Adam Frankowski

Adam Frankowski

Adam, ukończył politologię oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych: specjalizacja – Administracja Publiczna, a następnie studia podyplomowe na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wydział Nauk: specjalizacja z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo posiada specjalizację z zakresu organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Od 1995 roku pracuje w jednostkach samorządowych; do 2008 roku był Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju, a od 2008 r, aż do dnia dzisiejszego jest Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Jugowie. Nie obce są mu sprawy ludzi potrzebujących pomocy oraz osób starszych, a pomaganie ludziom w ramach działania na rzecz poprawy funkcjonowania całej społeczności lokalnej to coś, co lubi. Dlatego postanowił zostać współzałożycielem Stowarzyszenia ,,Obywatelska Kudowa”. Jego umiejętności oraz bogate doświadczenie związane z pracą w samorządzie terytorialnym będą niezwykle cenne w działalności stowarzyszenia OK na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Kudowy-Zdroju.