GzK – 20.02.2022.

Na zdjęciu od lewej: Maciej Midor, Julia Stein, Przemysław Furdak

 


AKTUALNOŚCI


___*___
poetyckie antywalentynki

,,UKŁAD FORMALNY” w Kudowie

 

W piątek, dnia 18 lutego 2022r. o godzinie 18:00 w CYGANERII w Kudowie-Zdroju działającej w ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej, odbyły się ,,Poetyckie antywalentynki” według scenariusza Macieja Midora pt: ,,Blady afekt”. Wykonawcami sztuki współczesnej byli:
Dyrektor programowy Teatru ,,Układ Formalny” we Wrocławiu – Aktor, Pan Przemysław Furdak, Skrzypaczka wrocławska – Julia Stein oraz Maciej Midor – scenarzysta. 


Pani Dyrektor Biblioteki  Violetta Biernacik wraz z Prowadzącą ,,Cyganerię” – Panią Elżbietą Ksepką-Solawą powitały serdecznie Wykonawców i wszystkich Gości. Widać było zadowolenie Pani Elżbiety, która stwierdziła, że cieszy się, iż miejsce to wypełniło się nową energią – sztuką współczesną.


Teatr wrocławski ,,Układ Formalny”, w ramach którego działa Pan Przemysław Furdak,  ma na celu pobudzanie wyobraźni widzów poprzez, czasami szokujące,  poruszanie  bolączek, z jakimi borykają się ludzie we współczesnym świecie.  Aktorzy dokonują tego, na zasadzie ,,terapii szokowej”, czasami przejaskrawiając, koloryzując poruszaną problematykę; czasami wprowadzając humor, innym razem grozę,….. – a wszystko po to, by wytrącić widza z obojętności; aby widzowie wyszli ze sztuki  poruszeni, i poczuli, że problemy tego świata tkwią w nas samych – w pokoleniu, które tworzy daną epokę; że ,,każda epoka ma swe własne cele”, i to właśnie od nas samych zależy – wizerunek świata i to, jak drugi człowiek będzie czuł się w tym świecie.
Celem prawdziwej sztuki jest przemówienie do każdego widza i słuchacza, po to, by każdy wyniósł coś dla siebie;  by wyszedł po spektaklu lepszy…..I takie też przesłanie odebrali widzowie piątkowego spektaklu w Cyganerii.

 

Zjęcie pochodzi z: https://www.facebook.com/events/578307706538435

 

Wspomnieć należy, że końcem ubiegłego roku odbyła się premiera sztuki pt: ,,A miłości bym nie miał”, która została oceniona pozytywnie przez krytyków literackich.


Wykonawcom, a w szczególności Pani Dyrektor Violettcie Biernacik i Pani Elżbiecie Ksepce-Solawie, dzięki którym odbyło się to przedstawianie – dziękujemy za widowisko i życzymy Wszystkim kolejnych sukcesów! 

/Red./

.

 

 


BARTEK WICEMISTRZEM POLSKI


___*___
BARTEK –  Wicemistrzem Polski
Coffee in Good Spirits

Zdjęcie pochodzi z:
https://www.facebook.com/caffegieraccy/photos/a.856340177765904/4969378633128684/

 

Miło nam poinformować, że nasz Kudowianin Pan Bartosz Gieracki, który jest współprowadzącym rodzinną firmę  w branży cukierniczej CAFFE GIERACCY został Wicemistrzem Polski w parzeniu kawy.
To zaszczyt mieć w Kudowie MISTRZA – BARISTĘ!!!

Gratulujemy serdecznie zapału i rozwijania pasji oraz rozsławiania Kudowy w branży słodkości!

Życzymy dalszych sukcesów!

NIECH ŚWIAT SIĘ DOWIE O NASZEJ KUDOWIE !!!! /Red./

 

.

 


PAMIĘCI PROF. STEFANA BEDNARKA


___*___

PROF. STEFAN BEDNAREK

  Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 10 lutego 2022r  zmarł prof. Stefan Bednarek, wybitny kulturoznawca, Prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego. 

Urodził się w 1944r w Blachowni, poświęcił swoje życie badaniom kultury  i tworzeniu kultury, w latach 2004 – 2007 był Przewodniczącym Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk. Pełnił także stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Prezesa Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego, działał również  w Polsko-Czeskim Towarzystwie Naukowym, pełniąc funkcję Współprzewodniczącego  III Komisji Nauk Społecznych. Ten wybitny teoretyk i animator kultury przyjeżdżał do Kudowy-Zdroju na konferencje, narady i warsztaty kulturowe i szczególnie żywe były te zainteresowania środowiskiem kudowskim w ostatnich piętnastu latach.                                                                                                                                      Na Konferencji Naukowej w skansenie w Pstrążnej 30 czerwca 2007r Prof. Stefan Bednarek  mówił o metaforach pogranicza i  kulturze na ziemi kłodzkiej,  zaznaczył, że na pograniczu krzyżują się różne kultury, dlatego teren taki jest szczególnie bogaty kulturowo. Każda kultura ma swój rdzenny zespół pytań badawczych, metod, hipotez i teoryj, swój język i każda styka się z pozostałymi kulturami. Nie można mówić jednocześnie kilkoma językami – dodaje Profesor – ale można, choćby chwilowo „wyjść z własnej skóry”, by poznać stanowisko innego i zrozumieć jego wrażliwość. Takie spotkania kultur nazywane  „tyglem kulturowym”, „kresami”, „sąsiedztwem”, „dialogiem” itp. rodzi – według Profesora – pożytki poznawcze , i to mamy na ziemi kłodzkiej. Symbolicznie widzimy te spotkania w Pomniku Trzech Kultur  i w Skansenie w Pstrążnej. Prof. Stefan Bednarek popierał projekt zainstalowania tablicy pamiątkowej Antoniego Szemika na budynku przy ul. Zdrojowej róg ul. Kościelnej. W jednej z ostatnich korespondencji  z dnia 26 grudnia 2021r. uznał projekt Pomnika Więźniom „Sackisch” w formie księgi z różą kłodzką,  jako piękny i że chciałby zobaczyć go jak najszybciej w rzeczywistości. Prof. Stefan Bednarek  wspierał także ruch muzeów domowych. Wprost entuzjastycznie odnosił się do wykonywania Ścian Pamięci,  czemu dał szczególny wyraz uczestnictwem w odsłonięciu Ściany Pamięci w świetlicy wiejskiej w Lusinie pow. Środa Śląska. Profesor był zawsze pełen optymizmu, Jego obecność  pobudzała do działania i do wiary, że wszystko co dobre powiedzie się.
Nawet po ostatnim namaszczeniu nie tracił  tego ducha i powiedział: Ciekawe, jak TAM  będzie.
Żegnamy Prof. Stefana Bednarka i mamy nadzieję, że Jego zapał, entuzjazm dla działań kulturowych, zwłaszcza regionalnych, życzliwość i angażowanie się całym sercem dla kultury duchowej i materialnej pozostawi trwały ślad i przyczyni się do większych sił kontynuatorów Jego dzieł. (RED)
Na zdjęciu: Odsłonięcie Ściany Pamięci w świetlicy wiejskiej w Lusinie. Od lewej: dr Ryszard Gładkiewicz, Janina Hucał, Marek Biernacki, Lidia Fleszar, Magdalena Rasała, Prof.Stefan Bednarek, Bronisław MJ Kamiński, Krzysztof Dziurla, Jadwiga Dunaj, Daniel Hurlak.

 

.


EDUKACJA OBYWATELSKA


___*___
LUDZIE, STOWARZYSZENIA I SAMORZĄD

Część VI

Marta Midor-Burak

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ


W poprzedniej części pisaliśmy o potrzebie tworzenia ciał doradczych dla Burmistrza i Rady Miejskiej,  złożonych z ekspertów w danej dziedzinie. To rozwiązanie jest dobre dla Burmistrza i Rady Miejskiej, ale przede wszystkim dla Gminy, czyli Mieszkańców;  takie rozwiązanie doprowadza do pozytywnych przemian z udziałem samych mieszkańców i leży u podstaw budowy społeczeństwa obywatelskiego.  

 

OŚWIATA

Szkolnictwo, kultura i historia, utrzymanie porządku w mieście, zdrowie i profilaktyka,  i inne działy – to wizytówka gminy i mieszkańców.  Każda gmina zainteresowana jest by szkoły, którymi zarządza, ale i szkoły prywatne, społeczne – cieszyły się jak najlepszą opinią wśród mieszkańców i odnosiły jak najwyższe noty w rankingach.
Pamiętamy czasy, kiedy nasze Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Lompy, cieszyło się najwyższą popularnością; przyjeżdżała kształcić się do Kudowy młodzież z Polanicy, Dusznik, z Kłodzka. W mojej klasie (rocznik 1994-1998)  też byli tacy uczniowie z innych miast. Dumni byliśmy, że po kudowskim LO prawie każdy absolwent dostawał się bez problemu na wymarzone kierunki wyższe. Mieliśmy również dobrze funkcjonującą zawodówkę z bazą do nauki technicznej zawodu na różnych kierunkach: kucharz, kelner, budowlaniec, ……..
Miałam przyjemność,  (kiedy Dyrektorem była Pani Łucja Rachuba) uczyć przez okres dwóch lat przedmiotów technicznych.  Spod skrzydeł tej placówki, wyszło wielu dobrze przygotowanych pracowników, którzy przecież już niedługo przejdą na emerytury.
Z czasem nasz kudowski Ogólniak, podobnie jak Zespół szkół zawodowych i technicznych, przeszły spod Starostwa, w zarządzanie naszej gminy i tak jest do dnia dzisiejszego.


Co zrobić żeby polepszyć funkcjonowanie oświaty i jak dążyć do odrodzenia czasów świetności ?

Jak wiemy czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają, dorasta nowe pokolenie;  ,,stare”, dobrze wyszkolone pokolenie odeszło, albo przechodzi  na emeryturę, a oświata, przeżywa kryzys intelektualny, który dodatkowo pogłębiany jest przez pandemię i przechodzenie na system nauki zdalnej.  Widać to również na naszym ,,podwórku”.
Równolegle przyglądamy się szkole społecznej na Słonem widząc, jak prężnie działa i odnosi sukcesy. Również w innych gminach szkoły społeczne cieszą się dużym zadowoleniem i chętnie są wybierane przez uczniów.

Zatem należy zadać pytanie, czy zarządzanie społeczne jest skuteczniejsze od zarządzania gminy w placówkach publicznych?  Idąc tym śladem stowarzyszenie Obywatelska Kudowa – OK mówiło o potrzebie  (i nadal proponuje):

Powołanie Społecznej Rady dla oświaty złożonej z ekspertów, w skład której weszliby
byli dyrektorowie, nauczyciele, przedsiębiorcy – zainteresowani wyszkoleniem odpowiedniej kadry fachowców.

Takie ciało doradcze i opiniotwórcze jest bardzo pomocne w zarządzaniu, a opinia takiej grupy –  ekspertów i ludzi znających się na oświacie i potrzebach gminy – powinna być doceniana i realizowana. Jest to rozwiązanie bezkosztowe. Cdn. /MMB/.

 

.


PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ


___*___
KTO ROZPOZNA OSOBY ZE ZDJĘCIA ? 


Prośba do Czytelników o rozpoznanie kto jest na zdjęciu. Druga od lewej to Zofia z Olszewskich Korpusińska. A pozostałe osoby ? Kto rozpozna  te osoby – proszony jest o kontakt.  Wiadomość przekazać na telefon Bronisława Kamińskiego  609 981 995.

Fotografia ze zbiórki  w Kudowie na odbudowę Warszawy, zaraz po wojnie.

 


ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA


___*___
Zapowiedź książki

Przed najbliższymi Świętami Wielkanocnymi ma ukazać się kolejna czwarta książka z kwiatem  autorstwa Bronisława MJ Kamińskiego pt „PRZEMIANA – kudowianie po II wojnie światowej”.

 

Najłatwiej można ją otrzymać jako bezpłatny dodatek do dowolnej zakupionej książki w kudowskiej księgarni Pani Mirki.
W ten sposób Autor pragnie zachęcać do czytelnictwa książek. Gratulujemy Autorowi dobrego pomysłu!  W księgarni można jeszcze otrzymać –  jako bezpłatny dodatek  do dowolnej zakupionej książki – poprzednią  i bardzo interesującą książeczkę z kwiatem pt:  „Polki i Niemki w Chudobicach- zaraz po wojnie, 1945 – 1947”. 

Zachęcamy i radzimy się pospieszyć, gdyż te książeczki będą cennym dokumentem historycznym naszego miasta. Warto mieć je w swoich zbiorach!  (Red.). 

 

 

.


WSPOMNIENIA


___*___
Kudowskie pyszności
Wspomnienie

Krystyna Rygielska

Zbliża się Tłusty Czwartek, czas na pyszne pączki i faworki. 

Nie mogę robić reklamy obecnym zakładom cukierniczym w Kudowie Zdrój, ale stwierdzam z całą odpowiedzialnością, że słodkości są w Kudowie cudowne.
Wspominam pączki i faworki, które można było kupić u pani Suchanowej. To były mistrzowskie wypieki. Wprawdzie to był początek cukiernictwa w powojennej Polsce, ale pan Suchan był mistrzem na owe czasy.  Pewnie dzisiaj  inne ciasta smakują inaczej, ale pączki w Tłusty Czwartek zawsze mają ten sam niepowtarzalny smak. Inne są przecież wymogi obecnych diet, ale w pączkach i faworkach było zawsze dużo tłuszczu i, o dziwo, nikomu to nie szkodziło. Nie zamawiano takiej ilości pączków jak obecnie, kto zje ich więcej, jest bohaterem. Rodzinne dochody w tych powojennych czasach nie pozwalały na takie ilości, na jednego członka rodziny przypadał jeden, dwa pączki.  Ale róża, która gościła w pączku była przepyszna, robiona w domach na kuchennym piecu, roznosiła aromat po całym mieszkaniu. W moim rodzinnym domu Niania piekła wspaniałe pączki i smażyła chrusty, im lepiej rozwałkowane i cieniutkie – tym były smaczniejsze. W kuchni stał półmisek, z którego po przejściu mojej rodzinki zostawały okruszki. Gdy w Tłusty Czwartek szłam po mleko do sklepu spożywczego, który był obok sklepu cukierniczego pani Suchanowej, zawsze byłam obdarowana pączkami i faworkami dla naszej rodzinki.

Kudowskie pączki i faworki zostały w mojej pamięci do dzisiaj. Mniam, mniam, smacznego :))

Posyłamy słodkie całusy dla wszystkich, którym pączki i faworki smakują i życzymy wspaniałego TŁUSTEGO CZWARTKU!
Krystyna i Jurek z Jaworzna.

 

Droga Krysiu, przesyłamy Ci najserdeczniejsze życzenia z Kudowy-Zdroju, dołączając Twoje ulubione ciasteczka ptysiowe, o których czytaliśmy we wcześniejszych wspomnieniach Krystyny Rygielskiej i dziękujemy za to, że żyjesz Kudową;  że pamiętasz o Kudowie i nosisz ją w sercu.
Czekamy na kolejne piękne wspomnienia!
/Red./

.


KRONIKI ŻYWIECKIE


___*___
WIEŚCI ŻYWIECKIE

Nasi Rodacy z Ziemi Żywieckiej – Kronikarz Pan Hieronim Woźniak i Pan Włodzimierz Trznadel, jak zwykle ,,łączą” się z naszą Współnotą Kudowską i  przesyłają nam,  w klimatach zbliżającej się wiosny, piękny Album pt: NASZE PTAKI, które można podziwiać klikając w poniższy link: 

 

https://photos.app.goo.gl/kvCD49VstaRfrVsm8

 

My również o Was myślimy Kochani;  nie zapominamy o naszych ,,korzeniach” i pozdrawiamy z naszej Kudowy-Zdrój. 
Dziękujemy za wszystko; za pamięć, za kultywowanie tożsamości i piękne Albumy. 
Czekamy na kolejne wieści /Red./. 

 

.


TWÓRCZOŚĆ


___*___

Twórczość pandemiczna

 

***
ODGRUZOWYWANIE Z POPIOŁÓW 
Helena Midor zd. Gałaszewska 

Choć nieustannie
płynie czas
Te dni daleko już za nami
Są takie chwile,
że puka ktoś
jak wierny ptak
skrzydłami. 

Zda się,
że dziś niemodne jest,
odwiedzać progi,
strącając kurz,
domostw,
skrzypiących schodów,
bram…..
ścieżki dawnych dróg,
gdzie liście już opadły z drzew,
lecz wciąż  korony łączą nas. 

Pisać na kartach
wciąż im się chce,
bo pod stopami czują grunt 

A śladów tych
nie zatarł czas,
by nie pozostał
jedynie kurz…..

 

_______________________________

TO JEST STRONA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA OBYWATELSKA KUDOWA 
ZAWIERA INFORMACJE I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOSCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ  STOWARZYSZENIA
ZGODNIE Z REGULAMINEM STOWARZYSZENIA I UKAZUJE SIĘ NIEREGULARNIE.

Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa”- OK
Adres: 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Słoneczna 11a
mail: marta.midor.burak@gmail.com
tel: 793030702

___________________________________


Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa”-OK realizuje swoje cele zgodnie z przyjętym regulaminem i z własnych składek członkowskich.  Działania jego skupiają się w szczególności na budowie społeczeństwa obywatelskiego, edukacji i zwiększania świadomości w różnych dziedzinach życia, w tym poszanowania praw człowieka, natury, historii. Do popularyzacji działań – służy strona stowarzyszenia Głos z Kudowy, która jest otwarta dla każdego obywatela. 

Cele regulaminowe realizowane są poprzez występowanie do odpowiednich organizacji i instytucji w zakresie wniosków i uwag składanych przez mieszkańców. Stowarzyszenie OK nie jest ugrupowaniem politycznym, ani instytucją, mającą wpływ na realizację tych wniosków, petycji, skarg i apeli – lecz służy naszemu społeczeństwu; przekazuje zgłaszane uwagi mieszkańców, a realizacją tych wniosków –  zajmują się powołane do tego urzędy. 

Stowarzyszenie aktywnie zaangażowało się w przywracanie pamięci Ludziom, wydarzeniom, miejscom i edukacji przyszłego pokolenia w poszanowaniu praw człowieka, historii, przyrody. Sumiennie pokazuje sygnalizowane przez Was pozytywy i zagrożenia, po to, by nasza Wspólna Kudowa szła w dobrym kierunku, tzn. wizji dostosowanej do potrzeb Wspólnoty.
Nie zajmujemy się oceną działań, a raczej chwalimy lub przestrzegamy przed ewentualnym zagrożeniem w przyszłości –  oceną działań, zajmie się przyszłość.   Wszystkich mieszkańców zachęcamy, by działali społecznie, obywatelsko, w zgodzie ze swoim sumieniem. Stowarzyszenie OK (jako jedyne w tej kadencji aktywne stowarzyszenie obywatelskie realizujące cele statutowe) nie uzurpuje sobie działań obywatelskich, wręcz przeciwne.  Szanujemy głosy naszych Wyborców, którzy zadecydowali o tym, jak ma wyglądać Kudowa przez najbliższe lata  – zachęcamy i przekonujemy, że każdy Obywatel może, a nawet powinien działać obywatelsko. /Stow.OK/

.