GzK – 26.06.2021.

Zdjęcie do przesłanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową pism w sprawie rozpoczętych prac budowlanych przy ul. Zesłańców Sybiru;
widok od strony Banku PKO BP. Na wprost, za  zagajnikiem jest Szkoła Podstawowa Nr 1,  na lewo budynki Spółdzielni Mieszkaniowej.

 


WSPÓLNA KUDOWA


Stowarzyszenie Obywatelska Kudowa-OK realizuje swoje cele zgodnie z przyjętym regulaminem i z własnych składek członkowskich.  Działania jego skupiają się w szczególności na budowie społeczeństwa obywatelskiego, edukacji i zwiększania świadomości w różnych dziedzinach życia, w tym poszanowania praw człowieka, natury, historii. Do popularyzacji działań – służy strona stowarzyszenia Głos z Kudowy, która jest otwarta dla każdego obywatela. 

Cele regulaminowe realizowane są poprzez występowanie do odpowiednich organizacji i instytucji w zakresie wniosków i uwag składanych przez mieszkańców. Stowarzyszenie OK nie jest ugrupowaniem politycznym, ani instytucją, mającą wpływ na realizację tych wniosków, petycji, skarg i apeli – lecz służy naszemu społeczeństwu; przekazuje zgłaszane uwagi mieskańców, a realizacją tych wniosków –  zajmują się powołane do tego urzędy. 

Stowarzyszenie aktywnie zaangażowało się w przywracanie pamięci Ludziom, wydarzeniom, miejscom i edukacji przyszłego pokolenia w poszanowaniu praw człowieka, historii, przyrody. Sumiennie pokazuje sygnalizowane przez Was pozytywy i zagrożenia, po to, by nasza Wspólna Kudowa szła w dobrym kierunku, tzn. wizji dostosowanej do potrzeb Wspólnoty.
Nie zajmujemy się oceną działań, a raczej chwalimy lub przestrzegamy przed ewentualnym zagrożeniem w przyszłości –  oceną działań, zajmie się przyszłość. 
  Wszystkich mieszkańców zachęcamy, by działali społecznie, obywatelsko, w zgodzie ze swoim sumieniem. Stowarzyszenie OK (jako jedyne w tej kadencji aktywne stowarzyszenie obywatelskie realizujące cele statutowe) nie uzurpuje sobie działań obywatelskich, wręcz przeciwne.  Szanujemy głosy naszych Wyborców, którzy zadecydowali o tym, jak ma wyglądać Kudowa przez najbliższe lata  – zachęcamy i przekonujemy, że każdy Obywatel może, a nawet powinien działać obywatelsko. /Red./

.


Z życia Rady Miejskiej


___*___
Z życia Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

Adam Frankowski

Czerwiec 2021 r.

W dniu 17 czerwca 2021 roku odbyła się najważniejsza dla burmistrza sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, w trakcie tej sesji odbyły się dwa znaczące głosowania.

Pierwsze głosowanie dotyczyło wotum zaufania i większość radnych udzieliło takiego zaufania pani burmistrz. Osobiście wstrzymałem się od udzielenia poparcia z uwagi na fakt znacznego wzrostu zadłużenia naszej gminy. Nasz dług po dwóch latach obecnej kadencji wzrósł o dwa miliony złotych i wynosi ponad 22 miliony złotych, a opłaty za śmieci potroiły swój wymiar. W naszej gminie jest po prostu drogo.  Drugie głosowanie dotyczyło udzielenia absolutorium i ponownie obecny burmistrz Kudowy-Zdroju uzyskał wsparcie radnych w zdecydowanej większości, a ja ponownie wstrzymałem się od udzielenia poparcia z identycznych powodów jak przy pierwszym głosowaniu.

Na początku sesji odbyła się również uroczystość związana ze ślubowaniem nowych radnych wybranych w wyborach uzupełniających, oboje uzupełnili swoje ślubowania słowami „Tak mi dopomóż Bóg”. Gratuluję nowo wybranym radnym i wyrażam nadzieję, iż zaangażują się w pracę na rzecz naszej wspólnoty samorządowej.

Na koniec chciałbym również poinformować, iż złożyłem na sesji do rąk przewodniczącego Rady Miejskiej dwie interpelacje/zapytania do pani burmistrz o ogrodzony las, wycinkę drzew przy ul. Lubelskiej i o tajemniczą budowę przy ul. T. Kościuszki.
Teksty zapytań oraz odpowiedzi ukażą się niebawem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Kudowa-Zdrójhttp://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/index,idmp,115,r,r Adam Frankowski. 

 

.


Pisma Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie budowy apartamentowca przy ul. Zesłańców Sybiru


___*___

Poniżej zamieszczamy pisma Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie-Zdroju,
która chce poinformować mieszkańców Kudowy o swoich wątpliwościach w sprawie inwestycji budowlanej.

Widok na Pomnik Sybiraków i ul. Zesłańców Sybiru (dawna ul.Bankowa) oraz ładny zagajnik za Pomnikiem. Na prawo od Pomnika jest budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, zaś za zagajnikiem, wzdłuż ul. Zesłańców Sybiru zostały rozpoczęte prace ziemne  do wykonania apartamentowca na 70 mieszkalń; nie  widać tablicy informacyjnej budowy. Dzieci z tej szkoły już liczą drzewka, drzewa i krzewy, żeby ich nie ubyło.

 

 

 


List od Ambasadora


___*___
LIST  AMBASADORA UKRAINY W POLSCE

Na naszej stronie Obywatelskiej Kudowy zamieściliśmy Posłanie od Rodzin Polskich do Rodzin Ukraińskich – w 40 lecie śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dwadzieścia jeden rodzin polskich – w tym osiem rodzin z Kudowy-Zdroju – wystosowało Posłanie w duchu „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, tak, jak dał nam przykład Kardynał Wyszyński w pamiętnym Orędziu  do Niemców w 1965r. Z Kudowy-Zdroju  Posłanie podpisali: Bronisław MJ Kamiński, Maria Potaszyńska, Krzysztof Chilarski, Jerzy Łukasik,Kazimierz Ferenz, Regina Żurakowska-Wunderlich, Emilia i Iwona Kołodziejczyk,Natalia Żółtańska. Rodziny polskie wysyłając to Posłanie nie oczekiwały na odpowiedź, bowiem wyrażały swoje uczucia. Tym sympatyczniej odebrano wiele wdzięcznych wypowiedzi ze strony ukraińskiej.

W załączeniu List od  Ambasadora Ukrainy w Polsce Pana Andrija Deszczycji. Skromne Posłanie od rodzin polskich, a nie od polityków i organizacji politycznych może okazać się kroplą, która drąży skały.(Red) 


.

.


Twórczość Kudowsko-Pietrzykowska


 ***

Zdjęcie pochodzi ze spotkania Rodzin rodem z Pietrzykowic
Więcej na ten temat:
http://obywatelskakudowa.pl/2019/02/26/kudowskie-rodziny-z-pietrzykowic/

___*___
Pamięci Antoniego Jakubca – na 100 lecie

Zamieszczamy kolejny z wierszy  Antoniego Jakubca (ur. 25.03.1921),  jakie zachowały się w zbiorach Aleksandra Safiera i zostały udostępnione przez panią Reginę Safier-Radwańską.

***
Dzień bez papierosa
Antoni Jakubiec

 

 


TWÓRCZOŚĆ 


___*___
Twórczość pandemiana

***
KRYSTYNA RYGIELSKA
Kudowskie bzy – przemyślenie

Jaki to kolor?
fioletowy, biały niebieski

cudowne kwiaty puszą się na gałązkach,
a zapach? odurza nas, jest taki silny, aromatyczny…..
jak nie kochać tych kwiatów…..
Masz kłopoty, problemy, nie martw się
 przyjedź do Kudowy Zdrój, stań pod krzewem bzu
i poczekaj, chwilę poczekaj, 
cudowny wygląd tych kwiatów przeniesie cię w inny świat
 złe myśli uciekną, nie powrócisz już do nich w tym miejscu.
Ktoś powie,- przecież bzy kwitną w całej Polsce
tak , ale trzeba wyszukać w nich ten zaczarowany świat,
 który jest w kudowskich bzach…..
przychodź w to miejsce często, 
śpiesz się , bo bzy szybko przekwitają
pozostaje po nich tylko zwiędły kwiatostan
 ale każdy kwiat pamięta, co mu przekazałeś
i za rok, kiedy przyjedziesz w to miejsce, 
nowe malutkie kwiaty szepną ci do ucha,
 no widzisz, jest już dobrze, 
 kłopoty poszły precz,
żyj nowym życiem w towarzystwie zaczarowanych bzów…

Z wakacyjnymi pozdrowieniami
Krystyna i Jerzy Rygielscy

 

***
Helena Midor
DROGI ŻYCIA

Zawsze dotyka niemoc,
w którą iść stronę
choć wiele dróg  wiedzie  przez życie,
wybierzesz tę jedną,
by nie stać w miejscu 

W lewo, czy prawo,
wszędzie będą koleiny
Choć byś się nie wiadomo
jakimi mądrościami kierował,
możliwe, że popełnisz błąd w wyborze 

Daremne rozmyślanie….
Najważniejsze, co po sobie  zostawiasz
miłość,  czy  nienawiść
Jaki ślad  w pamięci ludzi,
tam gdzie mieszkasz,
a  jaki w historii? 

Po latach  te drogi   zarosną
Cokolwiek się stanie…
będą miejsca:
przy stole
w  książkach
w historii…

Będą  ulice  ….

 

 

_______________________________

TO JEST STRONA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA OBYWATELSKA KUDOWA 
ZAWIERA INFORMACJE I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOSCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ  STOWARZYSZENIA
ZGODNIE Z REGULAMINEM STOWARZYSZENIA I UKAZUJE SIĘ NIEREGULARNIE.

Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa”- OK
Adres: 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Słoneczna 11a
mail: marta.midor.burak@gmail.com
tel: 793030702

___________________________________