Henryk Cholawski

Henryk, od urodzenia mieszka w Kudowie-Zdroju. Studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa i Administracji ukończył z Dyplomem mgr Administracji. Pracował w administracji celnej na przejściu granicznym w Kudowie-Zdroju. Po 40 letnim okresie pracy zostałem emerytem. Mając dużo wolnego czasu oraz doświadczenia w funkcjonowaniu administracji, postanowił oddać się działalności społecznej. Konkretyk, człowiek kreatywny, dla którego nie obce są losy naszego miasta i jej mieszkańców. Autor kilku artykułów do Głosu Kudowy i wniosków dotyczących rozwoju naszego miasta (m.in. w sprawie ścieżki rowerowej, w sprawie estetyki budynku przy ul. Zdrojowej, w sprawie jakości powietrza w mieście uzdrowiskowym, w sprawie utworzenia w Urzędzie Miejskim w Kudowie-Zdroju zamiejscowego wydziału komunikacji, itp.). Ma dużą wiedzę na temat Funduszy Unijnych, ochrony środowiska oraz wiele pomysłów dotyczących rozwoju miasta. Myślą przewodnią jego aktywności jest dalszy równomierny rozwój miasta, wygodne oraz przyjemne życie mieszkańców. Uważa, że dla realizacji tych celów należy dążyć do zwiększenia aktywności naszej społeczności, ponieważ aktywna społeczność sprawniej rozwiązuje własne problemy, szybciej się rozwija i łatwiej osiąga swoje cele. Jednym z jego marzeń jest doprowadzić do takich relacji w naszym mieście, kiedy administracja będzie dla ludzi, a nie ludzie dla administracji. Dlatego postanowił przystąpić do Stowarzyszenia „Obywatelska Kudowa”.