GzK – 8.11.2021.

Teresa Puk – znalazła się w pracy naukowej dr Michała Skalika ,,Zespołowe gry sportowe kobiet w Polsce w latach 1945-1989”. 
Więcej o tym – poniżej. 

 


WSPÓLNA KUDOWA


Stowarzyszenie Obywatelska Kudowa-OK realizuje swoje cele zgodnie z przyjętym regulaminem i z własnych składek członkowskich.  Działania jego skupiają się w szczególności na budowie społeczeństwa obywatelskiego, edukacji i zwiększania świadomości w różnych dziedzinach życia, w tym poszanowania praw człowieka, natury, historii. Do popularyzacji działań – służy strona stowarzyszenia Głos z Kudowy, która jest otwarta dla każdego obywatela. 

Cele regulaminowe realizowane są poprzez występowanie do odpowiednich organizacji i instytucji w zakresie wniosków i uwag składanych przez mieszkańców. Stowarzyszenie OK nie jest ugrupowaniem politycznym, ani instytucją, mającą wpływ na realizację tych wniosków, petycji, skarg i apeli – lecz służy naszemu społeczeństwu; przekazuje zgłaszane uwagi mieszkańców, a realizacją tych wniosków –  zajmują się powołane do tego urzędy. 

Stowarzyszenie aktywnie zaangażowało się w przywracanie pamięci Ludziom, wydarzeniom, miejscom i edukacji przyszłego pokolenia w poszanowaniu praw człowieka, historii, przyrody. Sumiennie pokazuje sygnalizowane przez Was pozytywy i zagrożenia, po to, by nasza Wspólna Kudowa szła w dobrym kierunku, tzn. wizji dostosowanej do potrzeb Wspólnoty.
Nie zajmujemy się oceną działań, a raczej chwalimy lub przestrzegamy przed ewentualnym zagrożeniem w przyszłości –  oceną działań, zajmie się przyszłość.   Wszystkich mieszkańców zachęcamy, by działali społecznie, obywatelsko, w zgodzie ze swoim sumieniem. Stowarzyszenie OK (jako jedyne w tej kadencji aktywne stowarzyszenie obywatelskie realizujące cele statutowe) nie uzurpuje sobie działań obywatelskich, wręcz przeciwne.  Szanujemy głosy naszych Wyborców, którzy zadecydowali o tym, jak ma wyglądać Kudowa przez najbliższe lata  – zachęcamy i przekonujemy, że każdy Obywatel może, a nawet powinien działać obywatelsko. /Red./

 


Żyją pośród nas


___*___
Wielcy i skromni pośród nas

 

Teresę Puk znamy, jako osobę nietuzinkową, oryginalną, dbającą o zdrowie i pomocną.
W naszym środowisku kudowskim zasłynęła jako współprowadząca platformę internetową radioslask.pl ,  która to platworma sprawia, że rodacy rozsiani po całym świecie mają kontakt z tradycją, kulturą; mogą przesłać pozdrowienia bliskim dedykując im ulubioną piosenkę itp.  My również odebraliśmy za pośrednictwem Prowadzącej audycję  ,,naszej Tereski” (tak ją nazywamy) masę pozytywnej energii i zachęcamy do słuchania audycji i przekazywania tej energii dalej.

Okładka pracy naukowej: ,,Zespołowe gry sportowe kobiet w Polsce w latach 1945-1989” wraz ze słowem o Autorze. Ale nie wszyscy wiedzą, że ,,nasza Tereska” to Postać o Wielkim dorobku na skalę krajową. W roku 1983 drużyna ,,Pafawag” Wrocław, w której grała ,,nasza Teresa” wygrała Mistrzostwa Polski w piłce nożnej kobiet. 

Ten właśnie dorobek został udokumentowany w książce będącą paralelą pracy doktorskiej autorstwa dr Michała Skalika, wzbogaconą o dodatkowe informacje, pt: ,,Zespołowe gry sportowe kobiet w Polsce w latach 1945-1989”;  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

 

Przyglądajmy się Ludziom, którzy mieszkają obok nas. Skromni, pożyteczni,….. ale oni właśnie skrywają w sobie wielkie talenty – podobnie jak ,,nasza Teresa”. Nie trzeba poszukiwać ich daleko, oni  mieszkają pośród nas. Wystarczy tylko dobrze się rozejrzeć.

Serdecznie gratulujemy ,,naszej Teresie”, a nade wszystko Autorowi książki – wielkiego dzieła dokumentującego Ludzi, w tym ,,naszej Teresy” , którzy tworzyli drużyny sportowe na przestrzeni lat 1945-1989. /Red./. 


Zdjęcia pochodzą z książki ,,Zespołowe gry sportowe kobiet w Polsce w latach 1945-1989”. 

 

.


Podziękowania od Seniorów


___*___
Specjalne podziękowania dla Personelu
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kudowie-Zdroju

  W 2020 r. w trudnym czasie pandemii, kiedy społeczeństwo zostało oderwane od normalnych kontaktów międzyludzkich z uwagi na szalejącego koronawirusa – Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju zorganizowała dla Seniorów spotkania tematyczne. Spotkania dla Seniorów dotyczyły różnych tematów, m.in: książki, kultury, historii, architektury, zainteresowań naszych seniorów i zostały zapamiętane, jako bardzo potrzebne i pożyteczne.

Zofia Nosal – Seniorka uczestnicząca w zajęciach


Panie Seniorki łączyły się za pośrednictwem platformy internetowej  w składzie pięcioosobowym  z Biblioteką i toczyły rozmowy na różne tematy.  Zajęcia czwartkowe przybierały ciekawe ramy i podczas prawie trzygodzinnych sesji można było dojść do ciekawych odkryć, jak na przykład: Skąd się wzięły przysłowia?  Co miało wpływ na wybór poszczególnych zawodów?, etc.
Takie spotkania pozwoliły Seniorom nie czuć się osamotnionymi, ale przede wszystkim zapewniały aktywność psychiczną oraz pozwoliły na sformułowanie wniosków i odkryć, jakże cennych w dzisiejszych czasach, gdzie potrzeba powrotu do tradycji jest nieunikniona, by wartości mogły przetrwać kolejne pokolenia.Seniorzy, za pośrednictwem Pani Zofii Nosal, pragną serdecznie podziękować  personelowi  bibliotecznemu, w szczególności Paniom: Violetcie Biernacik – Dyrektorowi Biblioteki oraz Pani Iwonie Mikołajek, za ogrom pracy i poświęconego czasu, by takie zajęcia mogły się odbywać.


Jednocześnie Seniorki mają nadzieję, że takie spotkania tematyczne uda się reaktywować, bądź na platformie, bądź stacjonarnie w bibliotece. /Red./. 

 

 

.


Salonik Churchilla


___*___
DOKTORAT KRZYSZTOFA  SZYMAŃSKIEGO
                                 

W Saloniku Churchilla 22.X.2021r.

 

       Jak pisaliśmy poprzednio, Stowarzyszenie Obywatelska Kudowa-OK, miało przyjemność uczestniczyć w dniu 22 października 2021 w spotkaniu salonikowym w Saloniku Churchilla w  Sanatorium „Polonia”, którego tematem była praca doktorska Krzysztofa Szymańskiego pt „Teologia wyzwolenia i jej odbicie w polskiej publicystyce” obroniona w Akademii Nauk Społecznych w Moskwie, w 1991r.
Więcej na ten temat: GzK – 31.10.2021r.

 

Poniżej przedstawiamy sróconą wersję referatu Dr Krzysztofa Szymańskiego, która została wygłoszona w Dunajowie:

 

 

___*___
Teologia wyzwolenia dzisiaj

Krzysztof Szymański

  

Za pontyfikatu papieża Franciszka ponownie wzrosło zainteresowanie „teologią wyzwolenia „. Papież Franciszek przywrócił godność i część teologom wyzwolenia.

Jednym z twórców tego ruchu w kościele katolickim był Gustavo Gutierres, który tak określił teologię wyzwolenia :   „ jest to krytyczna refleksja nad historyczną praxis w świetle wiary /-/ jest to teologia która nie poprzestaje na refleksji nad światem. , ale raczej próbuje być częścią procesu, który przekształca świat” /1/.

 

  1. Geneza teologii wyzwolenia

 

Teologia Wyzwolenia pojawiła się w Ameryce Łacińskiej, na kontynencie targanym  wielkimi konfliktami i sprzecznościami , z jednej strony niewyobrażalna bieda ogromnych mas ludności, brak jakichkolwiek perspektyw na poprawę bytu tych ludzi a z drugiej strony bogactwo i przepych posiadaczy ziemskich i oligarchów . Lata 60-te ubiegłego wieku , to okres  kiedy  do władzy dochodziły krwawe i bezwzględne junty wojskowe , pojawiły się radykalne lewicowe partyzantki .  Symbolem tego okresu była rewolucja na Kubie i  ruch partyzancki Che Guevary  . Wśród duchownych katolickich pojawiły się głosy że tak dalej nie może być, że kościół nie może stać z boku i bezczynnie przyglądać się bezmiarowi biedy i ucisku .Impulsem dla takiego myślenia były reformatorskie decyzje II soboru watykańskiego |\1962-1965\  .Na kontynencie południowoamerykańskim  z entuzjazmem przyjęto encyklikę Pawła VI  Popularum progresio  o popieraniu rozwoju ludów  z marca 1967 r.   Teologiczne podstawy dla radykalnych ruchów chrześcijańskich stworzyła właśnie teologia wyzwolenia.  W odróżnieniu od pojawiających się w tym czasie w zachodniej europie i USA tzw. „ nowych teologii socjalnych”, sfera oddziaływania południowoamerykańskiej teologii wyzwolenia nie ograniczała się do kręgów duchowieństwa ale znalazła swoją socjalną bazę wśród biednych i wykluczonych . Dotyczy to szczególnie comunita di base , wspólnot podstawowych które tworzyli teologowie wyzwolenia.. Teologowie wyzwolenia oceniali i kwalifikowali sytuację jaka miała miejsce w Ameryce Łacińskiej jako sprzeczną z Ewangelią. Uważali oni, że w tych warunkach Ewangelia wymaga od chrześcijan udziału w wyzwoleniu, które powinno przywrócić biednym ich godność. Dopiero wtedy będą oni mogli uczestniczyć w tworzeniu nowego sprawiedliwego i solidarnego społeczeństwa. Proces wyzwolenia zaczyna się od moralnego protestu sprzeciwu wobec  nędzy i wykluczeniu . Zdaniem teologów wyzwolenia sytuacja , w której narody Południowej Ameryki żyją w warunkach zacofania, niesprawiedliwości i nędzy to dla chrześcijan „ sytuacja grzechu” który należy przezwyciężyć. Uważają ,że sytuacja ta jest nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską. Teologowie wyzwolenia rozumieją grzech jako fakt historyczny, jako socjalno-historyczne zło, źródło niesprawiedliwości i wyzysku , grzech wymaga radykalnego wyzwolenia a to prowadzi nieuchronnie do wyzwolenia politycznego.  Wyzwolenie od niesprawiedliwości społecznych to dla nich wyzwolenie od grzechu . Starają się znaleźć odpowiedź na fundamentalne dla nich pytanie, jak być chrześcijaninem w świecie ludzi biednych i nieszczęśliwych. .Specyfiką teologii wyzwolenia jest przekonanie ,że zbawienie odbywa się przez wyzwolenie, zbawienie to wyzwolenie od  przemocy, nędzy i podziałów klasowych.  Kościół musi dokonać praktycznego wyboru w stosunku do zinstytucjonalizowanego systemu w którym dominuje niesprawiedliwość , wyzysk i przemoc Specyficzna cechą teologii wyzwolenia jest jej pogląd na rolę kościoła w społeczeństwie. W sytuacji która zaistniała we współczesnym świecie kościół nie może stać z boku, musi zająć zdecydowane stanowisko.  Kościół powinien być widocznym znakiem obecności Boga w dążeniu do wyzwolenia i walki za bardziej ludzkie i bardziej sprawiedliwe społeczeństwo.   Ich zdaniem kościół nie występując po stronie biednych, występuje przeciwko nim.

W swych rozważaniach o przyczynach powstania niesprawiedliwych stosunków społecznych teologia wyzwolenia sięga do marksizmu, a w szczególności do marksistowskiej teorii walki klasowej  oraz teorii rewolucji społecznej. Uznanie przez teologię wyzwolenia klasowych podziałów społeczeństwa, oraz udziału chrześcijan   w walce klasowej było nie do przyjęcia przez oficjalną doktrynę kościoła katolickiego , i stało się przyczyną jej krytyki i potępienia przez władze kościelne.

 

  1. Papież Franciszek i teologia wyzwolenia

 

Po abdykacji papieża Benedykta XVI  cały świat oczekiwał z niecierpliwością na nowe konklawe. Wszyscy wiedzieli że kościół katolicki czekają przełomowe zmiany. Wybór argentyńskiego kardynała Jorge Mario Bergoglio te oczekiwania spełnił . Już wybór imienia Franciszek świadczył że nowy papież  będzie chciał pójść drogą świętego Franciszka z Asyżu ,  pochylić się nad losem ludzi biednych i wykluczonych. Nowy papież tak zaraz po konklawe  wyjaśnił swój wybór imienia „ zacząłem myśleć o Franciszku z Asyżu- obrońcy biednych. potem o wojnach , a Franciszek to człowiek pokoju i dodał, że chce uczynić katolicyzm „ biednym kościołem dla biednych. Świadectwem tych zmian były gesty wykonane w kierunku Teologii Wyzwolenia ,  ruchu w południowoamerykańskim kościele powstałym w latach 60 ubiegłego stulecia .Teologowie wyzwolenia byli konsekwentnie  krytykowani przez poprzednika papieża Franciszka, Jana Pawła II . Proces pojednawczy faktycznie rozpoczął się pod koniec pontyfikatu Benedykta XVI.  To Benedykt XVI wybrał niemieckiego arcybiskupa Gerharda Ludwiga Mullera jako swojego następcę w kierownictwie Kongregacją Doktryny Wiary. Arcybiskup który  spędził wiele urlopów pracując w latynoamerykańskich campesino, przyjaźnił się i prowadził dialog z o. Gustavo Gutiérrezem, najważniejszym i najbardziej wpływowym teologiem teologii wyzwolenia. Wspólnie napisali książkę „ Po stronie ubogich. Teologia wyzwolenia”\ 2\ . Wiele  gestów nowego papieża ,  zadziwiło ludzi kościoła.  Jego  pierścień papieski, przyjęty na inauguracji nie jest złoty jak u poprzedników, lecz pozłacany , Franciszek zrezygnował z luksusowych samochodów, po Watykanie porusza się pieszo albo samochodem marki VW,  zamiast w apartamentach watykańskich zamieszkał w skromnych komnatach domu św. Marty  , gdzie odprawia codzienną mszę. Te symboliczne kroki, które wiele znaczą dla mas wierzących, uzupełniły działania zrozumiałe dla ograniczonych kręgów teologów i religioznawców. We wrześniu 2013 r. Franciszek spotkał się z duchownym z Ameryki Łacińskiej 85-letnim dominikaninem Gustavo Gutierrezem . Razem odprawili mszę św. zjedli śniadanie  i krótko porozmawiali. Na to spotkanie można było by nie zwracać uwagi, jeśli by nie to że o. Gutierrez uważany jest za twórcę kontrowersyjnej i wcześniej potępianej przez Watykan Teologii Wyzwolenia. Nazwę temu ruchowi dała wydana w 1971 r. książka Gutierreza „ Teologia de la liberacion „ Teologia wyzwolenia.  Peruwiańczyk był jednym z wielu południowoamerykańskich duchownych i wiernych którzy uwierzyli w ideę chrześcijaństwa jako środka walki z biedą i niesprawiedliwością.. Wielu głosicieli teologii wyzwolenia padło ofiarą terroru i prześladowań .   Najbardziej znaną ofiarą tych zdarzeń był arcybiskup Salwadoru Oscar Romero, zamordowany przez prawicowe bojówki w czasie odprawiania mszy św. . Stał się on jednym z symboli teologii wyzwolenia .  Papież Franciszek przyśpieszył proces beatyfikacji, co było niemożliwe w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. .  Papież Franciszek znany jest z tego że identyfikuje się z biednymi, krytykuje przepych i bogactwo.  Jego poglądy są w wielu miejscach zbieżne z tymi które głosili i głoszą teologowie wyzwolenia Jorge Mario Bergoglio był jednym z tych hierarchów kościoła katolickiego w Ameryce Łacińskiej ,którzy wbrew instrukcjom z Watykanu tolerowali u siebie zwolenników teologii wyzwolenia.  Jako prowincjał zakonu Jezuitów w Argentynie zezwolił swoim współbraciom na prowadzenie działalności związanej z teologią wyzwolenia . Wyjaśniał ,że  popiera ich działalność, lecz nie podziela ich ideologii. Starał się chronić ich przed prześladowaniami i terrorem.    25 maja 2015 roku w stolicy Salwadoru San Salvador miało miejsce wydarzenie o wielkim znaczeniu dla kościoła katolickiego, a dla mieszkańców kontynentu południowoamerykańskiego w szczególności.  Na placu Ameryki  prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych Angelo Amato ogłosił błogosławionym  byłego arcybiskupa tego miasta Oscara Arnulfo Romero .  Dekret o męczeństwie Oscara Romero , zabitego z nienawiści do wiary ,podpisał papież Franciszek 3 lutego 2015 r. Postulator beatyfikacji abp. Vincenzo Paglia tak scharakteryzował nowego błogosławionego  „ był to człowiek modlitwy, głębokich tradycji. Był wierzącym, który z własnego wyboru stanął wśród ubogich, wiedząc że królestwo Boże jak mówił Jezus jest wśród najuboższych i kroczy z nimi. Jest to nauczanie które łączy abp. Romero z tak wielu współczesnymi męczennikami i Papieżem Franciszkiem, który stara się przyciągnąć nas wszystkich  na tę  drogę bliskości z najuboższymi „  Akta procesu beatyfikacyjnego  przesłano do Watykanu w 1997 roku. Jednakże  zarówno papież Jan Paweł II jak i Benedykt XVI nie zdecydowali się na dokonanie beatyfikacji .  Proces beatyfikacji został zawieszony.  Nawet po śmierci miał abp. Romero przeciwników wśród hierarchii  kościelnej , słali oni do Watykanu donosy w których ostrzegali przed gloryfikacją  biskupa marksisty, buntownika .  . Dopiero papież Franciszek polecił w 2013 roku wznowić proces beatyfikacyjny, a następnie wyniósł na ołtarze arcybiskupa Oscara Romero .  Znamienne jest sformułowanie użyte w dekrecie beatyfikacyjnym stwierdzające , że abp. Romero został zamordowany „ in odium fidei” czyli z nienawiści do wiary.  Uznano zatem  , że  wykonawcy i zleceniodawcy tego mordu byli wrogami wiary i Boga , a system przez nich stworzony był niezgodny z nauką kościoła .  Beatyfkacja  Oscara Romero to kolejny krok papieża Franciszka rehabilitujący  „teologię wyzwolenia”, potępianą i prześladowaną przez jego poprzedników.

 

  1. Rehabilitacja teologii wyzwolenia

 

Ostatecznej rehabilitacji teologii wyzwolenia dokonał obecny prefekt kongregacji doktryny wiary kardynał Gerhard Ludwig Muller w pracy „Ubóstwo. Wyzwanie dla wiary”\3\  ze wstępem papieża Franciszka . Książka ta została napisana we współpracy z wybitnym przedstawicielem  teologii wyzwolenia Gustavo Gutierresem  .  Podobnie jak teologowie wyzwolenia zapytuje kardynał Muller „W jaki sposób można mówić o bogu w obliczu cierpienia ludzi ubogich, którzy swym dzieciom nie mogą dać chleba do jedzenia , którzy nie mogą domagać się opieki medycznej /-/ którzy są spychani na margines i przez niektórych ludzi bogatych postrzegani jako obciążenie i zagrożenie ich stylu bycia. Owi ubodzy nie są jakąś anonimową masą. Każdy z nich ma twarz . Jak stwierdza Muller „Teologia wyzwolenia opiera się na głębokiej duchowości. Jej podłożem jest naśladowanie Jezusa, /-/ udział w życiu ubogich i uciskanych oraz gotowość uczestniczenia w ich dążeniu do wolności, prowadzeniu wraz z nimi walki o położenie kresu wyzyskowi , uciskowi i respektowaniu praw człowieka w życiu kulturalnym i politycznym”.  Hańbą naszych czasów nazywa kardynał Muller neoliberalny kapitalizm. Przedstawicieli neoliberalnego kapitalizmu wini za obecny kryzys i wpychanie całych państw i narodów w bezmiar biedy i zadłużenia   Kardynał Muller  stanowczo stwierdza  „ nie pozornie wszechmocne siły rynku, ale ludzie kierujący się czystą chciwością doprowadzili do obecnego kryzysu finansowego ,którego konsekwencje kolejny raz ponieść muszą ubodzy i najubożsi z ubogich – swoim zdrowiem i życiem, przedwczesną śmiercią i wszystkimi utraconymi , a darowanymi przez Boga szansami” .  Występuje on przeciwko siłowemu wprowadzaniu  stylu życia  świata zachodniego,  uważa że „przeciwieństwem niekontrolowanego „ urynkowienia” biedniejszych krajów jest uznanie ich własnych kulturowych i historycznych struktur, które kształtują i formują człowieka od samego początku jego ziemskiej egzystencji „ Podobnie jak teologowie wyzwolenia za największe zagrożenie dla współczesnego świata uważa on szeroko rozumiane ubóstwo.  Stwierdza także „ w obliczu niepowodzenia systemu kapitalistycznego i specyficznej dla niego całkowitej pogardy człowieka , teologia wyzwolenia zachowuje bezpośrednią aktualność „  zaznacza jednak że w kontekście latynoamerykańskim słowo” kapitalizm” odnosi się do dążenia za osobistym bogactwem, wyniesionym do rangi jedynej zasady ludzkiego postępowania. Taki kapitalizm podobnie jak teologowie wyzwolenia stanowczo potępia .

 

___________________________

  1. Gutierres„Teologia Wyzwolenia  -Historia, polityka , zbawienie” Warszawa 1976 s. 23-25
  2. G. Gutierres , G.L. Muller . “An der Seite der Armen. Theologie die Befreiung”  .

Augsburg  2004

  1. G.L. Muller “Armut .Die Herausforderung  fur den Glauben” Munchen 2014

polskie wydanie “Ubóstwo” Lublin 2014. 

 

.

 


,,Niepodległość nie jest dana Polakom na zawsze”___*___
11 listopada – Święto Niepodległości

W czwartek będziemy obchodzić 103-lecie Odzyskania Niepodległości.
Dzień ten przypomina nam Polakom o sile i jedności narodowej naszych przodków oraz, że to,  co zostało okupione krwią naszych przodków – nie zostało dane nam na zawsze. To od nas zależy, czy zadbamy o  przywilej życia w wolnym i niepodległym kraju; czy będziemy pielęgnować wartości: szacunek do narodu, bliźniego, umiejętność bycia Wspólnotą, życzliwość,  historię i kulturę narodu…..

Dlatego PAMIĘTAJMY !!!

 

Pamiętajmy słowa Ojca polskiej niepodległości Józefa Piłsudskiego:

 


„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”

„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości.”

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.
/GzK/

 

.


TWÓRCZOŚĆ___*___
Twórczość pandemiczna

 

***
Krystyna Rygielska

Miłość do Ojczyzny

Nie wiem jak nazwać tą miłość
do kraju mojego, no cóż,
kochać i kochać codziennie
przynosić bukiety róż.

Nie da się Polski zapomnieć,
jest nasza, kochana i już, 
kto spędzi w niej radosne chwile,

kochać ją będzie, no cóż.

Kochali ją nasi dziadkowie,
choć radości nie było zbyt wiele,
umieli się cieszyć na co dzień, 

choć smutek zniszczył ich życie

uczyli tych młodszych,
to byli wspaniali nauczyciele.
Niełatwo jest żyć wspomnieniami, 
a trzeba pamięć, uszanować,
 
w każdym czasie, gdziekolwiek
jesteśmy, widzimy ich i chcemy,
by byli z nami, musimy ich życie kopiować.
A Polska obecna?
Cudowna dla Polaka prawdziwego,

który kocha swój dom, swoją Ojczyznę, 

Jaka jest? Zawsze najlepsza, najwspanialsza, 
ucz się Jej i dąż do szczęścia swego..
Nie wiem, jak można nie kochać swojej Ojczyzny,
dla nas Polski wspaniałej,
 a na każdym kroku możesz wyczuć Jej dobroć, 
tylko chciej, Ona Ci za to zapłaci stukrotnie,
dobrocią i tylko dobrocią…

Z wyrazami szacunku dla naszej Ojczyzny 
Krystyna i Jerzy Rygielscy

 

***
WSZYSTKO WE WSZYSTKIM 
Helena Midor zd. Gałaszewska

Czy na lądzie, czy w wodzie
Wszystko, co żyje,
toczy się  w zgodzie. 

Pomimo różnic, jakie posiadamy
z naturą
w harmonii
się dostrajamy 

Dżdżownica, czy mrówka,
nic jej nie brakuje,
by swą całość tworzyła

Natura – każdego,
taką całością obdarzyła
nauka nam to:
udowodniła 

My to spostrzegamy
i każdy pojmuje,
że do całości,
nikt dołożyć,
ni ująć  nie może. 

Musi tak pozostać,
pomimo różnic, jakie posiadamy
bo od całości,
niczym nie  odbiegamy. 

Wszystko ma to
co i my mamy…

_______________________________

TO JEST STRONA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA OBYWATELSKA KUDOWA 
ZAWIERA INFORMACJE I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOSCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ  STOWARZYSZENIA
ZGODNIE Z REGULAMINEM STOWARZYSZENIA I UKAZUJE SIĘ NIEREGULARNIE.

Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa”- OK
Adres: 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Słoneczna 11a
mail: marta.midor.burak@gmail.com
tel: 793030702

___________________________________