Czy w Kudowie grozi nam susza ?

Wielu mieszkańców zastanawia się nad tym, czy nie zabraknie nam wody z powodu braku opadów deszczu i wysokiej temperatury powietrza. Wśród tego grona są członkowie stowarzyszenia „ Obywatelska Kudowa” – OK. Dlatego postanowiliśmy zająć się tym tematem.
Obniżenie Kudowskie położone jest za wododziałowymi grzbietami Gór Orlickich, Wzgórz Lewińskich i Gór Stołowych. Przez ten teren przepływają 3 rzeki : Klikawa ( Bystra ), Czermnica, Kudowski Potok. Kudowskie Wodociągi pobierają wodę ze studni powierzchniowych usytuowanych wzdłuż Kudowskiego Potoku, Studni głębinowej w Jeleniowie i zbiornika retencyjnego w Darnkowie. Kudowski Potok wysechł.

 

             

Kudowski Potok w rejonie Bristolu          Potok doprowadzający wodę do zbiornika w Darnkowie
Zbiornik retencyjny ma bardzo niski stan wody, a potok doprowadzający wodę do tego zbiornika także wysechł.
                        

Zbiornik retencyjny w Darnkowie                                       Zbiornik retencyjny w Darnkowie

W tej aktualnej sytuacji praktycznie pozostała studnia głębinowa w Jeleniowie, skąd pobiera się wodę dla Kudowy. A stan wody w Klikawie jest także dramatycznie niski.

Rzeka Klikawa ( Bystra )

Oprócz apelu do mieszkańców ogłoszonego 4 lipca br na stronach internetowych Urzędu Miasta i Kudowskiego Zakładu Wodociągów z prośbą o racjonalne gospodarowanie wodą ( ciekawe, ile mieszkańców znało ten apel ); nie podjęto innych widocznych działań. Jak przewidują prognozy długoterminowe, to w miesiącu wrześniu także ma być ciepło, z temperaturą średnią powyżej średniej wieloletniej. W tej sytuacji można zakładać, że możliwości poboru wody drastycznie mogą się pogorszyć. Nie będzie także wody w studniach prywatnych.

W celu uzyskania informacji w zakresie stanu poboru wody i dalszych działań w przypadku braku opadów deszczu, udałem się dnia 27 sierpnia do Kudowskiego Zakładu Wodociągów. Niestety, nikt z kierownictwa nie chciał mi udzielić informacji na temat aktualnego stanu poboru wody i planów w przypadku braku wody. W tej sytuacji nie jestem w stanie poinformować czytelników o planowanych działaniach w przypadku suszy. Według mojej oceny, sprawa jest poważna. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak apelować do burmistrza o wprowadzenie zakazu używania wody do mycia samochodów, podlewania trawników, itd.
A jakie podjęli działania praktyczni Czesi, nasi sąsiedzi za granicy ?
W miejscowości Teplice wydano dnia 27 lipca br zakaz poboru wody z potoków. Kara za nie przestrzeganie zakazu – do 50.000 KC.
Urząd Miejski w Nachodzie ustanowił z dniem 23 sierpnia br. w całym Rejonie ( dotyczy 36 miejscowości ) zakaz poboru wody do mycia aut, podlewania trawników, boisk itd.
Obywatelska Kudowa – OK
Henryk Cholawski