Wnioski i odpowiedzi w sprawie ul. Słonecznej – z archiwum

Dzisiaj często słyszymy jako Radni, jak również na Sesjach Rady Miejskiej w kontekście wnisków dotyczących możliwości zadań inwestycyjnych w gminie –  że Pan Burmistrz ogląda z Panią Skarbnik złotówkę z dwóch  ston. W tym tygodniu na Komisji Gospogarczej słyszałam, że już z 4 stron.