GzK – 9.05.2021.

 

W najbliższych miesiącach odbędą się wybory uzupełniające na Radnych
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Ponieważ żyjemy w czasach zagrożeń sanitarnych, terminy wyborów w okr nr 12 były przesuwane już kilkakrotnie.
Wybory przyszłych Radnych  odbędą się w okręgach wyborczych nr 8 i 12. W okręgu nr 12 nastąpił wakat z powodu objęcia przez Radną Sylwię Bielawską (ówczesną Przewodniczącą Rady) stanowiska Dyrektora w ZSP im. JPII; a w okręgu nr 8 z uwagi na śmierć Radnego – Śp. Bolesława Ziemianka.

Zgodnie z aktualnymi zarządzeniami wybory uzupełniające w okr nr 12 ogłoszone są na 13 czerwca 2021 r.
(
https://walbrzych.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-samorzadowe-i-referenda-lokalne/wybory-i-referenda-w-toku-kadencji/kadencja-2018-2023/wybory-uzupelniajace/wybory-uzupelniajace-do-rady-miejskiej-kudowy-zdroju-w-okregu-wyborczym-nr-12-zarzadzone-na-13-czerw);
a w okręgu nr 8 na 30 maja 2021 (https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2021/1210/akt.pdf)

Oto kandydaci na przyszłych Radnych:

okr.  nr 8

BASZCZYSZYN  Artur Dawid (lat 36) zgłoszony przez KWW UCZCIWA KUDOWA-ZDRÓJ  – lista nr 1

GALA Andrzej Julian (lat 61) zgłoszony przez KWW ROZWÓJ 2 – lista nr 2

okr.  nr 12

DUBANIEWICZ Daniel (lat 51) zgłoszony przez KWW UCZCIWA KUDOWA – lista nr 1 

CHILARSKA Elżbieta Katarzyna (lat 35) zgłoszona przez KWW ROZWÓJ – lista nr 2

 

.
Zachęcamy Kandydatów do przedstawienia siebie, swoich programów, postulatów, działań dla Kudowy i jej Mieszkańców za pośrednictwem naszej strony.

Stowarzyszenie Obywatelska Kudowa-OK dalekie jest polityki i układów, które nie powinny dominować życia małej gminy, a zainteresowane jest popieraniem dobrych inicjatyw, aktywnych Kandydatów mających swoje zdanie;  którym zasady etyczno-moralne i dobro naszej gminy leżą  szczególnie na sercu.
Zarząd Stowarzyszenia Obywatelska Kudowa. 

.___*___
Z życia Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

Adam Frankowski

Maj 2021 r.

 Na dzień 14 maja 2021 roku została wyznaczona sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, która odbędzie się o godzinie 14:00 w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu. Wcześniej na „wspólnym posiedzeniu komisji” w dniu 11 maja (wtorek) również o godz. 14:00, ale już w Klubie Seniora przy ul. Zdrojowej, radni będą omawiać materiały na sesję.

Mieszkańców zainteresowanych tematami naszych posiedzeń zapraszam na posiedzenie, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
Z programu sesji widać, iż nadal postępować będzie dalsze zadłużanie naszej gminy, przy jednoczesnym braku perspektyw na spłatę tego ogromnego zadłużenia. 

Niecierpliwie oczekuję na zakończenie czasu zagrożenia epidemicznego i w końcu będzie można spotykać się z mieszkańcami by wsłuchiwać się w ich problemy i bolączki, które później będzie można przekuć na konkretne działania i zabiegi w ramach pracy w Radzie Miejskiej Kudowy-Zdroju.  Adam Frankowski.

.


___*___
Kudowski Patrol Obywatelski (KPO)


Ulica Bolesława Chrobrego

Czermna pięknieje. Ul. Bolesława Chrobrego, na odcinku od mostu przy Smażalni Ryb u Jasińskich do budynku wciąż nazywanego „Toronto” była nazywana przez mieszkańców „Błotnista”, były tam jamy, błoto i kałuże. Od kilku tygodni trwa remont nawierzchni, pojawiła się kostka betonowa. Mieszkańcy dziękują, brawa dla Pani Burmistrz i Rady Miejskiej. Coraz ładniej wygląda ten zakątek Kudowy.

(Patrol Obywatelski Nr 1). 

.
W Kudowie wykonano drzwi do lasu

Patrol Obywatelski zawędrował na ul. Lubelską, bowiem mieszkańcy powiadomili  o usuwaniu drzew, pojawieniu się długiego ogrodzenia lasu i …bramy do lasu.
Zapytali nas: po co to i kto za to płaci i czy nie wyrąbuje się las dla działki budowlanej ?  Żeby ktoś  wyrębował las dla takich celów, to musiałoby go wpierw… porąbać. Nie wierzymy w takie działania, a  po co to, to zobaczymy.

(KPO Nr 7)

 


Majówka w Kudowie 2021


___*___
KUDOWSKA  MAJÓWKA 2021

Pandemia, higiena, toalety w mieście

Bronisław MJ Kamiński


Majówka 1-3 maja przeciągnęła się na 4-ty maja, przez wszystkie te dni  było  chłodno. Od marca 2020 mamy pandemię, pusto w uzdrowisku kudowskim, jednak  na majówkę-2021 przybyło trochę turystów. Zastali zamknięte hotele, pensjonaty, restauracje i  kawiarnie. Ludzie jadą oglądać krajobrazy, góry,  miasto, innych ludzi, odetchnąć innym powietrzem, zatrzymywali się na kwaterach prywatnych, u rodziny i znajomych. Jednak, bez czynnych restauracji i kawiarni miasto turystyczne nie może  nie tylko „normalnie” funkcjonować,  ale przede wszystkim nie może funkcjonować bezpiecznie. Trzeba  coś zjeść, napić się i skorzystać z toalety, a w okresie pandemii szczególnie należy dbać o czystość rąk, trzeba je gdzieś umyć. Jedli przy bagażnikach samochodów. Turyści jedli zakupione i przywiezione ze sobą jedzenie przy swoich bagażnikach, rozkładali jedzenie na ławkach w Parku, jedli na stojąco, trzymając w rękach plastikowe naczynia, potem wrzucali je do pojemników na śmieci lub gdzie popadło. 

            Na zdjęciu: jedna z typowych scen w Parku Zdrojowym w czasie majówki

Nie widziałem żadnego zgorszenia z tego powodu, a nawet usłyszałem od jednego z kudowskich gastronomików: „niech jedzą  jak mogą i niech sikają, gdzie chcą, Góra Parkowa jest dostatecznie duża,  żeby tylko do nas przyjeżdżali ”. Czy tego nie można rozwiązać  w sposób cywilizowany ?  

                             

Najważniejsze jest podejście praktyczne

         Nikt  rozsądny nie obwinia władz miasta o te kłopoty. W pandemii przyjęto centralne zarządzanie i samorządy nie wiele mogą zdziałać nawet przy najlepszych chęciach i kompetentnym doradztwie lekarzy. Nie wiemy jednak jak długo potrwa pandemia i czy znowu nie nawróci. Dlatego trzeba występować do władz gminy z propozycjami, które Burmistrz, czy Wójt może przekazać do władz wyższego szczebla. Kudowa, z powodu swojego położenia nadgranicznego ma wiele innych problemów, aniżeli podobnej wielkości  miasto leżące koło Łodzi, Poznania czy Kielc. Ludzie wjeżdżający do naszego kraju powinni mieć łatwy dostęp do bezpiecznych toalet, czy do zjedzenia posiłku. Restauracje nie muszą być zamykane, mogą mieć ograniczone ilości stolików,  odpowiednie przegrody parawanowe nasączone środkami dezynfekcyjnymi, nasączone wycieraczki do obuwia itd. oraz ograniczony czas  korzystania ze stolików restauracyjnych. Trzeba  te problemy rozwiązywać  praktycznie i  życiowo. W czynnych restauracjach i kawiarniach są dobrze utrzymane toalety, w których można dokładnie umyć ręce i skorzystać ze środków dezynfekcyjnych. Taka ograniczona działalność gospodarcza pozwoli jednak przedsiębiorstwom zmniejszyć straty i może  wyzwolić  więcej  lojalności w przestrzeganiu zarządzeń sanitarnych. (Bronisław MJ Kamiński).  

 

.


Na 100 – lecie Antoniego Jakubca


 

___*___
Pamięci Antoniego Jakubca

Zamieszczamy kolejną część wiersza o Zakrzu z zasobów Antoniego Jakubca (ur. 25.03.1921),  jakie zachowały się w zbiorach Aleksandra Safiera i zostały udostępnione przez panią Reginę Safier-Radwańską.

 

Oto III i ostatnia część wiersza o Zakrzu:

 

 

.


 

 


OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE


___*___
Archiwa OSP na Ziemi Kłodzkiej
szansą na odkrycie historii lokalnej

Justyna Szablewska
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego


Ochotnicze Straże Pożarne to organizacje wpisujące się od lat w polski krajobraz. Także ten na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Większości osób kojarzą się głównie z działalnością ratowniczo-gaśniczą. Z tego powodu, oczywistości nie stanowi fakt możliwości znalezienia w ich archiwach informacji wykraczających poza tę specyfikę. Tymczasem remizy skrywają zasoby zawierające wiadomości choćby o dawnym życiu w danej miejscowości.

 

Czym zajmują się Ochotnicze Straże Pożarne?

Wbrew pozorom, funkcjonowanie tych organizacji nie skupia się wyłącznie na jednym zagadnieniu, które stanowi prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Zadania OSP, tak jak każdego stowarzyszenia, określa jej statut. Większość jednostek korzysta z tzw. statutu wzorcowego w wersji z mniejszymi lub większymi modyfikacjami. Wzorcowy statut OSP ubiegającej się o status organizacji pożytku publicznego w rozdz. 2 pkt. 1 jako cele określa:

 1.     Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
 2.     Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3.     Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4.     Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 5.     Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
 6.     Działania na rzecz ochrony środowiska.

Tak szeroki zakres aktywności powoduje współpracę OSP z różnymi osobami, stowarzyszeniami oraz instytucjami. Działalność ta pozostawia ślady w postaci dokumentacji przechowywanej przez jednostkę. 

OSP w powiecie kłodzkim

Przygotowując referat na wspomnianą w ostatnim numerze GzK konferencję „Rycerze Świętego Floriana – Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. W stulecie Związku OSP RP” organizowaną przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, skupiłam się na jednostkach funkcjonujących w przedziale lat 1945-1989, a jednocześnie istniejących do dnia dzisiejszego. W naszym powiecie jest 60 takich organizacji. Na sposób funkcjonowania straży wpływa jej otoczenie. Na Ziemi Kłodzkiej stowarzyszenia te funkcjonują na wsiach, w miastach, miejscowościach uzdrowiskowych, terenach historycznie związanych z górnictwem oraz kultem religijnym. Większość z nich powstała w ciągu kilku lat po zakończeniu II wojny światowej. Na terenie Gminy Kudowa-Zdrój są to: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Kudowie-Czermnej, Ochotnicza Straż Pożarna w Kudowie-Słonem, Ochotnicza Straż Pożarna w Kudowie-Zdroju. Jednostki na Ziemi Kłodzkiej posiadają różny stopień zachowania dokumentacji. W części z nich przechowywana jest kronika. Wpływ na ten stan miała świadomość strażaków co do wagi zachowywania takich rzeczy dla przyszłych pokoleń. W części przypadków ogromne piętno odcisnęły powodzie. Duży wpływ na zachowanie dokumentacji mieli druhowie pasjonaci. Przykład takiej postaci w naszym mieście może stanowić sekretarz, a następnie, do swojej śmierci w 2019 r., prezes OSP w Kudowie-Zdroju dh Andrzej Kozłowski, który zgromadził w jednostce ok. 2,5 m. b. akt z lat 1964-2019 oraz dawny sprzęt i umundurowanie. 

 

Najczęstsze zastosowanie zasobów archiwum OSP

Standardowo zgromadzone dokumenty służą głównie samej jednostce. Posiadając bogatą dokumentację łatwiej jest przygotować okazałe obchody rocznicy działalności, przedstawić się jako organizacja z tradycjami. Wydanie monografii o historii OSP daje szansę na zdobycie nagrody w konkursie organizowanym przez Związek OSP RP. Zachowanie dokumentów to również korzyść dla poszczególnych strażaków. Łatwiej jest im np. udokumentować lata swojej służby, aby uzyskać odpowiednią odznakę “Za wysługę lat”. Poza tym, zachowane listy zmarłych członków organizacji mogą posłużyć do ich odczytania w czasie uroczystości związanych z Dniem Strażaka, Uroczystością Wszystkich Świętych itp. Zgromadzone zasoby stanowią także lekcję dla kolejnych pokoleń. Jednym ze standardowych elementów zajęć prowadzonych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jest przekazywanie historii i tradycji własnej OSP, a także Związku OSP RP. Poprzez takie działania młodzi druhowie mają także okazje poznać idee, które przyświecały działalności ich poprzedników. Zajęcia te są organizowane w różnej formie, niejednokrotnie z zastosowaniem materiałów zgromadzonych w kronikach i archiwach strażackich. Czas pandemii skłonił opiekunów MDP do szerszego korzystania z nowych technologii. Jednym z bardziej rozpoznawalnych działań tego typu jest realizowany w latach 2020-2021 projekt OSP Budzów (pow. ząbkowicki) “Strażak MDP sam w domu”. Opiekun drużyny dh Iwona Aibin zaprosiła strażaków specjalizujących się w różnych dziedzinach do nagrania filmu dla swoich podopiecznych. Nagrania te cyklicznie publikowano na YouTube dzięki czemu z ich treścią zapoznawały się często także osoby nie związane z Budzowem. Podczas jednego z odcinków ukazane zostały badania naukowe dotyczące historii OSP Polanica-Zdrój. Zaprezentowane zostało nie tylko wyposażenie remizy w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, ale także kronika i stare dokumenty. Na zakończenie miał miejsce wywiad z byłym wieloletnim naczelnikiem dh Stanisławem Paluszkiem.

25.06.2020 r.
Nagrywanie filmu w remizie OSP Polanica-Zdrój w ramach programu “Strażak MDP sam w domu”
Wywiad autorki z byłym wieloletnim naczelnikiem OSP Polanica-Zdrój dh Stanisławem Paluszkiem.

Przydatność dokumentów zgromadzonych w jednostkach do celów nie związanych z pożarnictwem

Z zasobów przechowywanych w OSP nie korzystają wyłącznie strażacy. W progi remiz trafiają studenci i doktoranci piszący prace dyplomowe. Interesują się nimi także lokalni dziennikarze, muzealnicy, pasjonaci historii. Dokumenty zgromadzone w organizacjach ukazują tragiczne momenty w życiu lokalnej społeczności np. pożary, powodzie. Ponadto, związane z tymi sytuacjami zmiany dokonywane w infrastrukturze. Ukazują też życie poprzednich pokoleń mieszkańców – działalność społeczną, kulturalną, oświatową, wychowawczą, sportową, a także formy spędzania wolnego czasu. Stanowią również źródło ciekawostek. Korzystając np. z archiwum OSP w Polanicy-Zdroju można się dowiedzieć, że tamtejsi strażacy zajmowali się myciem szyb w Pijalni. W ostatnim czasie coraz popularniejsza staje się genealogia. Część osób poszukuje w zasobach archiwum OSP informacji o członku własnej rodziny. Pragną dowiedzieć się jak wyglądała jego służba, a poprzez to – ważna część życia. Odkrywają trudności jakie napotykał na swojej strażackiej drodze. Rozpiera ich duma, gdy dowiadują się o przyznanych wyróżnieniach. Istotną kwestię stanowi możliwość uzyskania kopii fotografii, na której widać bliskiego w strażackim mundurze.

 

Możliwości korzystania z dokumentacji OSP

 

Fragment protokołu jednego z pierwszych Walnych Zebrań OSP Dzikowiec – 16.01.1949 r.
Dokument w zasobach archiwum OSP Dzikowiec.

Szansa na skorzystanie z zasobu archiwum OSP zależy od decyzji jej zarządu. Mile widziane, gdy osoba zainteresowana dostępem sama jest strażakiem. Taka sytuacja przydaje się również podczas przeprowadzania samej kwerendy. Znając funkcjonowanie tego typu organizacji łatwiej znaleźć potrzebne informacje w dokumentach. Przy okazji warto też porozmawiać ze starszymi druhami, którzy mogą pomóc wyjaśnić wątpliwości związane z treścią dokumentów oraz uzupełnić informacje dotyczące konkretnych osób lub wydarzeń na podstawie własnego doświadczenia. W obecnym pandemicznym czasie nie każdy jednak będzie chciał osobiście wybrać się do remizy. Wówczas szansę na skorzystanie z zasobów archiwum OSP stanowi Baza Archiwów Społecznych. Za pomocą Otwartego Systemu Archiwizacji należącego do Centrum Archiwistyki Społecznej można zapoznać się ze zbiorami bez wychodzenia z domu. W chwili przygotowywania niniejszego tekstu (7.05.2021 r.) w programie tym uczestniczy jedna jednostka z naszego powiatu – OSP w Dzikowcu. Z opublikowaną częścią jej zasobów można zapoznać się klikając w link https://osa.archiwa.org/archiwa/PL_1075 .
Ponadto można tam znaleźć dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za udostępnianie zbiorów, aby skorzystać z szansy na zobaczenie także nieopublikowanych dokumentów. Zachęcam do kontaktowania się też bezpośrednio z członkami zarządów poszczególnych jednostek. Możliwość skorzystania z archiwum OSP to szansa nie tylko na zdobycie potrzebnych informacji o własnej miejscowości lub regionie, ale także wspomnienie osób, które poświęciły swój czas służbie dla lokalnej społeczności. Justyna Szablewska. 

 

.


KULTURA I SZTUKA


 

___*___
Fatamorgana Iryny Malińskiej

        Wystawa w kudowskiej „Cyganerii”

Bronisław MJ Kamiński

W kudowskiej „Cyganerii” pojawiła się w kwietniu 2021r wystawa prac plastycznych Iryny Malińskiej. Ta sympatyczna pani,  przybyła  z Ukrainy do Kudowy Zdroju,  do ojca, znanego już tu artysty malarza Ivana Malinskyyego i pozostała wśród nas. Odziedziczyła po ojcu talent malarski, i tak wzbogaciła się Kudowa o jeszcze jedną artystyczną duszę.

Nasi kudowscy Malińscy pochodzą z ukraińskiego  Podola, z okolic Borszczowa, znad Zbrucza, w pobliżu Kamieńca Podolskiego. Stara rodzina polskiej szlachty podolskiej, która – jak wiele rodzin w tamtych okolicach – zmieszała się z rodzinami ukraińskimi  i łączyła tradycje polskie i ukraińskie. Ukraina to mozaika wielokulturowa. Na Podole docierały wpływy polskie, rosyjskie, tatarskie i tureckie. Przez kilka stuleci najeżdżali na Podole Tatarzy z Krymu  i to ci Tatarzy powodowali polską obecność  na Podolu, najpierw wojskową obronną ,potem gospodarczą i kulturową. Od drugiej połowy XVIII wieku , a ściślej od czasu Konfederacji Barskiej,  Tatarzy przestali napadać na Podole, stali się nawet sympatyczni dla Rzeczypospolitej. W kulturze polskiej, Tatarzy są szanowani, wielu znakomitych  Polaków ma korzenie tatarskie, nawet Henryk Sienkiewicz  miał pokrewieństwo tatarskie. Iryna Malińska chciała poznać kulturę Tatarów, jako młoda dziewczyna wyjechała na dwa lata do pracy na Krymie. Poznała życie Tatarów, ich kulturę i religię muzułmańską i to widać w jej pracach malarskich. Na wystawie w „Cyganerii” pokazała 30 obrazów, i nadała wystawie tytuł „Fatamorgana”.  Drogi Czytelniku, gdybyś wszedł na tą wystawę i przeleciał wzrokiem wszystkie 30 obrazów, odniósłbyś wrażenie, że nie jesteś w Kudowie, ale w jakimś innym świecie, kolorowym, pięknym ale pięknym inaczej.


„Fatamorgana”, skąd i dlaczego taki tytuł ? 

Jeśli zapytasz panią Irynę dlaczego dała taki tytuł i o co chodzi, to usłyszysz od niej: to tylko moja propozycja, jednak  liczy się tylko to, co ty zobaczysz w sobie, patrząc na te obrazy. Możnaby powiedzieć: taka  młoda a baba filozof.  Postanowiłem sprawdzić, co ludzie rozumieją pod  słowem „fatamorgana”. Przypadkowo zagadnięta pani powiedziała: fatamorgana to  nienormalny obraz  np. źródło wody, które pojawia się na pustyni umierającemu z pragnienia, oznacza koniec, to wytwór umierającego mózgu, to tak samo, jak zamarzający z zimna, odczuwa w ostatnie chwili ciepło.   Przytoczyłem prawie całą wypowiedź tej pani, bo być może tak również myślą inni, a zjawisko to obrosło  fantazjami. Nazwa pochodzi od słów „Fata”, co po włosku znaczy czarownica, a „Morgana” to właśnie imię owej czrownicy, która  w zamierzchłym średniowieczu potrafiła wywoływać zwodnicze obrazy, czyli miraże, wprowadzając w błąd żeglarzy i wędrowców, którzy chcieliby opanować piękną wyspę, ale złudny obraz stworzony przez czarownicę pokazał im , że ta wyspa jest gdzie indziej, popłynęli  tam na swoją zgubę. Pewnie tak było, tylko nie zrobiła tego czarownica, ale nagrzane powietrze tuż nad powierzchnią piasku pustyni lub wody morskiej, które po zetknięciu z chłodniejszym powietrzem wyższej warstwy atmosfery powoduje zakrzywienie światła i wpadają  do  oczu tych wędrowców  obrazy niedalekich okolic odbite od nieba. Tak powstają miraże, obrazy nierzeczywiste, zwodzące. 

To co ta pani Iryna nam zafundowała ? – No , właśnie, każe nam zajrzeć  w głąb siebie samego, czy nasz świat nie jest czasem …mirażem , fatamorganą ? Nie ważne, co ona ma na myśli, ale co Ty – patrzący na to – sam widzisz ! Ta – mówiąc  po lwowsku-  patrz i patrz na te obrazy, aż przebijesz się przez te zwodnicze kolory orientu, islamu, świata czarownic lat dziecinnych i czarownic  lat durnych i chmurnych, by dojść do prawdy życia, twardej i nie zwodniczej.  


A może to memento ?

Iryna Malińska, w czasie swojej trzyletniej pracy w „Cyganerii” napisała wiele opinii o wystawianych obrazach malarzy kudowskich i nie kudowskich. W swoich opisach używała wielkich słów, czyniąc malarzy niemal stworzycielami nowych  światów. Wypada się jej odwdzięczyć tym samym, Powiedzmy jej więc, że prawdziwa twórczość, to przede wszystkim coś nowego, czego dotąd nie było i że ona Iryna  Malińska,  jako artystka, która zetknęła się z kulturą orientu – wnosi do nas  nowe obrazy, jakich tu nigdy nie  było. Jednego z naszych mieszkańców który oglądnął tą wystawę zapytałem o wrażenia. Odpowiedział: te obrazy są  jak jakieś  memento,  byśmy dostrzegli to, co nadchodzi, świat, który się przemienia,  idzie i idzie, jako  migracje, spowodowane  katastrofalnymi  zmianami  klimatu. Świat  został poruszony, wstrząśnięty,  już  wędruje i trzeba go poznać, nim  nadejdzie. Ta orientalna inność, fascynujące kolory, inny kształt i dziwna kreska , to ma pobłysk fatamorgany, tak, jak to malarka nazwała. Trzeba się przez to przebić, jak przez pozory i wejrzeć w głąb, zamiast ulegać złudzeniom lub lękać się, trzeba otworzyć oczy i uczyć się nowego świata. 

Zdawało mi się, że to jakby za daleko powiedziane, pojawią się zapewne i inne wrażenia. Fatamorgana – to złudzenia, ale złudzenia tylko co do kierunku i odległości, a nie co do rzeczywistego istnienia przedmiotów dla tych obrazów. Filozofująca Iryna  nie całkiem buja w obłokach.To interesujace malarstwo można zobaczyć w „Cyganerii”  Sanatoria, hotele i pensjonaty i kawiarnie mogą u siebie eksponować tą wystawę, by zająć  swoich gości czymś godnym uwagi. Wystarczy porozumieć się z panią Iryną poprzez „Cyganerię”. Polecamy taką drogę upowszechniania sztuki i poznawania świata. (Bronisław MJ Kamiński).


Iryna Malińska – Obraz flagowy wystawy FATAMORGANA

 

___*___
XXXII Polsko – Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej w 2021 

 

605 nr Gazety Kłodzkiej i Euroregio Glacensis.
Na zdjęciu Przewodniczący Komitetu – Julian Golak

Dzień dobry. Przede wszystkim dziękuję wszystkim za przesłane gratulacje, w związku z przyznaniem mi Krzyża Wolności i Solidarności. 
Jednocześnie proszę o przyjęcie aktualnych informacji dotyczących XXXII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, które są przygotowywane w miesiącach maj – grudzień 2021 roku. 

W tym roku akcja pod hasłem „Bądźmy Rodziną”, (odbywająca się nieprzerwanie od 32 lat) zostanie zorganizowana w ok. 30 różnych miejscowościach, w okresie V- XII 2021r. 

Naszą ideę  „Bądźmy Rodziną” przenosimy także do innych narodów, bowiem już od kilkunastu lat, w tym wydarzeniu społeczno – kulturalnym regularnie biorą udział np. mieszkańcy Ukrainy, Niemiec i Białorusi. W tym roku pragniemy kontynuować tą integracyjną współpracę i jeśli tylko warunki pozwolą nasza idea „Bądźmy rodziną” trafi także na Litwę.
Serdecznie pozdrawiam. Julian Golak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

 

___*___

XXV Jubileuszowa
,,Lednicka Wiosna Poetycka”

W kwietniu zamieszczaliśmy zaproszenie zaprzyjaźnionej Poetki Stanisławy Łowińskiej skierowane do Młodych o wzięcie udziału w konkursie poetyckim. Otrzymaliśmy w międzyczasie informację o zmianie terminu, a co za tym idzie regulaminu konkursowego. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze zmianami. (Red.).

Regulamin

ZMIANA TERMINÓW Turnieju Poetyckiego „O Koronę Wierzbową”

Turniej adresowany jest do uzdolnionej literacko młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 19 lat.
Jego celem jest odkrywanie i rozwijanie młodych talentów poetyckich, propagowanie patriotyzmu, wiedzy przyrodniczej, historycznej oraz geograficznej o Ziemi Lednickiej.

 Warunki uczestnictwa:

 •       należy nadesłać maksymalnie 3 niepublikowane teksty poetyckie, 

mogą być one także tematycznie związane z Ziemią Lednicką, pandemią, ważnymi wydarzeniami literackimi historycznymi szczególnie znaczącymi dla Wielkopolski, 

 •       w 3 egzemplarzach (wydruk) oraz w wersji elektronicznej, wysłane na adres e-mail: bibliotekaxxlo@wp.pl
 •       każdy egzemplarz musi być podpisany (imię, nazwisko, wiek, adres uczestnika, nazwa i numer telefonu szkoły),
 •       prace należy nadsyłać w terminie ZMIANA TERMINU! do 25 maja 2021 r. na adres: Liceum Ogólnokształcące, Wichrowe Wzgórze 111, 61-699 Poznań (z dopiskiem na kopercie) XXV Lednicka Wiosna Poetycka Turniej Poetycki „O KORONĘ WIERZBOWĄ”.
  Wiersze oceniają jurorzy (poeci, krytycy, poloniści).

 Ogłoszenie wyników odbędzie się  ZMIANA TERMINU!  18 CZERWCA 2021r.
Nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane pocztą.
Nagrodzone wiersze będą wydrukowane w specjalnym tomiku poetyckim. Nagrodą główną w Turnieju  „O KORONĘ WIERZBOWĄ” będzie niespodzianka.

 Organizatorzy serdecznie zapraszają młodych twórców, miłośników poezji i Ziemi Lednickiej  do uczestnictwa w Turniejach.
Zgłoszenie udziału w konkursie, promocji i publikacji zdjęć oraz tekstów znajduje się w karcie uczestnika Konkursu.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 61/ 820 82 03 ,61/ 427-59-34 lub kom. 695 501 313, 697299173, stanislawa.lowinska@wp.pl
Spotkanie promocyjne antologii „Strofy Lednickie” planowane jest jesienią 2021 r., a jego organizacja i przebieg uzależnione będą od obowiązujących przepisów sanitarnych.

Współorganizatorami XXV Jubileuszowej Lednickiej Wiosny Poetyckiej autorstwa Stanisławy Łowińskiej są: Stowarzyszenie Przyjaciół XX LO w Poznaniu, XX LO w Poznaniu, MDK nr 1, Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury Gminy Łubowo, Gmina Łubowo, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

.

___*___
Anioł dla Obywatelskiej Kudowy
spadł nam z Nieba

Nieoczekiwanie  ,,przyleciał” do nas Anioł od kudowskiej Artystki – Agnieszki zd. Jura, która bezinteresownie sprawiła nam Anioła.Ponieważ Anioł trzyma w ręku tabliczkę ,,Obywatelska Kudowa” wierzymy, że będzie wiernym Partonem Stowarzyszenia OK do pozytywnych działań dla dobra naszej wspólnej Kudowy. 
Traktujemy go jako nobilitację i zachętę do aktywnej pracy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Życzymy wszystkim, by znaleźli swojego Anioła, a Pani Agnieszce –  napełniania Świata i Ludzi dobrą energią tak, jak to robi dotychczas, i aby te wszyskie Anioły, które namalowała, przyświecały w Jej dalszej twórczości i życiu.  (Red.). 

 

 

 ___*___

Twórczość pandemiana

***
Helena Midor zd. Gałaszewska

„OBRAZ BEZ RAM”

 

Wspinam się po barierze dźwięków i tonów
z pulsujących słów
na niebieskim firmamencie
utrwalam obraz 

 

zgodnie z  drogowskazem:
jak na górze, tak na dole
utrwalam go podarowaną paletą barw
nie dostrzegam tego co na górze –
widzę to co mam pod stopami


gęste chmury zasłaniają widok  ramionami
gdyby tak wiatr chciał rozwiać co nieczyste
gdyby z powrotem odrzucił te ciężkie kamienie 

 

nie potrafię ująć w ramy mojego stworzenia,
bym mogła wygładzić nieczystości
nie chciałabym się wstydzić
za ułomne klatki witraży


ciągle wspinam się,
łącząc metaforę
prawdopodobieństwa
w lustrzanym odbiciu

 

_______________________________

TO JEST STRONA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA OBYWATELSKA KUDOWA 
ZAWIERA INFORMACJE I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOSCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ  STOWARZYSZENIA
ZGODNIE Z REGULAMINEM STOWARZYSZENIA I UKAZUJE SIĘ NIEREGULARNIE.

Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa”- OK
Adres: 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Słoneczna 11a
mail: marta.midor.burak@gmail.com
tel: 793030702

___________________________________