Zaproszenie na V Spotkanie Książkowe

.

Spotkanie Książkowe – odwołane!!!
Więcej na ten temat po kliknięciu w poniższy link:
Spotkanie Książkowe -ODWOŁANE!!!

_________________________________________

POLSKO – CZESKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE PRZEDSTAWICIELSTWO ZIEMI KŁODZKIEJ

 

zaprasza

26 marca (czwartek) do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 16
na godzinę 16:30 

 
na V spotkanie kwartalne, na którym zostaną zaprezentowane
publikacje naukowe z następującym porządkiem:

 

  1. Red. Bronisław MJ Kamiński przedstawi publikację ,,Potrzeby, twórczość, przyszłość” dzieło zbiorowe pod red.prof.Jana Waszkiewicza, Wrocław 1991
  2. Doktorant Justyna Szablewska (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) – „Vademecum kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych” Rafała Dmowskiego i Grzegorza Welika.

  Spotkania książkowe są okazją do rozmów na tematy prezentowane w obu książkach.
Referenci mają po 20 minut na przedstawienie najważniejszych tez książki i najciekawszych informacji. Zebrani będą mogli zadawać pytania i wymieniać poglądy. Spotkania z książką naukową przybliżają nam ciekawsze prace naukowe i mają na celu działania dla rozwoju naszej społeczności.   

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Przewodniczącej
Przedstawicielstwa PCzTN Ziemi Kłodzkiej

Marta Midor-Burak
Wiceprzewodnicząca Przedstawicielstwa PCzTN