UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – KUDOWIANIE      

Poniżej zamieszczamy tekst i zdjęcia przesłane przez Redakcję Almanachu Kudowskiego. /GzK/

 

 

Bronisław MJ Kamiński

 

          UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – KUDOWIANIE                                                                                                 
  17 października 2019r.
Kultura muzyczna we współczesnym świecie.
Stan i tendencje

 

 

            Na drugie spotkanie UTW Kudowianie przybyło około 40 osób. Przewodniczył (Kanclerz) Krzysztof Sadowski. Wykład na powyższy temat wygłosiła prof.Regina Żurakowska-Wunderlich. Wykładowczyni pochodzi ze starej polskiej  rodziny kresowej, przesiedlonej po wojnie do Wrocławia. W rodzinie o tradycjach w kulturze muzycznej, pani Regina ma źródła swojego talentu. Urodziła się we Wrocławiu, tu przeszła wszystkie stopnie artystycznego kształcenia, ukończyła wrocławską Akademię Muzyczną o kierunku wokalno-aktorskim. Przebywa z mężem Zygfrydem Wunderlichem  w Niemczech, występuje w operach i operetkach w Niemczech i we Włoszech, prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Muzycznej w Niemczech,  do Polski  przyjeżdżają oboje państwo często bowiem  mają swój dom w Kudowie – Czermnej, są więc mieszkańcami Kudowy Zdroju. Pan Zygfryd jest scenarzystą, reżyserem teatralnym, kostiumologiem i artystą-malarzem. Należy do zakonu rycerskiego Schlaraffia, założonego w Pradze w 1859r. Ideą Schlaraffii jest życie dobre, w przyjaźni i  pomocy oraz łączenie sztuki z humorem i tę radość życia od razu wyczuwa się u pana Zygfryda, nawet wtedy, gdy jest po długiej męczącej podróży lub zdrowie doznaje jakiegoś uszczerbku. Zatem, Kudowa ma swojego przedstawiciela w  międzynarodowym zakonie rycerskim Schlaraffia. 20 grudnia br (piątek o godz. 18) w kudowskiej „Cyganerii” zostanie otwarta wystawa prac pan Zygfryda, warto przyjść, pani Regina zaśpiewa kolędy i wszyscy zebrani razem z nią. Podczas wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku omówiła sposób kształcenia muzycznego w Polsce i w Niemczech, mówiła o kulturze muzycznej, o tzw muzyce nowoczesnej , o tzw kulturze popularnej i wysokiej. Na początku wykładu podeszła do Andrzeja Bilińskiego, wyraziła uznanie dla jego talentu śpiewaczego, co zostało przyjęte bardzo sympatycznie.

Po przerwie kawowej omawiano sprawy organizacyjne, zajęcia w grupach i wycieczki. Następne spotkanie  31 października br czwartek godz. 16 w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu.
Na zakończenie Andrzej Biliński zachęcił wszystkich do zaśpiewania piosenki zatytułowanej  ,,Emerytura” na melodię z filmu „Zakazane piosenki” , a chodzi o popularną melodię „Teraz jest wojna, kto handluje ten żyje”. Po rozdaniu kartek z tekstem wszyscy radośnie, gremialnie śpiewali. Podajemy tekst dwóch zwrotek  i refren, by czytający te słowa mogli także zanucić tak samo radośnie. A więc, śpiewajmy:

 

I.
Gdy inni pracują – swe życie rujnują                                                                                                                            
A widmo zasiłku wciąż grozi,                                                                                                                                               
Ty śmiejesz się w głos, każdemu wprost w nos                                                                                                              
Zwolnienie ci już  nie grozi    

Refren:

Emerytura , najlepsza życia pora                                                                                                                             
Pośpisz sobie dłużej boś na to zasłużył                                                                                                                              
I nikt ci nie będzie gderał

II.

Przekonam dziś Was – że to piękny czas,                                                                                                                                          
Gdy człek sięgnie 60-tki ( tu należy wykrzyknąć swój własny wiek)                                                                                 
I życie ma smak, a powiem to tak,                                                                                                                                            
Ma też erotyczne wątki

Refren:..

 

Wybitna artystka operowa uznaje talent naszego Andrzeja Bilińskiego

 

Za wykład i ozdobienie go śpiewem pani Regina otrzymała piękne kwiaty i owację