Kolejny obraz kudowskiego Malarza

Na zdjęciu art. mal. Ivan Malinskyy w czasie wykonywania obrazu Ignacego Paderewskiego.  Obraz ten został zakwalifikowany do finału wystawy w Paryżu, który odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r . Zatem, ten obraz pokażemy naszym Czytelnikom w dniu 29 czerwca br. Gratulujemy panu Ivanowi znalezienia się w finale paryskiego Konkursu Obrazów na Wystawie z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918r.

 

 

 

Bronisław MJ Kamiński

    Ignacy Jan Paderewski na obrazie Ivana Malinskyy’ego

 

    Znany kudowski artysta malarz Ivan Malinskyy wykonał  kolejny obraz o treści historycznej zatytułowany „ Nie zginie Polska” . Obraz przedstawia Ignacego Jana Paderewskiego w kontekście Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. O Paderewskim zaczęto mówić w Kudowie w 2008r , w 90-tą Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2004r Kudowa Zdrój i Nachod przystąpiły do znoszenia fizycznej i duchowej granicy państwowej rozdzielającej oba miasta, tak, by granica prawna nie dzieliła i nie utrudniała życia. W 2008r zorganizowano po raz pierwszy wspólną uroczystość kudowsko-nachodską poświęconą 90leciu Odzyskania Niepodległości przez Polskę i Czechy w 1918r. W wygłoszonych referatach mówiono o działaniach  Tomasza Masaryka i Ignacego Paderewskiego dla odzyskania niepodległości przez oba nasze narody , o kontaktach i współdziałaniu tych wybitnych postaci, i z naszej strony zaprezentowaliśmy utwory Paderewskiego wykonane przez znakomitą śpiewaczkę operową , kudowiankę z zamieszkania prof. Barbarę Czechowską. Nachod poznał Paderewskiego , a Kudowa dowiedziała się więcej o Masaryku. Dwa lata wcześniej, w 2006r przybył do Kudowy artysta malarz Ivan Malinskyy i tu zamieszkał na stałe. W 2008r wziął udział w kudowsko-nachodskich uroczystościach 90lecia  i wykonał obraz pt Masaryk w Kudowie Zdroju, na którym to obrazie  Masaryk – jeszcze jako poseł do parlamentu austriackiego – odwiedza wraz z małżonką  kowala na kudowskiej Pstrążnej. Ten piękny obraz Malinskyy’go zdobi dzisiaj galerię Muzeum Kultury Ludowej w tejże kuźni w Pstrążnej. Na 100lecie Odzyskania Niepodległości Ivan Malinskyy powrócił do tej wielkiej tematyki i wykonał obraz o Paderewskim. Postać wielkiego muzyka i męża stanu fascynuje Malinskyy’go, przez talent i dzieła, a także  ze względu na duchową kresowość . Paderewski urodził się w Kuryłówce , na kresach , w województwie winnickim, a rodzinne strony Malinskyy’ego to pobliże rzeki Zbrucz. Ta sama kresowa atmosfera, mimo kilkudziesięciu lat różnicy w czasie. Paderewski wychowywał się w atmosferze marzeń o wolnej Polsce .Na ziemi winnickiej leży Bar i stąd wyszli Konfederaci Barscy w 1768r do walki o  niepodległość Polski. W kwietniu 2018r, na podniosłej uroczystości pod Pomnikiem Sybiraków w Kudowie – z udziałem Czechów z Nachodu – przypomniano znaczenie Konfederacji Barskiej dla podtrzymania ducha niepodległościowego poprzez wszystkie polskie powstania narodowe , to jest kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe i rok 1918. Echa tej Konfederacji odezwały się także w postawach Polaków w czasie II wojny światowej i trwają w tradycji narodu. To w Barze duchowym przywódcą Konfederacji był sławny Ksiądz Marek, charyzmatyczny karmelita, wielki kaznodzieja, który natchnął naszych narodowych wieszczów Słowackiego, Mickiewicza i Krasińskiego. Ksiądz Marek zasłynął z wielkiej przepowiedni kończącej się słowami : „ Polska jak Feniks  z popiołów powstanie , całej Europy ozdobą się stanie”. Wszystko to było bliskie artystycznej duszy Ignacego Paderewskiego. Nawiązując do szanowanych i  żywych w Kudowie wielkich idei niepodległościowych, Ivan Malinskyy wykonał obraz olejny na płótnie , na którym pokazał Paderewskiego w finalnym miejscu całego procesu walki o polską niepodległość – w Paryżu , w  czasie konferencji wersalskiej zakończonej podpisaniem traktatu pokojowego w 1919r. Zgromadzeni tam przedstawiciele zwycięskich państw ówczesnego świata uznali niepodległość Polski, a Polskę reprezentował i w imieniu Polski traktat podpisał Ignacy Paderewski.  Na obrazie widać symbole Paryża, Malinskyy wprowadził flagi biało-czerwone i skierował silne światło na to najważniejsze wtedy miejsce w świecie. Ręka wielkiego Paderewskiego uwolniona z więzadeł ekspresyjnie podkreśla wolę wielkiego męża stanu ,że nie zaginie Polska. Ten obraz Malinskyy’go wpisuje się do pięknej serii jego historycznych dzieł.

Bronisław MJ Kamiński
Redaktor Naczelny Almanachu Kudowskiego