Pożegnanie Księdza Jana

Poniżej film z Pietrzykowic POŻEGNANIE PROBOSZCZA

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=P7Hlm2w3LGE

 

List  do Księdza Jana do Pietrzykowic:

Kudowa Zdrój, 31-07-2019 r.

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Ksiądz Proboszcz Jan Goryl

  1. Ks. Nowaka 1

34-326, Pietrzykowice. 

Czcigodny Księże Proboszczu!

 Księga Koheleta mówi: ,,Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina  na wszystkie sprawy pod Niebem

Po przeszło 40-latach pracy w Parafii Pietrzykowic Żywieckich odchodzisz księże Proboszczu na zasłużoną emeryturę.
Z tego powodu, wraz ze stałymi mieszkańcami Pietrzykowic, my mieszkańcy Kudowy rodem z Pietrzykowic jesteśmy tym faktem bardzo zasmuceni, tym bardziej, że nic nie możemy zmienić. Pozostaje nam tylko Bogu i księdzu Proboszczowi podziękować, że Parafia Pietrzykowic miała tak wspaniałego Gospodarza.

Od 1986 roku, od kiedy Ksiądz został Proboszczem w Pietrzykowicach, Parafia znacząco czerpała i zyskiwała wiele łask z daru, Księże Janie, Twego pięknego kapłaństwa zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym. 

Patrząc na Twe dzieła wokoło, rozumiemy te znamienne słowa, które mówią:

 „Żyj i pracuj tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie”. Kościół Parafialny w Pietrzykowicach pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest piękny i zadbany zarówno wewnątrz,  jak i na zewnątrz wokół niego.  

Te odnowione ołtarze w kościele, czyste ściany i porządne ławy, a na zewnątrz cudowne krzewy i kwiaty, ta piękna figura Pana Jezusa a teraz jeszcze dodana Tablica Pamiątkowa 700-lecia Pietrzykowic, to wszystko świadczy o Twoich zdolnościach organizacyjnych, poczuciu estetyki i głębokiej miłości do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście ślady Twojej pracy duszpasterskiej tkwią w sercach Twoich parafian oraz w naszych, odwiedzających Pietrzykowice. Dziękujemy Ci za to najserdeczniej. 

Nie trudno było zauważyć te dobre zmiany, które następowały w Parafii Pietrzykowic od czasu,  gdy zostałeś jej Proboszczem.

To z inicjatywy Księdza powstał nowy budynek parafialny i wyremontowany został stary dom z kancelarią parafialną, gdzie mieszkał ś.p. Ksiądz Stefan Nowak. Wszystkie remonty w kościele wewnątrz i na zewnątrz, wieże,  modernizacja instalacji elektrycznych i nagłośnienia…etc…etc…, po prostu nie sposób wymienić wszystkich nieustających działań podejmowanych przez Księdza przez te 40 lat. Również widać, że cmentarz jest poszerzony i wraz z  Kaplicą cmentarną są naprawdę zadbane.

Wszystko to należy zawdzięczać wielkim gospodarskim talentom księdza Proboszcza,  ciężkiej pracy organizacyjnej, dbałości o stabilność parafialnych finansów oraz silnej woli i chęci służenia zarówno Bogu jak i ludziom. 

Przez wszystkie lata pracy duszpasterskiej wiele czasu poświęcałeś Księże Janie    pracy z dziećmi i młodzieżą – przyszłością i nadzieją kościoła; stając się nie tylko ich nauczycielem i organizatorem, ale także opiekunem i przyjacielem. Organizowałeś Drogi Proboszczu dla nich w Parafii wspólne spotkania, dyskusje, wyjazdy mające na celu poznawanie pięknych i ciekawych miejsc w Polsce, także wyjazdy w góry, a ponadto rozgrywki sportowe, akcje charytatywne  i liczne pielgrzymki włącznie z Ziemią Świętą. Powszechnie znany jest Księdza patriotyzm i wierność wyznaczonym zasadom, a te szlachetne Twoje cechy przynosiły dobre owoce zarówno wśród młodzieży jak i wśród dorosłych mieszkańców Pietrzykowic.

Niech Bóg Dobry obdarzy Księdza licznymi łaskami za wszystkie sprawowane w Pietrzykowicach Msze Święte, za kazania, które płynęły z potrzeby Twego serca do serc Twoich parafian; za udzielone Komunie Święte, śluby, chrzty, spowiedzi, wspólne modlitwy i pogrzeby.

Dziękujemy również z głębi serc naszych, za ciepłe i gościnne przyjęcie naszej grupy Kudowian rodem z Pietrzykowic, podczas naszego pobytu na uroczystościach 700-lecia Pietrzykowic w czerwcu b.r. Dla wielu z nas był to niezapomniany Dzień, bowiem urodzili się już w Kudowie i w Pietrzykowicach byli po raz pierwszy w ich życiu. 

Czcigodny Księże Proboszczu, dziś wdzięczność za wszystko, czego dzięki Księdzu  doświadczyliśmy wyrażamy naszą modlitwą, aby Pan Nasz Jezus Chrystus, któremu służysz, otaczał Cię opieką, obdarzał Dobrym Zdrowiem i licznymi potrzebnymi Ci łaskami.

Szczęść Boże! Takim pozdrowieniem żegnamy  Cię Drogi Księże Proboszczu i zapraszamy do częstych odwiedzin naszej społeczności Kudowskiej rodem z Pietrzykowic, na Zakrzu w Kudowie.

W imieniu społeczności Pietrzykowiczan z Kudowy i naszych Rodzin z Pietrzykowic 

Marta Midor-Burak
Prof. Anna Szemik-Hojniak