I SYMPOZJUM HUMANISTYCZNE W  KUDOWSKIM LICEUM

 

        Wojciech Stępień i Oskar Paździórko o mniejszościach

 

    12 czerwca 2018r.  w kudowskim Liceum Ogólnokształcącym odbyło się I Sympozjum Humanistyczne zorganizowane przez prof.Agnieszkę Stwertetschkę.


Tytuł Sympozjum „Chrabąszcze humanistyki” sugeruje spojrzenie ewolucyjne, przekształcanie się i wielość form życia; a zdaniem pani Agnieszki: Chrabąszcze to prawdziwe klejnoty, brylanty ze względu na swoją różnorodność.  

Na tę okoliczność młodzież przygotowała nam łamańce językowe i musieliśmy zmierzyć się z nie lada wyzwaniem powtarzając przygotowane teksty, przy czym świetnie się bawiliśmy.

Gwoździem programu była projekcja materiału filmowego, który przygotowali uczniowie Liceum – Wojciech Stępień i Oskar Paździórko pt: ,,Wielokulturowość mojego miasta Kudowy-Zdroju”.  Tematem tego materiału są aktualne mniejszości etniczne, narodowe i religijne w społeczeństwie kudowskim.  Film opracowany przez obu uczniów został zakwalifikowany do konkursu ogólnopolskiego organizowanego przez Centrum Historii ,,Zajezdnia”  i zdobył II miejsce w skali krajowej. Jest to wielkie osiągnięcie przede wszystkim Wojciecha Stępnia i Oskara Paździórko, ale również tak wysoka ocena dobrze świadczy o poziomie  kudowskiego Liceum. Wprowadzeniem do filmu była interesująca rozmowa Wojciecha Stępnia z panem Bronisławem MJ Kamińskim pod Pomnikiem Trzech Kultur, z której widz mógł wynieść uporządkowaną wiedzę o mniejszościach, rzetelne ich umiejscowienie w historii Kudowy Zdroju od XIV do XXI wieku. Jak powiedział pan Bronisław: Mniejszości są lustrem dla większości. Następnie, kamera zawędrowała do Skansenu na Pstrążnej, gdzie kustosz muzeum pan Krzysztof Chilarski opowiedział o mniejszościach czeskiej i niemieckiej. Opowieść o dziejach czeskich i niemieckich w pokazaniem starych zabytkowych domów przypomniało wielokulturową tradycję ziemi kudowskiej.
Obaj uczniowie pokazali także ciekawe środowisko buddyjskie, którego ogniskiem jest świątynia buddyjska pod Kudową, w Darnkowie. Kudowscy i lewińscy buddyści oraz zjeżdżający się tu buddyści z całej Europy pokazują nasze miasto otwarte na światowe idee i kontakty. O mniejszości religijnej kalwinów na Pstrążnej opowiada w tym filmie Wioletta Suzańska, kalwinka, mieszkanka Pstrążnej. Jej opowieść, bardzo humanistyczna, potwierdza, że Ziemia Kłodzka jest w swojej historii ziemią pokoju etnicznego i religijnego.

Po projekcji filmu  zabrali głos uczestnicy Sympozjum. Wysoko ocenili pracę uczniów Sekretarz Urzędu Miasta Barbara Kopeć, Radna i Przewodnicząca Stowarzyszenia Obywatelska Kudowa – OK Marta Midor Burak, Dyrektor Zespołu Szkół Jerzy Łukasik, Dyrektor Biblioteki Miejskiej Urszula Faroń-Bielecka, redaktor Almanachu Kudowskiego Bronisław MJ Kamiński.
Młodzież w swoim filmie pokazała Kudowę z bardzo dobrej strony, jako miasto łączące kultury;  tolerancyjne na mniejszości etniczne i kulturowe. Uczestnicy Sympozjum byli zgodni co do tego, że tę inicjatywę należy kontynuować,  dokumentować i spisywać. 


15 czerwca br. w Centrum Historii Pamięć i Przyszłość „Zajezdnia” we Wrocławiu nastąpi uroczyste wręczenie nagrody za ten znakomity materiał filmowy.

Obywatelska Kudowa OK składa serdeczne gratulacje obu uczniom, ich rodzicom, pani Agnieszcze oraz Liceum Kudowskiemu za tak świetne osiągnięcie.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne wydarzenia (red).