To jaka jest ta prawda w sprawie LO oraz Przedszkola i Żłobka?

Dzisiaj, tj 26 lipca 2018 r.  odbyła się Sesja RM.
Kontrowersje Burmistrza i jego grupy radnych budziło spotkanie zorganizowane przez Przewodniczącą Rady w dniu 13 lipca 2018 r. w celu utworzenia klasy I LO na tyle, że grupa radnych burmistrza odczytała oświadczenie (podpisując go:  Oświadczenie w imieniu Rady Miejskiej) i wnosiła o włączenie go do porządku obrad dzisiejszej sesji.
O dziwo twierdzono, że Przewodnicząca nie miała prawa zwoływać spotkania z udziałem burmistrza i pedagogów bez zgody Rady (nie zapraszając na nie radnych), ale  jednocześnie, jak widać – można było wnośnić oświadczenie w imieniu Rady,  podczas gdy tak naprawdę Rada Miejska nie brała udziału w formułowaniu tego oświadczenia  (tylko grupka radnych burmistrza).
I jaka tu spójność?

Na sesji dowiedzieliśmy się również (jak wyjaśniał nam burmistrz), że to wszystko nie jest prawdą; że stowarzyszenie ,,Kudowianie” reprezentowane przez przewodniczącego Krzysztofa Sadowskiego napisało nieprawdziwe pismo, które skierowało do burmistrza – podając do wiadomości ważnych instytucji – w celu ratowania Ogólniaka; że nieprawdą jest, iż organ prowadzący (burmistrz) nie chciał utworzyć klasy I LO. Usłyszeliśmy również, że tak samo  było w przypadku Przedszkola i Żłobka – kiedy to roznoszone były nieprawdziwe wieści o przeniesieniu go do budynku LO (ul. Zdrojowa 22a).
Zapewne każdy zadaje sobie pytanie: TO JAK W KOŃCU DZISIAJ WYGŁĄDA TA PRAWDA?
Nam również nasuwają się pytania: ,,Dlaczego w takim razie w uchwale Rady Miejskiej z września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2015 wprowadzono taki zapis, który znajduje się poniżej? I co by było gdyby radni przegłosowali taką uchwałę? Gdzie dzisiaj byłoby Przedszkole i Żłobek? I gdzie byłoby LO? 
To w końcu jaka jest ta prawda?

Radnej Marcie Midor-Burak również dzisiaj się ,,dostało”. Było to związane ze zorganizowanym w czerwcu spotkaniem stowarzyszenia OK z mieszkańcami na Fabrycznej. Zob:   http://obywatelskakudowa.pl/2018/06/09/spotkanie-fabrycznej-wnioski-mieszkancow/  Ale w obecnym ,,modelu” można do tego przywyknąć.  Przecież, czy każdy musi lubić słuchać i czytać prawdę?
Ale o tym następnym razem. Cdn.