POSEŁ KRZYSZTOF TUDUJ W KUDOWIE ZDROJU

Tekst i zdjęcia B. Kamiński, A. Gałaszewski

                 

         Spotkanie z posłem z Konfederacji Krzysztofem Tudujem odbyło się w kudowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
13 grudnia 2019r.  Prowadzący  spotkanie Bronisław MJ Kamiński na wstępie nawiązał do książki prof. Jonathana Haidta pt. ”Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi  dzieli religia i polityka”.

 

Przypomniał teorię fundamentów moralnych Haidta. Na podstawie  największych ksiąg etycznych  ludzkości , badań antropologicznych i psychologicznych , amerykański profesor psychologii społecznej wyróżnił pięć fundamentów moralnych, którym dał nazwy:

I. Troska ( główna emocja to współczucie)
II. Sprawiedliwość (gł. emocja to gniew i wdzięczność)
III. Lojalność (gł. emocja to duma i pogarda)
IV. Autorytet (gł. emocja to szacunek i strach)
V. Świętość (gł.emocja to wstręt)

Badania wykazują – pisze prof. Haidt – że osoby o nastawieniu lewico-liberalnym  preferują fundamenty Troska i Sprawiedliwość, natomiast osoby o poglądach konserwatywno-prawicowych uznają wszystkie pięć fundamentów, jednak wyraźnie preferują trzy ostatnie, czyli Lojalność, Autorytet i Świętość. Haidt twierdzi, że umysł ludzki – ukształtowany ewolucyjnie – jest z natury moralizatorski, a zatem  można żyć kulturalnie.

Najlepszym dowodem, że można się porozumieć było to spotkanie. Poseł Tuduj przypomniał, że jako uczeń szkoły podstawowej przebywał  w Kudowie na leczeniu w szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci „Orlik”, mile wspomina Kudowę i dziękuje ówczesnemu dyrektorowi „Orlika” za prowadzenie tego spotkania. Wspominał jak w 1997 r. współorganinizował pomoc charytatywną dla potrzebujących osób. 

Tematem  spotkania  była „Konfederacja jako nowa siła polityczna”. Poseł omówił program Konfederacji, działalność posłów Konfederacji w  Sejmie. W odpowiedzi na liczne pytania wyjaśniał różnice między Konfederacją a innymi ugrupowaniami politycznymi. Spotkanie przebiegało w bardzo kulturalnej atmosferze, mimo, że większość zebranych była z innych ugrupowań, aniżeli Konfederacja. Może na atmosferę spotkania miał wpływ odczytanie przez pana Kamińskiego – już  na wstępie spotkania – wiersza Stanisławy Łowińskiej  z jej tomiku „ Leśne poziomki”. Oto ten wiersz:

Wtajemniczeni
w wolę Boga
próbujemy się podzielić
wybrać
zapominając o mgle
na której anioł
stawia drogowskazy
oświetlając noc
niewyjaśnioną do końca

 

Można sobie tylko życzyć  spotkań  w tak kulturalnej atmosferze, mimo wielkiego zróżnicowania w poglądach.  Być może pojawiają się owoce  działań w Kudowie wielu stowarzyszeń i debat salonikowych.  (Tekst i zdjęcia B. Kamiński, A. Gałaszewski).