Zaproszenie na III spotkanie z książką naukową

 

POLSKO – CZESKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE PRZEDSTAWICIELSTWO ZIEMI KŁODZKIEJ

korzystając z gościnności
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju

 

zapraszają na
III spotkanie kwartalne


19 września 2019r. (czwartek) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju
przy ulicy Zdrojowej 16  na godzinę 17:00

z następującym porządkiem:

1. Pan Bronisław MJ Kamiński  – o książce „Przełomowe wydarzenia historyczne we współczesnych polskich i czeskich podręcznikach szkolnych”, redakcja naukowa Danuta Konieczka-Śliwińska i Małgorzata Machałek.

2. Pan Krzysztof Szymański –  zreferuje książkę Bronisława Kamińskiego ,,Odwaga dla przyszłości”, która powinna ukazać się ok. 15 września br., o rozdz. pt: Skoworoda – wędrowny filozof, nauczyciel narodów.

 Spotkanie będzie okazją do rozmów na tematy prezentowane w obu książkach. Referenci mają po 20 minut na przedstawienie najważniejszych tez książki i najciekawszych informacji. Zebrani będą mogli zadawać pytania i wymieniać poglądy. Spotkania z książką naukową przybliżą nam ciekawsze prace naukowe i mają na celu działania dla rozwoju naszej społeczności.   

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Przewodniczącej
Przedstawicielstwa PCzTN Ziemi Kłodzkiej
Marta Midor-Burak
Wiceprzewodnicząca Przedstawicielstwa PCzTN