrobrego.

Henryk Cholawski
Obywatelska Kudowa – OK