Marta Midor-Burak

Od urodzenia mieszka w Kudowie-Zdroju. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii z tytułem mgr prawa; technik Technologii Żywienia – specjalność dietetyk; Radna Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju kadencji 2014-2018;  członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oddział we Wrocławiu; od grudnia 2018r. wiceprzewodnicząca Przedstawicielstwa PCzTN Ziemi Kłodziej.  Jest zwolenniczką jawności i przejrzystości działań samorządu terytorialnego; zainicjowała utworzenie publicznego rejestru umów gminnych, czego wynikiem jest powstała dodatkowa zakładka w kudowskim BIP pn: rejestry gminne. Od początku swej działalności samorządowej dążyła do zwiększenia zaangażowania społeczności lokalnej w aktywną pracę w samorządzie kudowskim. Jest prekursorką prowadzenia przez radnego zebrań z mieszkańcami, na których diagnozowane są wspólnie oczekiwania i problemy naszej gminy, w wyniku czego mieszkańcy faktycznie współuczestniczą w samorządzie gminnym, oddając tym samym swoje zaangażowanie i pomysły w trosce o dobro i rozwój naszego miasta oraz nas samych. Razem z mieszkańcami jest współinicjatorką: Budżetu Obywatelskiego, pomysłów związanych z budową Boiska Wielozadaniowego w Małym Parku obok basenu Wodny Świat, jak również rewitalizacji Starego Zdroju, co znalazło odzwierciedlenie w zgłoszonych projektach dotyczących propozycji do LPR; sześciu festynów charytatywnych w Parku Rozrywki pn: ,,Mieszkańcy dla…”; budowy Siłowni Zewnętrznej przy ul. Kombatantów (program wyborczy radnej z 2014r.) itp. W ten sposób utworzył się zalążek quazi modelu osiedlowego, gdzie mieszkańcy współuczestniczą i ,,współdecydują” o rozwoju własnej przestrzeni. W myśl zasady przejrzystości działań gminnych oraz w trosce o zaangażowanie mieszkańców w sprawy gminne utworzyła stronę Głos Kudowy, która była trybuną pracy radnej, na której rozliczała się ze swojej działalności. Strona uzyskała ogromną aprobatę mieszkańców Kudowy-Zdroju i nie tylko; dzięki stronie doszło do nawiązania kontaktów oraz wymiany informacji  i poglądów dotyczących samorządu terytorialnego z innymi samorządowcami, którzy również zauważają niedoskonałości funkcjonowania samorządu w swoich gminach. Jedynym sposobem rozwiązania tych problemów jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz czerpanie pozytywów z doświadczeń innych, a także wyciąganie wniosków, by nie powielać błędów innych.
Temu służyć ma również  powstałe w 2016r. Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa” – , którego Marta Midor-Burak jest współzałożycielem, a które to stowarzyszenie zamierza realizować swoje cele statutowe w taki sposób, by w efekcie doprowadzić do funkcjonowania w Kudowie-Zdroju społeczeństwa obywatelskiego z osiedlowym modelem ,,zarządzania” w ramach stowarzyszenia OK!