Miły gest Autora książki

.

OŚWIADCZENIE AUTORA KSIĄŻKI

Zakładom i osobom zatrudniającym Ukraińców  w Kudowie Zdroju chętnie dam w prezencie nieodpłatnie książki pt „Odwaga dla przyszłości”, w której są rozdziały przetłumaczone na język ukraiński i sympatyczne dla Ukraińców. Niech czują się dobrze wśród nas, w Kudowie i w Polsce.
Bronisław MJ Kamiński