REKULTYWACJA SKŁADOWISKA w Kudowie- nadzór gminny to nasz obowiązek!!!

Zdjęcie przedstawia częściowo zrekultywowane wysypisko odpadów w Kudowie _________________________________________________________________________  Ponieważ sprawa ma ogromne znaczenie dla jakości środowiska naturalnego w którym zamieszkujemy i będą mieszkać nasze dzieci, a charakter uzdrowiskowy naszej gminy obliguje nas do szczególnej[…]

Kontynuuj czytanie …