SPOTKANIA Z KSIĄŻKAMI W ŚWIETLICY OSP w Kudowie-Zdroju

 

   Kudowska grupa Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego (PCzTN) organizuje kwartalne spotkania  przybliżające książki naukowe i popularno-naukowe.

 


      14 czerwca 2019r.  spotkanie z książką miało miejsce w świetlicy  Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie-Zdroju. Przybyli Prezesi kudowskich jednostek OSP. Ze Słonego – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Kudowie-Zdroju Prezes miejscowej jednostki Marian Mrowiec, z Czermnej – Prezes Henryk Majer, z Brzozowia – Prezes Honorowy Tadeusz Deja oraz Druhny i Druhowie OSP Kudowa-Zdrój.  Wśród zebranych był także pan Marek Kulpa.


Pani Marta Midor-Burak – która jest Wiceprzewodniczącą Kłodzkiego Przedstawicielstwa PCzTN – rozpoczęła spotkanie od wspomnienia zmarłego przed kilkoma dniami Prezesa OSP  Kudowa-Zdrój Andrzeja Kozłowskiego; w ciepłych słowach przypomniała sylwetkę i działalność społeczną Druha Andrzeja i zadedykowała spotkanie pamięci zm. Prezesa Andrzeja Kozłowskiego. Wielkie uznanie dla działalności Zmarłego Prezesa Straży wyraziła Druhna Justyna Szablewska. Zebrani uczcili Zmarłego symboliczną chwilą ciszy,  w trakcie której pożegnalnie odezwała się syrena strażacka.


       W realizacji programu  spotkania pani Justyna Szablewska przestawiła książkę Druha Bogdana Siwińskiego OSP Roztoka ,,Straż widmo”. Autor książki Druh Bogdan Siwiński to kronikarz OSP Roztoka oraz Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kleczewie, przewodniczący Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP w Poznaniu, naczelnik OSP Roztoka, a także członek Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kleczewie. Zebrani usłyszeli o działalności strażaków w Roztoce w województwie wielkopolskim, o życiu tej wsi i roli jaką tam pełni straż pożarna. Książka spotkała się już z Nagrodą Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZOSP RP. Druhna  Szablewska  jest doktorantką w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego i równocześnie czynnym strażakiem w OSP Kudowa-Zdrój, pełniącą funkcję Sekratarza Zarządu oraz kronikarza jednostki. Referowała książkę starannie od strony metody przyjętej przez Autora i działalności straży pożarnej w tamtejszym środowisku.  Jej recenzja spotkała się z zainteresowaniem ze strony słuchaczy; nawet padło ze strony słuchaczy zachęcenie, by druhna Justyna Szablewska w podobny sposób badała działalność OSP w Kudowie. Druhna poinformowała zebranym, że takie działania mają miejsce w postaci prowadzenia kroniki jednostki, która obejmuje okres od jej powstania do dnia dzisiejszego. Ponadto tematem Jej pracy licencjackiej był okres prezesury Druha Zygmunta Ziętka ,,Ochtnicza Straż Pożarna w Kudowie Zdroju – ludzie i czasy (1968-1995)”. Przy powstawaniu pracy Autorkę wspierał zmarły Prezes Andrzej Kozłowski. 

Drugą książkę przedstawił pan Bronisław MJ Kamiński i była to książka pt ,,Głód ducha” autorstwa Charlesa Handego,  profesora ekonomii i praktyka w przedsiębiorczości w Anglii. Znakomity autor lansuje w tej książce tezę, że powinniśmy  przyjąć zasadę tzw egoizmu właściwego. Z grubsza biorąc  autor ukazuje dwa rodzaje egoizmów; jeden  negatywny czyli nastawiony na budowanie własnego „ja” tylko dla siebie ( ja i tylko ja) i drugi pozytywny czyli budowania własnego ,,ja” zwróconego jednak nie ku sobie,  lecz ku innym, oddającego innym to, co się samemu otrzymało. Dzisiejszy świat wymaga  nowej filozofii życia, odkrycia sensu życia i poprzedzenia gonitwy za sukcesem i pieniędzmi pytaniem: po co to wszystko.  Prof.  Handy nakazuje inaczej spojrzeć na pojęcie własności, bowiem to już nie są czasy Karola Marksa, czy radykalnego komunizmu. Dzisiaj własność  to już nie mury zakładu typu KZPB, posesja i maszyny, ale w wielkim stopniu wiedza pracowników, szczególnie w dziedzinie nowych technik komputerowych, a pracownik to nie własność właściciela firmy lub spółki, lecz obywatel, partner i współwłaściciel. Trzeba oderwać się od przeszłości starego kapitalizmu i komunizmu i odrodzić się do nowego świata – mówi  prof.Handy. Renesans nie jest nigdy światem dnia wczorajszego, wszystko i ciągle zaczyna się od nas samych.

Ta książka wzbudziła zainteresowanie słuchaczy, jedna z uczestniczek zabrała ją Panu Bronisławowi do uważnego czytania w domu. W toku bardzo żywej dyskusji wspomniano o innych książkach o tego rodzaju tematyce jakie pojawiły się w ostatnich latach. Przewodnicząca spotkania pani Marta Midor-Burak zapowiedziała, że kolejne spotkanie z książką odbędzie się we wrześniu br.i zostanie ogłoszone na plakatach. (Almanach Kudowski).