Z ostatniej chwili. Pilne!!     

 ANINY KUDOWSKIE – 2019, sobota 27 lipca godz. 11

Drogie Anny i Towarzystwo Anien. Komitet Inicjatywny prosi o pozostawianie samochodów na parkingach i nie podjeżdżanie samochodami pod Pomnik Anny Świdnickiej w Czermnej, z powodu małej ilości miejsc do parkowania.
Bardzo o to prosimy!!