Konferencja z okazji 100- lecia niepodległości Polski i Czech

Część uczestników konferencji w Broumovie  przed Hotelem Vebo w towarzystwie Juliana Golaka – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego.
Zdjęcia  wyk: Bronisław MJ Kamiński.  

 

                JULIAN GOLAK ZAPROSIŁ NAS DO BROUMOVA

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego – Julian Golak- wybrany do Sejmiku z Kudowy Zdroju –  jest znany z działalności w Solidarności Polsko-Czeskiej „Bądźmy Rodziną”. Ponad 30 lat ta organizacja działa ponad granica państwową, zbliża ludzi, umożliwia podejmowanie i wykonywanie konkretnych programów. O spotkaniach Solidarności Polsko-Czeskiej powiadamia pan Julian mieszkańców Kudowy, zapraszając do współudziału.

Ostatnie takie spotkanie odbyło się w pobliskim Broumovie 4 czerwca br.  w pawilonie konferencyjnym Hotelu WEBA. Strona czeska zadbała o bardzo sympatyczne warunki Konferencji z wystawą okolicznościową i udziałem zespołów muzycznych. Tematem spotkania było Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Czechy i Polskę w 1918r. Główny referat wygłosiła Teresa Bazała redaktor naczelny „Ziemi Kłodzkiej”. Obszernie przedstawiła drogi obu narodów do niepodległości oraz rolę Józefa Piłsudskiego i Tomasza Masaryka w tych działaniach. Julian Golak przedstawił konkretne osiągnięcia Solidarności Polsko-Czeskiej w tym także ważne dla Kudowy. W dyskusji Bronisław MJ Kamiński przypomniał zebranym, że w 2008r – w 90 lecie Odzyskania Niepodległości – Burmistrz Kudowy pan Kręcichwost i Starosta Nachodu pan Stwertetschka zorganizowali Konferencję, na której strona kudowska zaprezentowała działalność na tym polu  Ignacego Jana Paderewskiego i Tomasza Masaryka. W rezultacie tego spotkania artysta malarz Ivan Malinskyy wykonał obraz przedstawiający scenę jak to Masaryk wraz z małżonką odwiedzili kowala na Pstrążnej, w czasie swojego objazdu na rowerach Kudowy i okolic. Obraz ten znajduje się w Muzeum na Pstrążnej. Trasę objazdu Masaryka wykorzystał Burmistrz Kręcichwost do projektu odnowienia ulic i dzięki temu powstała nowoczesna piękna Aleja Jana Pawła II z dawnej trudno przejezdnej ul. Granicznej. W ramach programu „Trasy Masaryka” została także poprawiona ul.Tadeusza Kościuszki, na odcinku do Pomnika Trzech Kultur. W ostatnim okresie te prace trochę przystopowały, jest jednak nadzieja,że ożywią się po obchodach 100 lecia Odzyskania Niepodległości. Do praktycznych działań w 100 lecie Odzyskania Niepodległości nakłania pan Julian Golak.

Z przyjemnością trzeba odnotować, że obaj kudowscy radni Sejmiku, panowie Julian Golak i Czesław Kręcichwost są praktyczni i pożyteczni.
Stowarzyszenie Obywatelska Kudowa OK nalega na kontynuowanie transgranicznych programów polsko-czeskich dla poprawienia warunków życia po obu stronach granicy, co znalazło się wśród Dziewięciu Priorytetów Stowarzyszenia. (red)

 

Wykład Pana Juliana Golaka w Broumovie

 

Progam artystyczny wykonany przez grupę młodzieży

 

Z ostatniej chwili:

Otrzymaliśmy informację, że Kapituła Delegatów Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Rad i Sejmików przyznała Panu Julianowi Golakowi –  nagrodę Samorządowca Roku polskiej polityki młodzieżowej.  Uroczysta gala wraz z wręczeniem nagród – odbędzie się w piątek 8 czerwca o godzinie 12:00 w WCK przy Hali Stulecia.

Z tej okazji Redakcja składa wyrazy uznania oraz serdeczne gratulacje.