11 listopada – Święto Niepodległości

 Stowarzyszenie Obywatelska Kudowa – OK

z okazji 103-lecia Odzyskania Niepodległości

pragnie oddać cześć naszym Przodkom walczącym o wolny Kraj
oraz złożyć życzenia wszystkim Polakom, aby przywilej życia w niepodległym kraju
był przedmiotem naszej  wspólnej ciągłej troski w szacunku, życzliwości, kulturze, pamięci…
aby nasza Oczyzna była miejscem radości i sukcesów każdego człowieka.

PAMIĘTAMY !!!

 

Pamiętajmy słowa Ojca polskiej niepodległości Józefa Piłsudskiego:

„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”
„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości.”
„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.