ANINY KUDOWSKIE – 2019

 Zbiorową fotografię pod Pomnikiem wykonał Jan Wołoszczuk i można ją nabyć
w prowadzonym przez Pana Jana Zakładzie Fotograficznym. 

 

 Początki historyczne Kudowy Zdroju

Początki historyczne danej miejscowości liczą się od daty, w której ta miejscowość pojawia się po raz pierwszy na piśmie. Dana miejscowość może być starsza, aniżeli ta jej pierwsza wzmianka na piśmie, wtedy mówimy o początkach legendarnych Początki historyczne są jakby chrzcinami, mają charakter uroczysty i dokumentalny. Po odsłonięciu Pomnika Trzech Kultur w 1999r  zabraliśmy się za początki historyczne Kudowy. Na polsko-czeskiej konferencji w tej sprawie w „Marzance” główny referat wygłosił dr Ladislav Hladky z Muzeum w Nachodzie. Pierwsza wzmianka na piśmie dotycząca Kudowy Zdroju pochodzi z 10 września  1354 z dokumentów Archidiecezji Praskiej. Wtedy nasze dzisiejsze miasto Kudowa Zdrój było małą miejscowością o nazwie „Czermna”. Starówką Kudowy jest więc Czermna, a ziemia ta w wtedy należała do Królestwa  Czech, królem był Karol IV Luksemburski, a królową piastowska księżniczka ze Świdnicy  – Anna Świdnicka.

 

  Piastowie są naszą świętością

Piastowie są polską świętością, księżniczka świdnicka spadła nam jak z nieba. Zwróciłem się do ówczesnego Marszałka Województwa  Henryka Golębiewskiego o zgode na wzniesienie Pomnika Annie Świdnickiej na działce należącej do samorządu województwa. Zgodę otrzymaliśmy natychmiast. Projekt pomnika opracował artysta rzeźbiarz i malarz z Dusznik pan Władysław Kolbusz, i Burmistrz Czesław Kręcichwost i Rada Miejska Kudowy projekt akceptowali, a ponadto Rada Miejska Kudowy podjęła w 2004r uchwałę uznającą Annę Świdnicką za Patronkę Historyczną Kudowy Zdroju. Pomnik pięknie i szybko  wybudował zespół murarzy Zbyszka Mikołajczyka z Czermnej. Zbyszek nie uzależniał budowy od ilości pieniędzy, chciał, żeby pomnik stanął, a to co potrzeba było dać zebraliśmy wśród ludzi.  Burmistrz, Pan Kręcichwost  był  bardzo dumny z takiego zaangażowania się wielu ludzi. Powstał Komitet Honorowy Budowy Pomnika w skład którego weszli: Marszałek Województwa Henryk Gołębiewski, Ordynariusz Świdnicki Biskup Ignacy Dec, Starosta Kłodzki Adam Łącki, Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej  Eugeniusz Kaczmarek i Burmstrz Czesław Kręcichwost. Odsłonięcia Pomnika dokonali panowie Kręcichwost i Kaczmarek. Od początku byliśmy w kontakcie z ówczesnym Prezydentem Świdnicy panem Murdzkiem, któremu to dzieło podobało się. U bram naszego kraju stoi i wita Pomnik Piastowskiej księżniczki, pochodzącej z pierwszej linii Piastów, dla której Kazimierz Wielki był wujem, która zachwycała swoją mądrością i urodą, prowadziła do współdziałania tych wielkich monarchów jakimi byli Karol IV i Kazimierz Wielki.

 

    Aniny Kudowskie

Powinniśmy wiedzieć, że najpotężniejszym człowiekiem Europy, a może i ówczesnego świata był wtedy  Karol IV Luksemburski król Czech i cesarz Cesarstwa Rzymskiego. Tern władca był fenomenem godnym podziwu i pamięci i każdy szanujący się Czech jest wobec niego czołobitny. Ale i my, Polacy mamy powody do wielkiego podziwu dla tego monarchy. Wracając  do Anny i Pomnika, postanowiliśmy, że będziemy spotykać się pod Pomnikiem w dniu imienin Anny, które przypadają 26 lipca i takie spotkania nazwiemy Aniny Kudowskie. Pierwsze Aniny miały miejsce w 2005r. W ostatnich czterech latach Anin nie było, musiała wystarczyć wiązanka kwiatów od wiernej reszty z tamtych lat.  W 2019r Aniny odbyły się w sobotę 27 lipca. Pod względem rezultatów te Aniny były znakomite. Aniny przygotował Komitet Inicjatywny  powołany przez Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe i  w składzie Komitetu znaleźli się : Marek Biernacki, Marta Midor-Burak, Henryk Cholawski, Dorota Korzeniowska i Bronisław MJ Kamiński. W organizacji Anin pomogli Dyrektor Centrum Kultury  Rafał Greszta i  pani Sylwia Ksiażek z Referatu Ptomocji. Przemówienia piękne i serdeczne wygłosiła Pani Burmistrz Aneta Potoczna, Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska, a pani prof. dr hab. Anna Szemik-Hojniak przekazała naszemu miastu ufundowany przez siebie portret Anny  Świdnickiej wykonany przez artystę malarza Ivana Malinskyyego, i obraz ten ozdobi Muzeum na Pstrążnej. Aniny -2019 przyczyniły się do większego upowszechnienia wizerunku Anny Świdnickiej; na wystawach w kilku lokalach i sklepach pojawiły się portrety Anny Świdnickiej. Będziemy radować się, gdy trafią one do szkół, pensjonatów, hoteli i pod nasze strzechy. Można je nabyć w Zakładzie Fotograficznym Jana Wołoszczuka.

 

   Za 20 lat będzie 700 lecie

Pani Burmistrz Aneta Potoczna w swoim przemówieniu powiedziała, że  te Aniny obchodzimy w 680 rocznicę urodzin Patronki naszego miasta. Za 20 lat będzie wielki jubileusz 700-lecia jej urodzin. Chciałaby, żeby nasze miasto z roku na rok piękniało i na Wielki Jubileusz zaświadczało o naszej miłości do Piastów, do  naszego dziedzictwa i tego miejsca w którym żyjemy. Pani Stanisława Łowińska wygłosiła swój wiersz do Anin, uroczystość pięknie prowadził pan Marek Biernacki i jako dyrektor Muzeum zapewnil, że Muzeum przejmuje Pomnik Anny pod opiekę. Zebrani pod Pomnikiem na Aninach-2019 przekazali Posłanie z pozdrowieniami do Anny brytyjskiej księżniczki królewskiej w Londynie z wdzięcznością za jej działalność charytatywną na rzecz zdrowia dzieci, i  dla przypomnienia, że wielkie rody królewskie są ze sobą powiązane i nadal mogą łączyć narody świata. (Almanach Kudowski -Br.Kamiński)


Profesor Anna Szemik-Hojniak jako Fundator przekazuje obraz Artysty malarza Ivana Malinskyy’ego Skansenowi na Pstrążnej jako wyraz wdzięczności dla mieszkańców Kudowy-Zdroju, w której Jej Ojciec – żołnierz AK –  Antoni Szemik znalazł schronienie p 1945r. 

Poetka- Pani Stanisława Łowińskiej uraczyła nas pięknymi wierszami o Annie

Przemówienie z życzeniami Burmistrz Kudowy-Zdroju Pani Anety Potocznej

Przybliżenie postaci Anny Świdnickiej przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Sylwię Bielawską

Wzruszeń było co nie miara

Powyższe zdjęcia wykonał Pan Marek Hojniak

Już za 20 lat 700 lecie urodzin Anny Świdnickiej – Patronki Kudowy-Zdroju

Do zobaczenia!