Aneta Franus-Grzeszcz

Aneta, od 13 lat mieszka w Kudowie-Zdroju. Pochodzi z pobliskiej gminy – Dusznik Zdroju, więc świetnie zna specyfikę naszego regionu. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania, Kierunek – Zarządzanie i Marketing, Specjalność: Zarządzanie Produkcją (praca dyplomowa w zakresie analizy finansowej) – studia inżynierskie. Dodatkowo ukończyła Podyplomowy roczny Kurs Nauczycielski. Pomimo młodego wieku ma bogate doświadczenie z zakresu administracji, finansów, ekonomii i doradztwa dla Przedsiębiorców. Pracowała ZSZ w Szczytnej, gdzie kształciła młodzież w zakresie ekonomii i informatyki; przez 14 lat nabywała doświadczeń jako Analityk Średnich Przedsiębiorstw w Banku Gospodarki Żywnościowej 1 Oddział w Kłodzku i w PKO BP SA 1 Oddział w Kudowie Zdroju jako Doradca-Analityk Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a od 2015 r. jest z-cą Dyrektora Zarządzającego w Zdrojowym Inkubatorze Przedsiębiorczości sp.z.o.o. Przez wiele lat z uwagi na charakter pracy poznała problemy, z którymi borykają się przedsiębiorcy na różnym etapie działalności. Dlatego, jako praktyk w tej dziedzinie, będzie starać się w ramach działalności stowarzyszenia ,,Obywatelska Kudowa” wykreować pomysły na „miasto przyjazne biznesowi”. Jej osoba jest dowodem na to, że każdy mieszkaniec Kudowy-Zdrój, ma możliwość, aby brać czynny udział w tworzeniu lokalnego środowiska, które jest dla Nas. Często bywa tak, że najciekawsze pomysły i rozwiązania pojawiają się w wąskich gronach mieszkańców i ,,umierają śmiercią naturalną” z powodu braku chęci zrozumienia lub dodatkowego wsparcia. Uważa, że stowarzyszenie jest dla Niej czymś nowym w formie i chciałaby się zmierzyć w zorganizowanej formie pracy społecznej, która może przynieść korzyści naszej społeczności lokalnej.