Odpowiedź KZWiK – ponowna

Dnia 27.02.2018r. zwróciłam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej Spółki gminnej – KZWiK, na który otrzymałam częściową odpowiedź –
kliknij w poniższy w link:

Wniosek i odpowiedź ws. udostępnienia informacji publicznej dotyczącej spółki gminnej KZWiK

 

W/w odpowiedź Spółki zawierała prośbę o częściowe uzupełnienie wniosku, więc został on doprecyzowany:

Odpowiedź Spółki:

Jak widać  pytanie 4 – było na tyle skomplikowane, że na odpowiedź trzeba czekać 2 miesiące, a może i dłużej, bo zapytanie zostało złożone dnia 27 lutego br.
To samo dotyczy udzielenia odpowiedzi na zapytanie mieszkańca w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej Czermna-Pstrążna.